FASTWORK PROJECT

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN TRỰC TUYẾN

Phần mềm quản lý dự án FastWork Project giúp quản lý tập trung hàng trăm dự án trực tuyến trên một màn hình.

null

Giới thiệu

Phần mềm quản lý dự án FastWork Project giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý công việc dự án, giám sát chặt chẽ tiến độ dự án mọi lúc mọi nơi. Giúp nhà quản lý và nhân viên thực hiện công việc nhanh chóng, dễ dàng, sáng tạo và hiệu quả hơn.

Khả năng quản lý dự án của phần mềm FastWork Project

null

Quản lý thời gian thực hiện dự án

null

Quản lý thành viên tham gia dự án

null

Quản lý tình trạng của dự án

null

Quản lý trạng thái thực hiện dự án

null

Quản lý tiến độ thực hiện dự án

null

Quản lý các hạng mục trong dự án

null
Quản lý mối quan hệ phụ thuộc công việc trong dự án
null
Quản lý lịch làm việc trong dự án
null
Quản lý sự phân quyền trong dự án
null
Quản lý tài liệu đính kèm dự án
null
Quản lý lịch sử các hoạt động trong dự án
null
Quản lý và lưu trữ các trao đổi, thảo luận trong dự án

Những tính năng nổi bật của phần mềm quản lý dự án FastWork Project

Quản lý tổng quan dự án bằng Dashboard

null

Phần mềm quản lý dự án giúp nhà quản lý xem nhanh tổng quan tình trạng thực hiện các dự án của theo nhóm, cá nhân, theo phòng ban hoặc tất cả các dự án trong doanh nghiệp tập trung trên một giao diện.

null

Xem nhanh tổng quan tình trạng thực hiện công việc của một dự án: tình trạng, tiến độ, trạng thái thực hiện các công việc trong dự án

Quản lý công việc dự án dạng danh sách

null

Quản lý danh sách công việc theo hạng mục

null

Giám sát tình trạng thực hiện từng công việc: tiến độ thực hiện tới đâu? hoàn thành khi nào? quá hạn bao nhiêu ngày?

null

Dễ dàng thêm nhanh hàng loạt công việc vào dự án

null

Dễ dàng cập nhật báo cáo, tiến độ công việc dự án

Quản lý công việc dự án dạng danh sách

null

Quản lý danh sách công việc theo hạng mục

null

Giám sát tình trạng thực hiện từng công việc: tiến độ thực hiện tới đâu? hoàn thành khi nào? quá hạn bao nhiêu ngày?

null

Dễ dàng thêm nhanh hàng loạt công việc vào dự án

null

Dễ dàng cập nhật báo cáo, tiến độ công việc dự án

Quản lý dự án bằng bảng phân bổ nguồn lực

null

Dễ dàng theo dõi sự phân bổ nhân sự thực hiện dự án ngay trên một màn hình

null

Dễ dàng di chuyển công việc từ nhân viên này sang nhân viên khác, thời gian này sang thời gian khác để sắp xếp lại kế hoạch thực hiện dự án

null

Dễ dàng xác định thời gian phù hợp của một nhân viên để giao nhanh công việc

Quản lý dự án bằng Kanban

null

Theo dõi các bảng công việc trong dự án theo hạng mục, nhân viên thực hiện, trạng thái thực hiện.

null

Dễ dàng di chuyển công việc từ các bảng để thay đổi người phụ trách, hạng mục hoặc cập nhật trạng thái thực hiện

null

Dễ dàng thêm mới công việc vào các hạng mục và giao cho nhân viên phụ trách

Quản lý dự án bằng Kanban

null

Theo dõi các bảng công việc trong dự án theo hạng mục, nhân viên thực hiện, trạng thái thực hiện.

null

Dễ dàng di chuyển công việc từ các bảng để thay đổi người phụ trách, hạng mục hoặc cập nhật trạng thái thực hiện

null

Dễ dàng thêm mới công việc vào các hạng mục và giao cho nhân viên phụ trách

Quản lý dự án bằng Gantt chart

null

Phân rã công việc theo cấu trúc WBS để làm rõ phạm vi dự án

null

Dễ dàng theo dõi tiến độ thực hiện công việc, tình trạng thực hiện công việc

null

Dễ dàng theo dõi tính chất phụ thuộc giữa các công việc trong dự án

null

Dễ dàng thay đổi, điều chỉnh thời gian thực hiện công việc mà không cần mở chi tiết công việc

null

Dễ dàng cập nhật nhanh trạng thái thực hiện công việc

Quản lý dự án bằng lịch biểu

null

Dễ dàng theo dõi các công việc, sự kiện diễn ra trong phạm vi dự án trên lịch biểu

null

Dễ dàng thêm nhanh công việc vào dự án từ giao diện lịch biểu

null

Dễ dàng cập nhật nhanh trạng thái thực hiện công việc

Quản lý dự án bằng lịch biểu

null

Dễ dàng theo dõi các công việc, sự kiện diễn ra trong phạm vi dự án trên lịch biểu

null

Dễ dàng thêm nhanh công việc vào dự án từ giao diện lịch biểu

null

Dễ dàng cập nhật nhanh trạng thái thực hiện công việc

Quản lý thu chi trong dự án

null
Khởi tạo nhanh các phiếu thu – phiếu chi, ghi nhận các hoạt động thu chi trong dự án
null
Theo dõi, trao đổi, tương tác trực tiếp trên các phiếu thu – chi
null
Báo cáo tổng quan hoạt động thu chi trong dự án, so sánh sự chênh lệch giữa dư thực tế và kế hoạch

