FASTWORK HRM+

Bộ ứng dụng phục vụ Quản trị nhân sự & phát triển đội ngũ toàn diện

1.500+ doanh nghiệp ứng dụng, 30.000+ người dùng hàng ngày

Danh sách bộ ứng dụng FastWork HRM+

Điều hành mọi công việc trong doanh nghiệp & cộng tác làm việc dễ dàng

SIÊU ƯU ĐÃI 70% OFF - CHỈ 7000đ/tháng

null

FastWork Staff

Quản lý & số hóa hồ sơ nhân sự

Số hóa hồ sơ & quản lý thông tin nhân sự. Theo dõi biến động trong đội ngũ

null

FastWork Hiring

Quản lý tuyển dụng nhân sự

Giải pháp quản trị hoạt động tuyển dụng, job sites, tương tác với ứng viên

null

FastWork KPI

Quản lý & đánh giá KPI nhân sự

Giải pháp quản lý & tính toán KPI tự động, được xây dựng thực tế và bài bản

Kết nối hàng nghìn ứng dụng nổi tiếng

FastWork cho phép bạn tích hợp liền mạch với tất cả các ứng dụng khác giúp đồng bộ hóa dữ liệu thật dễ dàng!

 

null
null
null
null
null
null
null
null
null
null

Kết nối hàng nghìn ứng dụng nổi tiếng

FastWork cho phép bạn tích hợp liền mạch với tất cả các ứng dụng khác giúp đồng bộ hóa dữ liệu thật dễ dàng!

Hơn 1.500+ doanh nghiệp đã lựa chọn FastWork cho hoạt động điều hành doanh nghiệp hàng ngày

Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm tính lương trực tuyến
Phần mềm tính lương trực tuyến
Phần mềm tính lương trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến