FASTWORK WORKFLOW

TÍNH NĂNG QUẢN LÝ QUY TRÌNH CÔNG VIỆC

Phần mềm quản lý công việc FastWork

Quy trình quản lý công việc

Giới thiệu

Phần mềm quản lý quy trình công việc cho phép mỗi doanh nghiệp có thể số hóa những quy trình công việc dạng lặp đi lặp lại lên trên hệ thống. Khi có một công việc được khởi tạo và gán vào một quy trình, thì công việc đó sẽ tự động chạy theo quy trình đã setup sẵn (giao việc, chuyển bước, đánh giá)

Khả năng quản lý của phần mềm quản lý quy trình FastWork

Phần mềm quản lý quy trình

Quản lý các giai đoạn/ bước thực hiện trong quy trình công việc

Phần mềm quản lý quy trình

Quản lý trạng thái thực hiện quy trình công việc

Phần mềm quản lý quy trình

Quản lý thời gian thực hiện quy trình công việc

Phần mềm quản lý quy trình

Quản lý thành viên tham gia quy trình công việc

Phần mềm quản lý quy trình

Quản lý thời gian thực hiện các giai đoạn trong quy trình công việc

Phần mềm quản lý quy trình

Quản lý tiến độ thực hiện công việc qua từng giai đoạn

Phần mềm quản lý quy trình

Quản lý việc đánh giá kết quả thực hiện các giai đoạn trong quy trình

null

Quản lý việc đánh giá kết quả thực hiện các giai đoạn trong quy trình

Giải pháp quản lý dự án
Quản lý các giai đoạn/ bước thực hiện trong quy trình công việc
Quản lý cơ hội bán hàng
Quản lý trạng thái thực hiện quy trình công việc

 

Quản lý email marketing
Quản lý thời gian thực hiện quy trình công việc
Quản lý cơ hội khách hàng
Quản lý thành viên tham gia quy trình công việc
Phần mềm HRM đơn từ
Quản lý thời gian thực hiện các giai đoạn trong quy trình công việc
Quản lý chăm sóc khách hàng
Quản lý tiến độ thực hiện công việc qua từng giai đoạn
Giải pháp quản lý dự án
Quản lý việc đánh giá kết quả thực hiện các giai đoạn trong quy trình
icon FastWork quản trị doanh nghiệp
Quản lý việc đánh giá kết quả thực hiện các giai đoạn trong quy trình

Nghiệp vụ phần mềm quản lý quy trình FastWork như thế nào?

Quản lý tổng quan quy trình bằng Dashboard

null

Xem nhanh tổng quan tình trạng thực hiện công việc trong quy trình theo trạng thái, tình trạng, nhân viên thực hiện

quan lý quy trình bằng dashboard

Quản lý công việc trong quy trình theo dạng danh sách

null

Quản lý danh sách công việc theo giai đoạn

null

Giám sát tình trạng thực hiện từng công việc: tiến độ thực hiện tới đâu? hoàn thành khi nào? quá hạn bao nhiêu ngày ?

null

Dễ dàng thêm nhanh hàng loạt công việc

null

Dễ dàng cập nhật báo cáo, tiến độ công việc

Quản lý công việc trong quy trình theo dạng danh sách

null

Quản lý danh sách công việc theo giai đoạn

null

Giám sát tình trạng thực hiện từng công việc: tiến độ thực hiện tới đâu? hoàn thành khi nào? quá hạn bao nhiêu ngày ?

null

Dễ dàng thêm nhanh hàng loạt công việc

null

Dễ dàng cập nhật báo cáo, tiến độ công việc

Quản lý quy trình bằng bảng phân bổ nguồn lực

null

Dễ dàng theo dõi sự phân bổ nhân sự thực hiện các công việc ngay trên một màn hình

null

Dễ dàng di chuyển công việc từ nhân viên này sang nhân viên khác, thời gian này sang thời gian khác để sắp xếp lại kế hoạch

null

Dễ dàng xác định thời gian phù hợp của một nhân viên để giao nhanh công việc

Quản lý quy trình bằng Kanban

null

Theo dõi các công việc trong từng giai đoạn theo trạng thái thực hiện, nhân viên thực hiện.