Cảnh báo tình trạng sức khỏe dự án

null

Phần mềm cho biết độ chênh lệch giữa tiến độ kế hoạch với tiến độ thực tế

Phần mềm quản lý dự án

Thông tin mức độ cân bằng trong thu/chi với ngân sách

Cảnh báo tình trạng sức khỏe dự án

null

Phần mềm cho biết độ chênh lệch giữa tiến độ kế hoạch với tiến độ thực tế

Phần mềm quản lý dự án

Thông tin mức độ cân bằng trong thu/chi với ngân sách

Quản lý dự án trên di động

null

Dễ dàng quản lý danh sách dự án và theo dõi tiến độ, trạng thái thực hiện từng dự án

Phần mềm quản lý dự án

Dễ dàng theo dõi tình trạng thực hiện công việc của từng nhân viên trong dự án

Phần mềm quản lý dự án

Dễ dàng thêm mới công việc vào dự án và giao việc trên di động

Phần mềm quản lý dự án

Thực hiện công việc, báo cáo kết quả và cập nhật tiến độ làm việc trên di động

null

FastShare - chia sẻ công việc tức thời

 • Phần mềm quản lý dự án

  Nhà quản lý dễ dàng chia sẻ, gửi công việc cụ thể tới zalo/ telegram… của một nhân viên thông qua tính năng FastShare

 • Phần mềm quản lý dự án

  Nhân viên có thể lập tức mở app Zalo,Telegram… để xem nhanh thông tin công việc và cập nhật các báo cáo mà không cần truy cập vào phần mềm FastWork

 • Phần mềm quản lý dự án

  Tính năng FastShare đặc biệt hữu ích trong hoạt động điều phối công việc và quản lý đội kỹ thuật viên, cộng tác viên hiện trường tại các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lắp đặt, bảo trì thiết bị, vệ sinh, sửa chữa,…

null

FastShare - chia sẻ công việc tức thời

 • Phần mềm quản lý dự án

  Nhà quản lý dễ dàng chia sẻ, gửi công việc cụ thể tới zalo/ telegram… của một nhân viên thông qua tính năng FastShare

 • Phần mềm quản lý dự án

  Nhân viên có thể lập tức mở app Zalo,Telegram… để xem nhanh thông tin công việc và cập nhật các báo cáo mà không cần truy cập vào phần mềm FastWork

 • Phần mềm quản lý dự án

  Tính năng FastShare đặc biệt hữu ích trong hoạt động điều phối công việc và quản lý đội kỹ thuật viên, cộng tác viên hiện trường tại các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lắp đặt, bảo trì thiết bị, vệ sinh, sửa chữa,…

Các tiện ích phần mềm quản lý dự án hỗ trợ người dùng

Phần mềm quản lý dự án

Nhập/ xuất kế hoạch dự án bằng Excel

Phần mềm quản lý dự án

Xuất sơ đồ dự án theo Gantt Excel, Gantt XML

Phần mềm quản lý dự án

Sao chép dự án từ dự án mẫu

Phần mềm quản lý dự án

Di chuyển công việc giữa các hạng mục trong dự án

Phần mềm quản lý dự án

Tự động cập nhật tiến độ, trạng thái dự án

Phần mềm quản lý dự án

Tùy chọn chế độ hiển thị dự án: riêng tư hay công khai

Phần mềm quản lý dự án

Tìm lọc nhanh các dự án

Phần mềm quản lý dự án

Tương tác trao đổi trong dự án trên di động hoặc web app

null

Nhận thông báo theo thời gian thực qua di động hoặc email

Quản lý hỗ trợ khách hàng
Nhập/ xuất kế hoạch dự án bằng Excel
Quản lý khách hàng
Xuất sơ đồ dự án theo Gantt Excel, Gantt XML
Phần mềm HRM đơn từ
Sao chép dự án từ dự án mẫu
Phần mềm quản lý công việc
Di chuyển công việc giữa các hạng mục trong dự án
Quản lý cơ hội khách hàng
Tự động cập nhật tiến độ, trạng thái dự án
Phần mềm quản lý quy trình
Tùy chọn chế độ hiển thị dự án: riêng tư hay công khai
Quản lý báo giá
Tìm lọc nhanh các dự án
Phần mềm quản lý quy trình
Tương tác trao đổi trong dự án trên di động hoặc web app
Quản lý chăm sóc khách hàng
Nhận thông báo theo thời gian thực qua di động hoặc email

Kết nối hàng nghìn ứng dụng nổi tiếng

FastWork cho phép bạn tích hợp liền mạch với tất cả các ứng dụng khác giúp đồng bộ hóa dữ liệu thật dễ dàng!
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null

Kết nối hàng nghìn ứng dụng nổi tiếng

FastWork cho phép bạn tích hợp liền mạch với tất cả các ứng dụng khác giúp đồng bộ hóa dữ liệu thật dễ dàng!

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

Các tính năng khác của phần mềm quản lý công việc FastWork

Các phân hệ quản lý khác của FastWork