FASTWORK NEWS

PHẦN MỀM QUẢN LÝ THÔNG BÁO VÀ TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

Phần mềm quản lý thông báo và truyền thông nộ bộ giúp quá trình phê duyệt và truyền tải thông điệp trong doanh nghiệp diễn ra nhanh, đúng người đúng thông điệp. Quản lý tập trung, dễ dàng tìm kiếm.

null

Truyền thông nội bộ nhất quán & hiệu quả

null

Tiết kiệm thời gian

Rút ngắn quá trình truyền tải và tiếp nhận thông báo chỉ với 1 click

null

Quản lý tập trung

Mọi thông báo đều được lưu trữ phục vụ tìm kiếm, xem lại thông tin khi cần

null

Đảm bảo tuân thủ quy trình

Chuẩn hóa quy trình soạn thảo – phê duyệt – ban hành thông báo nội bộ

Truyền thông nội bộ xuyên suốt

Biên tập thông báo

✅ Dễ dàng soạn thảo một văn bản thông báo đơn giản như trên ứng dụng Word, lựa chọn loại thông báo, người xét duyệt, phòng ban nhận thông báo

✅ Dễ dàng đính kèm các tài liệu liên quan đến thông báo

✅ Cho phép thiết lập các bình chọn để khảo sát ý kiến các thành viên nhận thông báo.

Biên tập thông báo

✅ Dễ dàng soạn thảo một văn bản thông báo đơn giản như trên ứng dụng Word, lựa chọn loại thông báo, người xét duyệt, phòng ban nhận thông báo

✅ Dễ dàng đính kèm các tài liệu liên quan đến thông báo

✅ Cho phép thiết lập các bình chọn để khảo sát ý kiến các thành viên nhận thông báo.

Phê duyệt và ban hành thông báo

✅ Cho phép thiết lập người được quyền phê duyệt theo từng loại thông báo

✅ Thực hiện phê duyệt sau khi nhận được dự thảo của thông báo

✅ Ban hành thông báo sau khi được phê duyệt, có thể lựa chọn một bộ phận hoặc toàn công ty nhận thông báo.

Phê duyệt và ban hành thông báo

✅ Cho phép thiết lập người được quyền phê duyệt theo từng loại thông báo

✅ Thực hiện phê duyệt sau khi nhận được dự thảo của thông báo

✅ Ban hành thông báo sau khi được phê duyệt, có thể lựa chọn một bộ phận hoặc toàn công ty nhận thông báo.

Phần mềm quản lý thông báo và truyền thông nội bộ

Quản lý tập trung và phân loại thông báo

✅ Lưu trữ và quản lý tập trung các thông báo theo loại, mức độ quan trọng, trạng thái

✅ Dễ dàng xem nội dung các thông báo trên di động, web app hoặc qua email

Quản lý tập trung và phân loại thông báo

✅ Lưu trữ và quản lý tập trung các thông báo theo loại, mức độ quan trọng, trạng thái

✅ Dễ dàng xem nội dung các thông báo trên di động, web app hoặc qua email

Phần mềm quản lý thông báo và truyền thông nội bộ

Trao đổi, thảo luận, phản hồi về thông báo

✅ Môi trường trao đổi, thảo luận xuyên suốt giữa các thành viên để hỗ trợ thực hiện soạn thảo thông báo

✅ Ghi nhận phản hồi của các thành viên sau khi nhận thông báo, xét duyệt ý kiến nếu phản hồi đúng quy định.

Trao đổi, thảo luận, phản hồi về thông báo

✅ Môi trường trao đổi, thảo luận xuyên suốt giữa các thành viên để hỗ trợ thực hiện soạn thảo thông báo

✅ Ghi nhận phản hồi của các thành viên sau khi nhận thông báo, xét duyệt ý kiến nếu phản hồi đúng quy định.

Phần mềm quản lý thông báo và truyền thông nội bộ

Các tiện ích phần mềm quản lý thông báo hỗ trợ người dùng

null

Tìm kiếm nhanh

Tìm kiếm nhanh một thông báo theo từ khóa tìm kiếm hoặc theo phân loại

null

Read mode

Đọc văn bản, file đính kèm ngay trên trình duyệt hoặc di động

null

Trao đổi & thảo luận nhanh

Lưu trữ tập trung các trao đổi, tương tác và phản hồi về thông báo

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí