Tính năng quản lý chấm công

Phần mềm quản trị nhân sự FastWork

null

Giới thiệu chung

Việc chấm công bằng máy chấm công, sổ chấm công dễ xảy ra sai sót, có thể bị chỉnh sửa. Với phần mềm quản trị nhân sự FastWork, mọi dữ liệu chấm công đều được ghi nhận và đưa lên trực tuyến, việc chấm công trở nên đơn giản và thông minh hơn.

Khả năng quản lý chấm công của phần mềm quản trị nhân sự FastWork

Phần mềm quản trị nhân sự
Quản lý địa điểm chấm công
Phần mềm quản trị nhân sự
Quản lý ca làm việc
Phần mềm quản trị nhân sự
Quản lý nhân viên chấm công
null
Quản lý thời gian chấm công
null
Quản lý số giờ chấm công
null
Quản lý ngày công nhân viên
null
Quản lý công làm thêm
Phần mềm quản trị nhân sự
Quản lý công tăng ca
null
Quản lý thông tin điều chỉnh ngày công
null
Quản lý thông tin ngày nghỉ
null
Quản lý thông tin đơn từ
null
Quản lý địa điểm chấm công
null
Quản lý ca làm việc
null
Quản lý nhân viên chấm công
null
Quản lý thời gian chấm công
null
Quản lý số giờ chấm công
null
Quản lý ngày công nhân viên
null
Quản lý công làm thêm
null
Quản lý công tăng ca
null
Quản lý thông tin điều chỉnh ngày công
null
Quản lý thông tin ngày nghỉ
null
Quản lý thông tin đơn từ

Nghiệp vụ chấm công và theo dõi, tổng hợp bảng công

bảng phân ca làm việc

Quản lý phân ca làm việc

null

Dễ dàng phân ca làm việc đến từng nhân viên

null

Nhân viên chấm công có thể chọn ca nếu chưa được phân ca

Quản lý phân ca làm việc

null

Dễ dàng phân ca làm việc đến từng nhân viên

null

Nhân viên chấm công có thể chọn ca nếu chưa được phân ca

bảng phân ca làm việc

Thực hiện chấm công online bằng di động

null

Thực hiện chấm công online vào/ra địa điểm làm việc bằng cách chụp ảnh chân dung thông qua hệ thống wifi và định vị GPS

null
Nhân viên tự theo dõi ngày công, lịch sử đi trễ về sớm trên phần mềm
Phần mềm quản trị nhân sự

Giám sát theo dõi chấm công online (Tính năng cho nhà quản lý)

null

Dễ dàng theo dõi quân số tại địa điểm làm việc, nắm bắt chi tiết tổng số nhân viên đi làm/đi muộn/nghỉ phép trong ngày

null

Dễ dàng giám sát vị trí làm việc ở thời điểm hiện tại của nhân viên trên bản đồ số

Phần mềm quản trị nhân sự
Phần mềm quản trị nhân sự

Giám sát theo dõi chấm công online (Tính năng cho nhà quản lý)

null

Dễ dàng theo dõi quân số tại địa điểm làm việc, nắm bắt chi tiết tổng số nhân viên đi làm/đi muộn/nghỉ phép trong ngày

null

Dễ dàng giám sát vị trí làm việc ở thời điểm hiện tại của nhân viên trên bản đồ số

Tự động tổng hợp bảng công

null

Bảng công tổng được tự động tổng hợp tức thời từ dữ liệu chấm công của nhân viên

null

Hỗ trợ điều chỉnh nhanh ngày công thực tế ngay trên bảng công tổng

null
Hỗ trợ duyệt nhanh và theo dõi thông tin điều chỉnh bảng công, sau đó phần mềm sẽ tự động tổng hợp lại
null
Tái kiểm tra bảng công nhờ lưu trữ lịch sử thời gian/địa điểm chấm công của nhân viên từng ngày

Các tiện ích phần mềm quản trị nhân sự hỗ trợ người dùng

Phần mềm quản trị nhân sự

Xuất Excel bảng công

Phần mềm quản trị nhân sự

Nhận thông báo qua di động khi nhân viên đi trễ, về sớm

Phần mềm quản trị nhân sự

Theo dõi quỹ phép khi tạo đơn xin nghỉ

Phần mềm quản trị nhân sự

Kiểm tra thông tin đơn từ, ngày nghỉ khi xem dữ liệu bảng công

Phần mềm quản trị nhân sự

Lọc tìm nhanh bảng công nhân viên

null

Xuất Excel bảng công

null

Nhận thông báo qua di động khi nhân viên đi trễ, về sớm

null

Theo dõi quỹ phép khi tạo đơn xin nghỉ

null

Kiểm tra thông tin đơn từ, ngày nghỉ khi xem dữ liệu bảng công

null

Lọc tìm nhanh bảng công nhân viên

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

Các tính năng khác của phần mềm FastWork HRM