Bảng giá dịch vụ

Nền tảng quản trị doanh nghiệp FastWork Cloud

null

FastWork WORK+

Gói Starter

( Tối đa 10 users )

300.000 VND/tháng

Gói Small

( Tối đa 30 users )

700.000 VND/tháng

Gói Medium

( Tối đa 60 users )

1.400.000 VND/tháng

Gói Big

( Trên 60 users )

1.400.000 VND/tháng + 20.000 VND/User/tháng từ tài khoản 61 trở lên

✅ Miễn phí lưu trữ 01Gb/User
✅ Hỗ trợ trong giờ hành chính
✅ Miễn phí cập nhật tính năng mới

FastWork OFFICE+

Gói Starter

( Tối đa 10 users )

300.000 VND/tháng

Gói Small

( Tối đa 30 users )

700.000 VND/tháng

Gói Medium

( Tối đa 60 users )

1.400.000 VND/tháng

Gói Big

( Trên 60 users )

1.400.000 VND/tháng + 20.000 VND/User/tháng từ tài khoản 61 trở lên

✅ Miễn phí lưu trữ 01Gb/User
✅ Hỗ trợ trong giờ hành chính
✅ Miễn phí cập nhật tính năng mới

FastWork CRM+

Gói Starter

( Tối đa 10 users )

300.000 VND/tháng

Gói Small

( Tối đa 30 users )

700.000 VND/tháng

Gói Medium

( Tối đa 60 users )

1.400.000 VND/tháng

Gói Big

( Trên 60 users )

1.400.000 VND/tháng + 20.000 VND/user/tháng từ tài khoản 61 trở lên

✅ Miễn phí lưu trữ 01Gb/User
✅ Hỗ trợ trong giờ hành chính
✅ Miễn phí cập nhật tính năng mới

FastWork HRM+

Gói Starter

( Tối đa 10 users )

300.000 VND/tháng

Gói Small

( Tối đa 30 users )

700.000 VND/tháng

Gói Medium

( Tối đa 60 users )

1.400.000 VND/tháng

Gói Big

( Trên 60 users )

1.400.000 VND/tháng + 20.000 VND/user/tháng từ tài khoản 61 trở lên

✅ Miễn phí lưu trữ 01Gb/User
✅ Hỗ trợ trong giờ hành chính
✅ Miễn phí cập nhật tính năng mới

*Bảng giá trên chưa bao gồm VAT

*Thanh toán tối thiểu 12 tháng

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

  • Bảng giá trên chưa bao gồm VAT
  • Thanh toán tối thiểu 12 tháng
  • Gói Starter chỉ áp dụng doanh nghiệp Start-up tối đa 10 nhân sự
null
Miễn phí lưu trữ 01Gb/User
null
Hỗ trợ trong giờ hành chính
null
Miễn phí cập nhật tính năng mới

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

ĐĂNG KÝ NGAY