null

Dễ dàng di chuyển công việc từ các bảng để thay đổi người phụ trách, cập nhật trạng thái thực hiện hoặc cập nhật giai đoạn thực hiện.

null

Dễ dàng thêm mới công việc và giao cho nhân viên phù hợp

Quản lý quy trình bằng Kanban

null

Theo dõi các công việc trong từng giai đoạn theo trạng thái thực hiện, nhân viên thực hiện.

null

Dễ dàng di chuyển công việc từ các bảng để thay đổi người phụ trách, cập nhật trạng thái thực hiện hoặc cập nhật giai đoạn thực hiện.

null

Dễ dàng thêm mới công việc và giao cho nhân viên phù hợp

Quản lý quy trình bằng Gantt chart

null

Dễ dàng theo dõi tiến độ thực hiện công việc, tình trạng thực hiện công việc

null

Dễ dàng thay đổi, điều chỉnh thời gian thực hiện công việc mà không cần mở chi tiết công việc

null

Dễ dàng cập nhật nhanh trạng thái thực hiện công việc

Quản lý quy trình trên di động

null

Dễ dàng quản lý tình trạng thực hiện công việc, giai đoạn thực hiện công việc

null

Thực hiện công việc, báo cáo kết quả và cập nhật tiến độ làm việc trên di động

Quản lý quy trình trên di động

null

Dễ dàng quản lý tình trạng thực hiện công việc, giai đoạn thực hiện công việc

null

Thực hiện công việc, báo cáo kết quả và cập nhật tiến độ làm việc trên di động

Các tiện ích hỗ trợ người dùng

null

Nhập/ xuất kế hoạch công việc trong quy trình bằng Excel

null

Sao chép quy trình công việc

null

Tự động chuyển giai đoạn thực hiện theo đánh giá hoặc trạng thái hoàn thành công việc

null

Tự động cập nhật điểm công việc tại mỗi giai đoạn

null

Tự động cập nhật thời gian thực hiện công việc tại mỗi giai đoạn

null

Tự động cập nhật tiến độ công việc tại mỗi giai đoạn

null

Tự động giao việc cho thành viên phụ trách thực hiện tại mỗi  giai đoạn

Phần mềm quản lý quy trình

Di chuyển công việc giữa các giai đoạn trong quy trình

Phần mềm quản lý quy trình

Tùy chọn chế độ hiển thị quy trình: riêng tư hay công khai

Phần mềm quản lý quy trình

Tìm lọc nhanh các quy trình

Phần mềm quản lý quy trình

Tương tác trao đổi trong quy trình trên di động hoặc web app

Phần mềm quản lý quy trình

Nhận thông báo theo thời gian thực qua di động hoặc email

Quản lý hỗ trợ khách hàng
Nhập/ xuất kế hoạch công việc trong quy trình bằng Excel
Phần mềm HRM đơn từ
Sao chép quy trình công việc

 

Quản lý cơ hội khách hàng
Tự động chuyển giai đoạn thực hiện theo đánh giá hoặc trạng thái hoàn thành công việc
icon FastWork quản trị doanh nghiệp
Tự động cập nhật điểm công việc tại mỗi giai đoạn
Quản lý email marketing
Tự động cập nhật thời gian thực hiện công việc tại mỗi giai đoạn
Phần mềm quản trị và điều hành
Tự động cập nhật tiến độ công việc tại mỗi giai đoạn

 

Phần mềm quản lý công việc
Tự động giao việc cho thành viên phụ trách thực hiện tại mỗi  giai đoạn

Phần mềm quản lý công việc
Di chuyển công việc giữa các giai đoạn trong quy trình

 

Phần mềm quản lý quy trình
Tùy chọn chế độ hiển thị quy trình: riêng tư hay công khai
Quản lý báo giá
Tìm lọc nhanh các quy trình

 

Phần mềm quản lý quy trình
Tương tác trao đổi trong quy trình trên di động hoặc web app
Quản lý chăm sóc khách hàng
Nhận thông báo theo thời gian thực qua di động hoặc email

 

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

Các tính năng khác của phần mềm quản lý công việc FastWork