FastWork

PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HỢP NHẤT

Số hóa các quy trình nghiệp vụ trong doanh nghiệp bạn trên cùng một nền tảng hợp nhất và trực tuyến

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CÔNG VIỆC BẰNG DI ĐỘNG

Lập kế hoạch làm việc thông minh, giao việc, nhắc việc, thảo luận trực tuyến về công việc. Giám sát tiến độ thực hiện công việc, báo cáo và đánh giá hiệu quả làm việc bằng KPIs.

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DỰ ÁN BẰNG DI ĐỘNG

Giúp quản lý tập trung mọi dự án trên cùng một giao diện. Giám sát chặt chẽ tiến độ và tình trạng triển khai dự án trực quan bằng các mô hình Gantt chart, Kanban, dashboard,…

GIẢI PHÁP GIÁM SÁT THỜI GIAN LÀM VIỆC BẰNG DI ĐỘNG

Chấm công online tại công ty, check-in khai báo vào/ra Khách hàng. Gửi và xét duyệt đơn xin nghỉ phép, làm thêm, công tác,..  trên di động.

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÂN VIÊN KINH DOANH BẰNG DI ĐỘNG

Giúp quản lý trả lời nhanh các câu hỏi: hôm nay nhân viên Kinh doanh đi gặp Khách hàng nào, Khách hàng có thường xuyên được chăm sóc hay không? Kết quả ra sao?

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG BẰNG DI ĐỘNG

Hỗ trợ giám sát đội ngũ nhân viên kỹ thuật, nhân viên dịch vụ thường xuyên làm việc ngoài văn phòng. Lập các kế hoạch công việc, phân công phụ trách và theo dõi thực hiện.

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (CRM)

Giải pháp quản lý Khách hàng 360 độ, quản lý bán hàng theo quy trình chuẩn (Sale Pipeline). Quản lý các kế hoạch chăm sóc khách hàng, báo giá, hợp đồng và các yêu cầu hỗ trợ từ khách hàng.

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

YÊU CẦU TƯ VẤN

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

500+ khách hàng đã tin tưởng sử dụng

phần mềm FastWork trong quản lý và điều hành doanh nghiệp

LĨNH VỰC SẢN XUẤT

Phần mềm quản trị và điều hành doanh nghiệp FastWork
Phần mềm quản trị và điều hành doanh nghiệp FastWork
Phần mềm quản trị và điều hành doanh nghiệp FastWork
Phần mềm quản trị và điều hành doanh nghiệp FastWork
Phần mềm quản trị và điều hành doanh nghiệp FastWork
Phần mềm quản trị và điều hành doanh nghiệp FastWork

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

Khách hàng
Phần mềm quản trị và điều hành doanh nghiệp FastWork
Phần mềm quản trị và điều hành doanh nghiệp FastWork
Phần mềm quản trị và điều hành doanh nghiệp FastWork

LĨNH VỰC DỊCH VỤ

Phần mềm quản trị và điều hành doanh nghiệp FastWork
Phần mềm quản trị và điều hành doanh nghiệp
Phần mềm quản trị và điều hành doanh nghiệp FastWork
Khách hàng

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

Phần mềm quản trị và điều hành doanh nghiệp FastWork
Phần mềm quản trị và điều hành doanh nghiệp FastWork
Phần mềm quản trị và điều hành doanh nghiệp FastWork
Phần mềm quản trị và điều hành doanh nghiệp FastWork
Phần mềm quản trị và điều hành doanh nghiệp FastWork

Câu chuyện khách hàng

Hình ảnh phần mềm trên di động