FASTWORK KPI

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÁNH GIÁ KPI

Phần mềm quản lý đánh giá KPI giúp đánh giá minh bạch, chính xác hiệu suất làm việc thực tế của nhân viên.
null

Giới thiệu chung

Phần mềm quản lý đánh giá KPI(Key Performance Indicator) là phần mềm đo lường, đánh giá hiệu quả việc đạt được mục tiêu của tổ chức, bộ phận chức năng hay cá nhân thông qua SỐ LIỆU, TỶ LỆ, CHỈ TIÊU ĐỊNH LƯỢNG. 

Phần mềm quản lý đánh giá KPI đảm bảo yếu tố chính xác, minh bạch, đồng thời nâng cao năng suất làm việc của toàn doanh nghiệp.

Chức năng quản lý đánh giá KPI của FastWork

null
Quản lý đo lường KPI:

✔️ Đơn vị đo

✔️ Tần suất đo (Tháng, quý, năm)

null
Quản lý chỉ tiêu KPI:

✔️ Viễn cảnh chỉ tiêu

✔️ Độ quan trọng của chi tiêu

✔️ Chiều hướng tốt của chỉ tiêu

null
Quản lý tính toán KPI:

✔️ Nguồn dữ liệu KPI

✔️ Công thức tính

✔️ Công thức xếp loại

✔️ Hình thức đánh giá

✔️ Hệ số điều chỉnh KPI

null
Quản lý thực hiện KPI:

✔️ Thời gian thực hiện

✔️ Nhân viên thực hiện

✔️ Chỉ tiêu được giao

✔️ Kết quả thực hiện chỉ tiêu

✔️ Người báo cáo KPI

✔️ Người thẩm định, duyệt KPI

Tính năng nổi bật của phần mềm quản lý đánh giá KPI

Xây dựng hệ thống mục tiêu của từng vị trí

null

Dễ dàng xây dựng và quản lý danh sách chỉ tiêu KPIs

null

Dễ dàng thiết lập tần suất đo (tháng, quý, năm), đơn vị đo, chiều hướng đánh giá tốt (tăng hay giảm), cách đo lường cho từng chỉ tiêu

null

Thiết lập lũy kế kết quả thực hiện KPIs Quý, Năm theo hàm tự động, tổng hoặc trung bình kết quả thực hiện của tháng.

Thiết lập bộ chỉ tiêu KPIs cho từng vị trí

null

Dễ dàng thiết lập bộ chỉ tiêu đánh giá cho từng vị trí: Chỉ tiêu gì? Độ quan trọng của mỗi chỉ tiêu? Các chỉ tiêu được thu thập từ nguồn nào?

null

Cho phép thiết lập công thức đánh giá mức độ hoàn thành cho từng chỉ tiêu

null

Cho phép điều chỉnh KPIs theo hệ số K, lựa chọn người được quyền điều chỉnh, người phê duyệt điều chỉnh

null

Cho phép cấu hình tự động đánh giá, xếp loại KPIs theo điểm thành tích với thang điểm với các cấp độ, màu sắc tùy chỉnh

Thiết lập bộ chỉ tiêu KPIs cho từng vị trí

null

Dễ dàng thiết lập bộ chỉ tiêu đánh giá cho từng vị trí: chỉ tiêu gì? độ quan trọng của mỗi chỉ tiêu? Các chỉ tiêu được thu thập từ nguồn nào?

null

 Cho  phép thiết lập công thức đánh giá mức độ hoàn thành cho từng chỉ tiêu

null

Cho phép điều chỉnh KPIs theo hệ số K, lựa chọn người được quyền điều chỉnh, người phê duyệt điều chỉnh

null

Cho phép cấu hình tự động đánh giá, xếp loại KPIs theo điểm thành tích với thang điểm với các cấp độ, màu sắc tùy chỉnh

Đánh giá kết quả thực hiện theo mục tiêu

null

Tự động thu thập, tổng hợp kết quả thực hiện KPI từ các nguồn đánh giá đã được cấu hình trước đó

null

Hỗ trợ điều chỉnh, tái thẩm định kết quả KPIs so sánh với thực tế

Theo dõi kết quả thực hiện KPI

null

Thống kê phân tích bằng biểu đồ trực quan kết quả thực hiện chỉ tiêu KPIs của từng nhân viên

Phần mềm quản lý đánh giá KPI

Theo dõi nhanh kết quả thực hiện KPIs của cá nhân hoặc nhân viên dưới quyền ngay trên di động

null
Theo dõi kết quả thực hiện KPIs của từng nhân viên, bộ phận: 

  • Tỷ lệ hoàn thành KPIs
  • Chiều hướng thực hiện KPIs tăng hay giảm
  • Phần mềm quản lý đánh giá KPI của từng nhân viên

Theo dõi kết quả thực hiện KPI

null

Thống kê phân tích bằng biểu đồ trực quan kết quả thực hiện chỉ tiêu KPIs của từng nhân viên

null

Theo dõi nhanh kết quả thực hiện KPIs của cá nhân hoặc nhân viên dưới quyền ngay trên di động

null
Theo dõi kết quả thực hiện KPIs của từng nhân viên, bộ phận: 

  • Tỷ lệ hoàn thành KPIs
  • Chiều hướng thực hiện KPIs tăng hay giảm
  • Đánh giá, xếp loại KPIs của từng nhân viên
Giải pháp Đo lường KPI Giải pháp Đo lường KPI

Các tiện ích phần mềm quản lý đánh giá KPI hỗ trợ người dùng

Phần mềm quản lý đánh giá KPI

Hỗ trợ in trực tiếp hoặc xuất phiếu theo dõi KPI của nhân viên

Phần mềm quản lý đánh giá KPI

Hỗ trợ xuất dữ liệu về Excel danh sách kết quả thực hiện KPI của nhân viên

Phần mềm quản lý đánh giá KPI

Tự động giao việc cho người báo cáo, người thẩm định, người duyệt khi đến hạn xử lý

Phần mềm quản lý đánh giá KPI

Tự động thông báo cho người báo cáo, người thẩm định, người duyệt khi đến hạn xử lý

icon FastWork quản trị doanh nghiệp
Hỗ trợ in trực tiếp hoặc xuất phiếu theo dõi KPI của nhân viên

Quản lý hỗ trợ khách hàng
Hỗ trợ xuất dữ liệu về Excel danh sách kết quả thực hiện KPI của nhân viên
Quản lý cơ hội khách hàng
Tự động giao việc cho người báo cáo, người thẩm định, người duyệt khi đến hạn xử lý
Quản lý chăm sóc khách hàng
Tự động thông báo cho người báo cáo, người thẩm định, người duyệt khi đến hạn xử lý

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

Các tính năng khác của phần mềm quản lý công việc FastWork