Phần mềm FastWork HRM

Giám sát vị trí

YÊU CẦU TƯ VẤN
null

Giới thiệu chung

Nhân viên thường xuyên rời khỏi văn phòng, làm việc bên ngoài, thời gian ca kíp không cố định gây khó khăn để quản lý. Với Module giám sát vị trí của FastWork được tích hợp công nghệ GPS giúp nhà quản lý dễ dàng giám sát vị trí hiện thời, lộ trình di chuyển của nhân viên khi thực hiện công việc.

Khả năng quản lý của FastWork

null
Quản lý hoạt động Chấm công, viếng thăm khách hàng

 

null
Quản lý quân số nhân viên đi làm trong ngày

null
Quản lý khách hàng có công việc trong ngày

null
Quản lý vị trí nhân viên hiện thời

null
Quản lý lịch sử vị trí nhân viên làm việc

null
Quản lý lộ trình di chuyển của các nhân viên trên bản đồ số

Chức năng quản lý

Dashboard cung cấp tổng quan hoạt động và vị trí làm việc của nhân viên

null

Xem nhanh vị trí hiện tại của nhân viên trên bản đồ số

null
Xem nhanh các hoạt động đã khai báo của nhân viên
null
Thống kê nhanh nhân viên có công việc trong ngày, khách hàng cần chăm sóc trong ngày

Theo dõi vị trí khách hàng có công việc triển khai trong ngày

null

Theo dõi vị trí khách hàng trên bản đồ số

null

Quản lý danh sách khách hàng có công việc cần triển khai trong ngày

null

Quản lý giám sát tiến độ triển khai công việc tại từng khách hàng

Giám sát lộ trình di chuyển và lịch sử vị trí của nhân viên

null

Quản lý danh sách nhân viên có vị trí được ghi nhận trong ngày

null
Theo dõi nhanh lịch sử vị trí của nhân viên trên bản đồ số
null
Theo dõi nhanh lộ trình di chuyển trên của nhân viên bản đồ số

Các tiện ích hỗ trợ người dùng

null

Tùy chọn loại bản đồ tùy mục đích theo dõi: Giao thông, google map, vệ tinh, hành chính…

null

Tìm lọc vị trí nhân viên, khách hàng trên bản đồ số

null

Thêm nhanh công việc cho nhân viên dựa trên vị trí trên bản đồ

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

Các tính năng khác của phần mềm FastWork HRM