FASTWORK SALES

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN

Phần mềm FastSale cung cấp các chức năng xử lý nghiệp vụ bán hàng như:  Nhập hàng, bán hàng, trả hàng, kho hàng, công nợ…. giúp doanh nghiệp quản lý bán hàng hiệu quả.

Giới thiệu

FastWork Sale (FastSale) là phần mềm quản lý bán hàng chuyên nghiệp được phát triển đầy đủ nghiệp vụ quản lý: nhập hàng, kiểm hàng, trả hàng, kho hàng, công nợ…. giúp doanh nghiệp quản lý bán hàng hiệu quả hơn. 

FastSale có thể sử dụng độc lập hoặc tích hợp dữ liệu đồng thời cùng với FastWork để tạo ra hệ thống quản trị khách hàng xuyên suốt.

FastSale có đầy đủ các nghiệp vụ quản lý bán hàng

Quản lý hoạt động bán hàng

Quản lý hoạt động trả hàng

Quản lý kho hàng, sản phẩm

Quản lý công nợ, khách hàng

Quản lý bán hàng dễ dàng hơn với phần mềm FastSale

Quản lý bán hàng

✔️ Dễ dàng khởi tạo nhanh phiếu bán hàng từ hợp đồng trên hệ thống FastWork. Do FastSale được tích hợp trên hệ thống FastWork nên chúng ta có thể sử dụng FastWork để quản lý hợp đồng và đơn hàng phát sinh từ hợp đồng.

✔️ Thiết lập nhanh chương trình khuyến mại trên các trường thông tin có sẵn

✔️ Phần mềm hỗ trợ in đơn, xuất đơn nhanh về Excel

✔️ Xuất nhanh báo cáo bán hàng chi tiết, đa dạng và nhiều chiều

Quản lý bán hàng

✔️ Dễ dàng khởi tạo nhanh phiếu bán hàng từ hợp đồng trên hệ thống FastWork. Do FastSale được tích hợp trên hệ thống FastWork nên chúng ta có thể sử dụng FastWork để quản lý hợp đồng và đơn hàng phát sinh từ hợp đồng.

✔️ Thiết lập nhanh chương trình khuyến mại trên các trường thông tin có sẵn

✔️ Phần mềm hỗ trợ in đơn, xuất đơn nhanh về Excel

✔️ Xuất nhanh báo cáo bán hàng chi tiết, đa dạng và nhiều chiều

Quản lý trả hàng

✔️ Dễ dàng thực hiện trả hàng nhập về kho khi có phát sinh trả hàng thực tế

✔️ Phần mềm hỗ trợ tự động tăng tồn kho và giảm số liệu báo cáo khi nhập trả hàng

Quản lý trả hàng

✔️ Dễ dàng thực hiện trả hàng nhập về kho khi có phát sinh trả hàng thực tế

✔️ Phần mềm hỗ trợ tự động tăng tồn kho và giảm số liệu báo cáo khi nhập trả hàng

Quản lý kho hàng

✔️ Xử lý đa dạng trên các bút toán

✔️ Hỗ trợ quản lý hàng hóa trong kho theo lô/date, theo tồn kho hiện tại

✔️ Dễ dàng xuất nhanh báo cáo chi tiết về hàng xuất nhập tồn

Quản lý kho hàng

✔️ Xử lý đa dạng trên các bút toán

✔️ Hỗ trợ quản lý hàng hóa trong kho theo lô/date, theo tồn kho hiện tại

✔️ Dễ dàng xuất nhanh báo cáo chi tiết về hàng xuất nhập tồn

Quản lý công nợ

✔️ Phần mềm hỗ trợ tự động ghi công nợ khi giao dịch bán hàng

✔️ Hỗ trợ các bút toán công nợ theo yêu cầu thực tế

✔️ Phần mềm tự động cập nhật giá trị thanh toán và tình trạng thanh toán cho hợp đồng được liên kết trên FastWork khi khách hàng thanh toán

✔️ Hỗ trợ theo dõi, xuất nhanh các báo cáo thống kê công nợ

Quản lý công nợ

✔️ Phần mềm hỗ trợ tự động ghi công nợ khi giao dịch bán hàng

✔️ Hỗ trợ các bút toán công nợ theo yêu cầu thực tế

✔️ Phần mềm tự động cập nhật giá trị thanh toán và tình trạng thanh toán cho hợp đồng được liên kết trên FastWork khi khách hàng thanh toán

✔️ Hỗ trợ theo dõi, xuất nhanh các báo cáo thống kê công nợ

Hệ thống báo cáo chuyên nghiệp

✔️ Báo cáo thống kê bán hàng theo khu vực

✔️ Báo cáo thống kê bán hàng theo nhóm bán hàng

✔️  Báo cáo bán hàng theo sản phẩm

✔️  Báo cáo xuất/nhập tồn chi tiết

✔️  Báo cáo tổng hợp công nợ theo khách hàng

Hệ thống báo cáo chuyên nghiệp

✔️ Báo cáo thống kê bán hàng theo khu vực

✔️ Báo cáo thống kê bán hàng theo nhóm bán hàng

✔️  Báo cáo bán hàng theo sản phẩm

✔️  Báo cáo xuất/nhập tồn chi tiết

✔️  Báo cáo tổng hợp công nợ theo khách hàng

Đồng bộ với FastWork

✔️ Đồng bộ dữ liệu danh sách sản phẩm, các danh mục sản phẩm được cập nhật tại FastSale về FastWork

✔️ Đồng bộ khách hàng từ FastWork sang FastSale khi đơn hàng được khởi tạo từ FastWork

✔️ Đồng bộ Nhân viên kinh doanh tại hợp động FastWork sẽ là nhân viên bán hàng trên đơn hàng FastSale

✔️ Liên kết giá trị hợp đồng với đơn hàng tại FastWork khi phát sinh bút toán thu nợ trên FastSale và trạng thái thanh toán hợp đồng sẽ được chuyển về thanh toán

Đồng bộ với FastWork

✔️ Đồng bộ dữ liệu danh sách sản phẩm, các danh mục sản phẩm được cập nhật tại FastSale về FastWork

✔️ Đồng bộ khách hàng từ FastWork sang FastSale khi đơn hàng được khởi tạo từ FastWork

✔️ Đồng bộ Nhân viên kinh doanh tại hợp động FastWork sẽ là nhân viên bán hàng trên đơn hàng FastSale

✔️ Liên kết giá trị hợp đồng với đơn hàng tại FastWork khi phát sinh bút toán thu nợ trên FastSale và trạng thái thanh toán hợp đồng sẽ được chuyển về thanh toán

Các tiện ích Phần mềm quản lý bán hàng FastSale hỗ trợ người dùng

Phần mềm quản trị và điều hành doanh nghiệp FastWork
Tạo nhanh đơn hàng, hợp đồng chỉ với 1 click
null
Kiểm kê hàng tồn trong kho chỉ với 1 click

Phần mềm quản trị và điều hành doanh nghiệp FastWork
Báo cáo đa chiều chuyên nghiệp

Phần mềm quản trị và điều hành doanh nghiệp FastWork
Tự động cập nhật công nợ

null
Xuất đơn hàng/ in trực tiếp từ phần mềm

Phần mềm quản trị và điều hành doanh nghiệp FastWork
Hỗ trợ xây dựng quy trình bán hàng

Hơn 1.500+ doanh nghiệp đã lựa chọn FastWork cho hoạt động điều hành doanh nghiệp hàng ngày

Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm tính lương trực tuyến
Phần mềm tính lương trực tuyến
Phần mềm tính lương trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến