FastWork Meeting

Ứng dụng quản lý cuộc họp trực tuyến

 • null

  Ứng dụng quản lý cuộc họp FastWork Meeting hỗ trợ hiệu quả trong việc tổ chức và quản lý, lưu trữ nội dung các cuộc họp – Giúp mọi cuộc họp diễn ra thành công, hoàn thành được mục tiêu của cuộc họp.

 • null

  Có sẵn trên Web App và Mobile App.

FastWork Meeting

 • null

  Phần mềm quản lý cuộc họp FastWork Meeting hỗ trợ hiệu quả trong việc tổ chức và quản lý, lưu trữ nội dung các cuộc họp – Giúp mọi cuộc họp diễn ra thành công, hoàn thành được mục tiêu của cuộc họp.

 • null

  Phần mềm có sẵn trên Web App và Mobile App.

ĐĂNG KÝ NGAY

Tổ chức & Quản lý cuộc họp hiệu quả với FastWork Meeting

null

Tổ chức cuộc họp theo quy trình chuyên nghiệp

Hỗ trợ tổ chức cuộc họp hiệu quả theo các giai đoạn: Chuẩn bị họp – Họp và Sau cuộc họp.
null

Dễ dàng lưu trữ, tra cứu nội dung cuộc họp

Nhân sự có thể tìm kiếm lại tài liệu đã đính kèm, nội dung, báo cáo,… của mọi cuộc họp
null

Cải thiện chất lượng cuộc họp

Tối ưu thời gian tổ chức và thực hiện cuộc họp. Loại bỏ tình trạng nhân sự quên lịch họp, không nắm bắt được nội dung và mục tiêu cuộc họp.
null

Tổ chức cuộc họp theo quy trình chuyên nghiệp

Hỗ trợ tổ chức cuộc họp hiệu quả theo các giai đoạn: Chuẩn bị họp – Họp và Sau cuộc họp.
null

Dễ dàng lưu trữ, tra cứu nội dung cuộc họp

Nhân sự có thể tìm kiếm lại tài liệu đã đính kèm, nội dung, báo cáo,… của mọi cuộc họp
null

Cải thiện chất lượng cuộc họp

Tối ưu thời gian tổ chức và thực hiện cuộc họp. Loại bỏ tình trạng nhân sự quên lịch họp, không nắm bắt được nội dung và mục tiêu cuộc họp.
null

Quản lý tổ chức cuộc họp

Dễ dàng lên lịch họp, đặt phòng họp, chuẩn bị thiết bị, tài liệu, nội dung cuộc họp… và mời người tham gia
null

Quản lý người tham gia

Theo dõi tình trạng xác nhận, từ chối tham gia của nhân viên và khách mời
null

Thông báo và nhắc nhở tự động

Tự động gửi thông báo về các thay đổi, tới người tham gia và gửi biên bản, ban hành thông báo sau cuộc họp
null

Quản lý tổ chức cuộc họp

Dễ dàng lên lịch họp, đặt phòng họp, chuẩn bị thiết bị, tài liệu, nội dung cuộc họp… và mời người tham gia
null

Quản lý người tham gia

Theo dõi tình trạng xác nhận, từ chối tham gia của nhân viên và khách mời
null

Thông báo và nhắc nhở tự động

Tự động gửi thông báo về các thay đổi, tới người tham gia và gửi biên bản, ban hành thông báo sau cuộc họp

Những tính năng nổi bật của FastWork Meeting

Hỗ trợ tổ chức cuộc họp

Dễ dàng lên lịch họp, đặt phòng họp, chuẩn bị thiết bị, tài liệu, nội dung…
null

Hỗ trợ tổ chức cuộc họp

Tạo cuộc họp với đầy đủ thông tin: mục đích họp, thành phần tham gia, nội dung cuộc họp và đưa vào lịch biểu để quản lý
null

Mời người tham gia

Thêm người tham gia bắt buộc hoặc không bắt buộc. Gửi lời mời tham gia cuộc họp cho khách mời qua email
null

Thiết lập cuộc họp

Thiết lập cuộc họp theo tùy chọn Riêng tư, hoặc Đặt lịch họp theo định kỳ
ĐĂNG KÝ NGAY

Hỗ trợ tổ chức cuộc họp

Dễ dàng lên lịch họp, đặt phòng họp, chuẩn bị thiết bị, tài liệu, nội dung…
null

Hỗ trợ tổ chức cuộc họp

Tạo cuộc họp với đầy đủ thông tin: mục đích họp, thành phần tham gia, nội dung cuộc họp và đưa vào lịch biểu để quản lý
null

Mời người tham gia

Thêm người tham gia bắt buộc hoặc không bắt buộc. Gửi lời mời tham gia cuộc họp cho khách mời qua email
null

Thiết lập cuộc họp

Thiết lập cuộc họp theo tùy chọn Riêng tư, hoặc Đặt lịch họp theo định kỳ

Quản lý nội dung cuộc họp

Chuẩn bị, kiểm duyệt và lưu trữ nội dung cuộc họp tập trung
null

Quản lý nội dung họp

Checklist tiến trình họp, Đính kèm báo cáo, tài liệu để các thành viên nắm được trước khi vào họp
null

Quản lý người tham gia

Theo dõi tình trạng xác nhận tham gia họp của thành viên và khách mời
null

Ban hành biên bản

Thư ký gửi kết luận của cuộc họp qua thông báo nội bộ. Có thể cấu hình duyệt trước khi ban hành
ĐĂNG KÝ NGAY

Quản lý nội dung cuộc họp

Chuẩn bị, kiểm duyệt và lưu trữ nội dung cuộc họp tập trung
null

Quản lý nội dung họp

Checklist tiến trình họp, Đính kèm báo cáo, tài liệu để các thành viên nắm được trước khi vào họp
null

Quản lý người tham gia

Theo dõi tình trạng xác nhận tham gia họp của thành viên và khách mời
null

Ban hành biên bản

Thư ký gửi kết luận của cuộc họp qua thông báo nội bộ. Có thể cấu hình duyệt trước khi ban hành

Trao đổi thuận tiện - Thông báo realtime

Tự động thông báo các thông tin về cuộc họp cho các thành viên tham gia đều nắm rõ
null

Tự động nhắc nhở

Gửi nhắc nhở cảnh báo về cuộc họp sắp tới qua thông báo và Email
null

Trao đổi nhanh

Các thành viên tham gia trao đổi thông tin ngay dưới mỗi cuộc họp
null

Thông báo tức thời

Gửi thông báo cho người tham gia khi có thay đổi, thông tin mới
ĐĂNG KÝ NGAY

Trao đổi thuận tiện - Thông báo realtime

Tự động thông báo các thông tin về cuộc họp cho các thành viên tham gia đều nắm rõ
null

Tự động nhắc nhở

Gửi nhắc nhở cảnh báo về cuộc họp sắp tới qua thông báo và Email
null

Trao đổi nhanh

Các thành viên tham gia trao đổi thông tin ngay dưới mỗi cuộc họp
null

Thông báo tức thời

Gửi thông báo cho người tham gia khi có thay đổi, thông tin mới

Các tiện ích nâng cao của Phần mềm Quản lý cuộc họp

null
Phân quyền theo vai trò: người tổ chức, người chủ trì, thư ký, người tham gia
null
Liên kết với FastWork Meeting để Booking phòng họp, thiết bị
null
Xem lịch họp theo danh sách phòng họp kèm khung giờ sử dụng
null
Tạo Poll thăm dò ý kiến ngay trên giao diện cuộc họp
null
Liên kết FastWork News để gửi thông báo nội bộ
null
Chế độ Duyệt biên bản họp trước khi công bố
null
Phân quyền theo vai trò: người tổ chức, người chủ trì, thư ký, người tham gia
null
Tạo Poll thăm dò ý kiến ngay trên giao diện cuộc họp
null
Liên kết với FastWork Meeting để Booking phòng họp, thiết bị
null
Liên kết FastWork News để gửi thông báo nội bộ
null
Xem lịch họp theo danh sách phòng họp kèm khung giờ sử dụng
null
Chế độ Duyệt biên bản họp trước khi công bố

Lý do doanh nghiệp nên tìm hiểu và sử dụng Phần mềm FastWork Meeting

null