FastWork

PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Số hóa các quy trình nghiệp vụ trong doanh nghiệp bạn trên cùng một nền tảng hợp nhất và trực tuyến

QUẢN LÝ CÔNG VIỆC TRỰC TUYẾN

Lập kế hoạch làm việc thông minh, giao việc, nhắc việc, thảo luận trực tuyến về công việc. Giám sát tiến độ thực hiện công việc, báo cáo và đánh giá hiệu quả làm việc bằng KPIs.

QUẢN LÝ DỰ ÁN TRỰC TUYẾN

Quản lý tập trung mọi dự án trên một nền tảng trực tuyến. Quản lý các quan hệ phụ thuộc trong dự án. Giám sát chặt chẽ tiến độ dự án theo: thời gian, nguồn lực, % thực hiện công việc, các milestone.

QUẢN LÝ NHÂN SỰ TRỰC TUYẾN

Số hóa toàn bộ hồ sơ nhân sự. Quản lý ngày phép, đơn từ, giám sát chấm công trên web và di động. Thiết lập và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên bằng KPIs.

QUẢN LÝ CHẤM CÔNG TRỰC TUYẾN

Chấm công bằng hình ảnh đi kèm vị trí theo thời gian thực trên điện thoại di động. Quản lý ngày phép, ca kíp và ngày công làm việc trực tuyến. Tự động tổng hợp thành bảng công nhân viên.

QUẢN LÝ VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TRỰC TUYẾN

Thiết lập kế hoạch và các chiến dịch chăm sóc khách hàng. Lập lịch chăm sóc gắn với từng khách hàng và tự động nhắc nhở thực hiện. Giám sát hoạt động chăm sóc khách hàng tại hiện trường và tổng hợp báo cáo.

QUẢN LÝ CÔNG VIỆC BẢO TRÌ TRỰC TUYẾN

Lập lịch kiểm tra bảo trì tại khách hàng và tự động nhắc nhở thực hiện. Giám sát hoạt động bảo trì tại khách hàng: thời gian, vị trí, kết quả công việc. Tổng hợp báo cáo và đánh giá KPIs.

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

YÊU CẦU TƯ VẤN

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

200+ khách hàng đã tin tưởng sử dụng

phần mềm FastWork trong quản lý và điều hành doanh nghiệp

LĨNH VỰC SẢN XUẤT

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

LĨNH VỰC DỊCH VỤ

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

Câu chuyện khách hàng