FASTWORK CRM+

Bộ ứng dụng Quản trị bán hàng & Khách hàng

Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp thông qua việc cải thiện chất lượng bán hàng & dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Danh sách ứng dụng CRM+

Quản lý chuyên nghiệp hoạt động kinh doanh & bán hàng trong doanh nghiệp
null

FastWork CRM

Quản lý quan hệ khách hàngHệ thống CRM chuyên nghiệp với bộ tính năng A-Z: từ Marketing, Sales đến Chăm sóc khách hàng

null

FastWork Sale

Quản lý bán hàng Quản lý & xử lý nghiệp vụ bán hàng, hàng hóa, kho hàng, lập phiếu bán hàng, sổ quỹ, công nợ,…

null

FastWork Expense

Quản lý thu chi quỹ nội bộ
Quản lý và lưu trữ tập trung các Phiếu thu/chi ngân sách nội bộ, kiểm soát quỹ, giảm rủi ro chi phí.

null

FastWork CRM

Quản lý quan hệ khách hàngHệ thống CRM chuyên nghiệp với bộ tính năng A-Z: từ Marketing, Sales đến Chăm sóc khách hàng

null

FastWork Sale

Quản lý bán hàng Quản lý và xử lý nghiệp vụ về bán hàng, hàng hóa, kho hàng, lập phiếu bán hàng, sổ quỹ, công nợ,…

null

FastWork Expense

Quản lý thu chi quỹ nội bộ
Quản lý và lưu trữ tập trung các Phiếu thu/chi ngân sách nội bộ, kiểm soát quỹ, giảm rủi ro chi phí.

null

FastWork CRM

Quản lý quan hệ khách hàngHệ thống CRM chuyên nghiệp với bộ tính năng A-Z: từ Marketing, Sales đến Chăm sóc khách hàng

null

FastWork Sale

Quản lý bán hàng Quản lý và xử lý nghiệp vụ về bán hàng, hàng hóa, kho hàng, lập phiếu bán hàng, sổ quỹ, công nợ,…

null

FastWork Home

Ứng dụng bàn làm việcBàn làm việc thu nhỏ với giao diện Calendar thống kê mọi công việc xung quanh bạn

null

FastWork Home

Ứng dụng bàn làm việcBàn làm việc thu nhỏ với giao diện Calendar thống kê mọi công việc xung quanh bạn

Kết nối hàng nghìn ứng dụng nổi tiếng

FastWork cho phép bạn tích hợp liền mạch với tất cả các ứng dụng khác giúp đồng bộ hóa dữ liệu thật dễ dàng!

 

null
null
null
null
null
null
null
null
null

3.500+ doanh nghiệp Việt tin tưởng sử dụng FastWork

Xây dựng môi trường làm việc gắn kết – hiệu quả với chi phí tối ưu