FASTWORK REQUEST

GỬI, DUYỆT TỜ TRÌNH, ĐỀ XUẤT ĐIỆN TỬ

Số hóa toàn bộ quy trình soạn thảo – gửi – phê duyệt các đề xuất nội bộ . Phân loại chi tiết, lưu trữ tập trung đề xuất hỗ trợ tìm kiếm nhanh chóng.

Tiết kiệm chi phí và 90% thời gian xử lý giấy tờ

null

Tiết kiệm thời gian

Rút ngắn quá trình thiết lập, trình duyệt, phê duyệt đề xuất

null

Tiết kiệm chi phí

Giảm giấy tờ, giảm chi phí. Đơn giản hóa thủ tục hành chính

null

Minh bạch hóa thông tin

Đảm bảo đúng quy trình đề xuất – phê duyệt và phân rõ vai trò trách nhiệm

null

Giảm thiểu sai sót

Đồng nhất các đề xuất theo biểu mẫu có sẵn trên phần mềm

null

Tiết kiệm thời gian

Rút ngắn quá trình thiết lập, trình duyệt, phê duyệt đề xuất

null

Tiết kiệm chi phí

Giảm giấy tờ, giảm chi phí. Đơn giản hóa thủ tục hành chính

null

Minh bạch hóa thông tin

Đảm bảo đúng quy trình đề xuất – phê duyệt và phân rõ vai trò trách nhiệm

null

Giảm thiểu sai sót

Đồng nhất các đề xuất theo biểu mẫu có sẵn trên phần mềm

Các tính năng nổi bật của FastWork Request

Lập nhanh đề xuất

✅ Thiết lập không giới hạn các mẫu đề xuất: tạm ứng, thanh toán, chiết khấu, chế độ, ….

✅ Linh hoạt trong thiết kế, tùy biến các bảng biểu, trường thông tin để phù hợp với mọi mẫu đề xuất

✅ Khởi tạo nhanh các đề xuất từ form mẫu có sẵn

✅ Linh hoạt đính kèm tài liệu có liên quan

Lập nhanh đề xuất

✅ Thiết lập không giới hạn các mẫu đề xuất: tạm ứng, thanh toán, chiết khấu, chế độ, ….

✅ Linh hoạt trong thiết kế, tùy biến các bảng biểu, trường thông tin để phù hợp với mọi mẫu đề xuất

✅ Khởi tạo nhanh các đề xuất từ form mẫu có sẵn

✅ Linh hoạt đính kèm tài liệu có liên quan

Phân nhóm đề xuất

✅ Phân nhóm các loại đề xuất và thiết lập đối tượng, phòng ban áp dụng.

✅ Dễ dàng lọc tìm đề xuất theo loại, phòng ban, hoặc theo trạng thái phê duyệt

Phân nhóm đề xuất

✅ Phân nhóm các loại đề xuất và thiết lập đối tượng, phòng ban áp dụng.

✅ Dễ dàng lọc tìm đề xuất theo loại, phòng ban, hoặc theo trạng thái phê duyệt

Xử lý xét duyệt theo quy trình

✅ Quy trình xét duyệt linh hoạt phù thuộc với đặc thù của từng loại đề xuất: 1 người duyệt, phê duyệt theo quy trình hoặc phê duyệt đồng thời

✅ Phân quyền linh hoạt tới từng đối tượng người dùng trong từng loại đề xuất

✅ Linh hoạt trong quá trình xử lý: đồng ý, từ chối hoặc chuyển tiếp đề xuất cho người khác xét duyệt

Xử lý xét duyệt theo quy trình

✅ Quy trình xét duyệt linh hoạt phù thuộc với đặc thù của từng loại đề xuất: 1 người duyệt, phê duyệt theo quy trình hoặc phê duyệt đồng thời

✅ Phân quyền linh hoạt tới từng đối tượng người dùng trong từng loại đề xuất

✅ Linh hoạt trong quá trình xử lý: đồng ý, từ chối hoặc chuyển tiếp đề xuất cho người khác xét duyệt

Trao đổi và theo dõi thực hiện

✅ Môi trường trao đổi thảo luận xuyên suốt và tập trung giữa người tạo đề xuất, người phê duyệt và người thực hiện

✅ Nhận thông báo theo thời gian thực qua email hoặc trên phần mềm ngay khi có đề xuất được gửi, được duyệt hoặc được thực hiện

Trao đổi và theo dõi thực hiện

✅ Môi trường trao đổi thảo luận xuyên suốt và tập trung giữa người tạo đề xuất, người phê duyệt và người thực hiện

✅ Nhận thông báo theo thời gian thực qua email hoặc trên phần mềm ngay khi có đề xuất được gửi, được duyệt hoặc được thực hiện

Báo cáo trực quan

✅ Dashboard theo dõi tổng quan các đề xuất và trạng thái thực hiện

Báo cáo trực quan

✅ Dashboard theo dõi tổng quan các đề xuất và trạng thái thực hiện

Hỗ trợ mobile

Dễ dàng khởi tạo các đề xuất ngay trên ứng dụng di động với các mẫu có sẵn

✅ Nhà quản lý tiếp nhận và thao tác phê duyệt nhanh chóng chỉ với 1 nút bấm

✅ Quản lý và theo dõi tập trung các đề xuất trên di động và phân loại theo trạng thái.

Hỗ trợ mobile

Dễ dàng khởi tạo các đề xuất ngay trên ứng dụng di động với các mẫu có sẵn

✅ Nhà quản lý tiếp nhận và thao tác phê duyệt nhanh chóng chỉ với 1 nút bấm

✅ Quản lý và theo dõi tập trung các đề xuất trên di động và phân loại theo trạng thái.

Nhiều tiện ích hỗ trợ người dùng

null

Biểu mẫu không giới hạn

Không giới hạn các mẫu yêu cầu phù hợp với đặc thù từng doanh nghiệp

null

Trao đổi thảo luận nhanh

Trao đổi tại các đề xuất đảm bảo sự minh bạch, rõ ràng từ 2 phía

null

Phê duyệt nhanh

Tiết kiệm thời gian phê duyệt đồng thời nhiều đề xuất chỉ với 1 click

null

Tìm kiếm nhanh

Dễ dàng tìm kiếm đề xuất bất kì với thanh tìm kiếm nhanh

null

Biểu mẫu không giới hạn

Không giới hạn các mẫu yêu cầu phù hợp với đặc thù từng doanh nghiệp

null

Trao đổi thảo luận nhanh

Trao đổi tại các đề xuất đảm bảo sự minh bạch, rõ ràng từ 2 phía

null

Phê duyệt nhanh

Tiết kiệm thời gian phê duyệt đồng thời nhiều đề xuất chỉ với 1 click

null

Tìm kiếm nhanh

Dễ dàng tìm kiếm đề xuất bất kì với thanh tìm kiếm nhanh

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí