FastWork Youtube

FastWork - Giải pháp quản lý công việc trực tuyến

Thật tuyệt vời, FastWork giải quyết mọi vấn đề trong quản lý nhân sự?

– Giám sát vị trí, thời gian làm việc của nhân viên tại hiện trường

– Theo dõi chuyên cần, chấm công trực tuyến, tính công tự động

– Hệ thống đánh giá KPIs minh bạch

– Cập nhập hồ sơ năng lực của toàn bộ nhân viên tự động

Xem chi tiết

Video mới nhất

Video hướng dẫn sử dụng phần mềm

[yotuwp type=”channel” id=”UCSFm7nwi44Nc4_7eBjj-cAA” ]