FASTWORK WORK+

Bộ ứng dụng phục vụ Quản trị công việc, quy trình và dự án toàn diện cho doanh nghiệp

1.500+ doanh nghiệp ứng dụng, 30.000+ người dùng hàng ngày

Danh sách ứng dụng WORK+

Điều hành mọi công việc trong doanh nghiệp & cộng tác làm việc dễ dàng
null

FastWork Workplace

Quản lý công việc cá nhân & phòng ban

Giúp nhân viên của bạn làm việc hiệu quả hơn, năng suất và gắn kết hơn

null

FastWork Project

Quản lý dự án & nhóm làm việc

Triển khai dự án bài bản và tổ chức làm việc theo nhóm/ team dễ dàng

null

FastWork Workflow

Quản lý quy trình công việc liên phòng ban

Tự động hóa các quy trình công việc, quy trình kết nối giữa các phòng ban

null

FastWork FieldForce

Quản lý công việc hiện trường

Quản lý viếng thăm khách hàng và thực hiện công việc hiện trường

null

FastWork Project for Contractors

Quản lý dự án xây dựng

Ứng dụng nâng cao được thiết kế chuyên biệt cho các doanh nghiệp xây dựng & nhà thầu thi công công trình

null
null

FastWork Workplace

Quản lý công việc cá nhân & phòng ban
Giúp nhân viên của bạn làm việc hiệu quả hơn, năng suất và gắn kết hơn
null

FastWork Project

Quản lý dự án & nhóm làm việc
Triển khai dự án bài bản và tổ chức làm việc theo nhóm/ team dễ dàng
null

FastWork Workflow

Quản lý quy trình công việc liên phòng ban
Tự động hóa các quy trình công việc, quy trình kết nối giữa các phòng ban
khách hàng

FastWork API

Tích hợp API liền mạch

Tích hợp FastWork với các hệ thống khác nhằm tự động đồng bộ hóa dữ liệu
null

FastWork FieldForce

 Quản lý công việc hiện trường
Quản lý viếng thăm khách hàng và thực hiện công việc hiện trường
null

FastWork Project for Constructors

Quản lý dự án xây dựng
Ứng dụng nâng cao được thiết kế chuyên biệt cho các doanh nghiệp xây dựng & nhà thầu thi công công trình
null

Kết nối hàng nghìn ứng dụng nổi tiếng

FastWork cho phép bạn tích hợp liền mạch với tất cả các ứng dụng khác giúp đồng bộ hóa dữ liệu thật dễ dàng!

 

null
null
null
null
null
null
null
null
null
null

Kết nối hàng nghìn ứng dụng nổi tiếng

FastWork cho phép bạn tích hợp liền mạch với tất cả các ứng dụng khác giúp đồng bộ hóa dữ liệu thật dễ dàng!

 

Hơn 1.500+ doanh nghiệp đã lựa chọn FastWork Work + để quản lý và điều hành công việc hằng ngày

Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm tính lương trực tuyến
Phần mềm tính lương trực tuyến
Phần mềm tính lương trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến