FastWork SALE

Ứng dụng Quản lý bán hàng

FastWork SALE

Ứng dụng Quản lý bán hàng
 • null
  Quản lý và xử lý nghiệp vụ về bán hàng, mua hàng, kho hàng, hàng hóa. Theo dõi tình trạng tồn kho, công nợ để nắm bắt trực quan & tức thời mọi biến động doanh thu.
 • null
  Kết hợp module FastWork CRM+ tạo thành bộ công cụ quản lý kinh doanh trọn vẹn cho doanh nghiệp cho doanh nghiệp B2B
 • null
  Sử dụng linh hoạt trên Mobile & Web App

Sử dụng công nghệ Cloud, FastWork SALE giúp CEO quản lý từ chi tiết tới tổng quan hoạt động bán hàng trên một nền tảng thống nhất. Giải pháp của FastWork không hỗ trợ bán hàng tại điểm bán. Ứng dụng hiệu quả cho các doanh nghiệp B2B. Sử dụng linh hoạt trên mọi thiết bị Mobile/Laptop/PC/Tablet!

null

Quản lý bán hàng

Quản lý đơn đặt, đơn bán. Tính toán, cập nhật realtime doanh thu/ công nợ, theo dõi quá trình xuất kho, thanh toán các đơn hàng. Liên kết FastWork CRM giúp quản lý đơn hàng theo khách hàng

null

Quản lý mua hàng

Lập kế hoạch mua hàng, quản lý các đơn đặt mua – phiếu đặt mua, theo dõi quá trình nhập hàng về bằng việc khai báo các phiếu mua hàng và theo dõi quá trình mua hàng tập trung trên phần mềm

null

Quản lý kho hàng

Quản lý tập trung các kho hàng, kho tổng, kho chi nhánh. Kiểm soát việc xuất – nhập tồn, kiểm tồn, chuyển hàng giữa các kho bằng các phiếu nhập – phiếu xuất – phiếu chuyển kho

null

Quản lý hàng hóa

Quản lý danh mục hàng hóa. Khai báo danh mục hàng hóa đầy đủ chi tiết theo SKU, theo các hình thức đóng gói, đơn vị tính, đơn vị quy đổi, giá nhập/ giá bán… kèm thông số tồn được cập nhật realtime

Quản lý bán hàng chuyên nghiệp - toàn diện

Quản lý thông tin hàng hóa & kho hàng

 • null
  Quản lý danh mục hàng hóa thuận tiện, khai báo hàng ngàn mã sản phẩm khác nhau được phân loại theo danh mục & nhóm hàng
 • null
  Cập nhật, khai báo danh mục hàng hóa đầy đủ, chi tiết theo SKU (thuộc tính sản phẩm), theo hình thức đóng gói…
 • null
  Cập nhật giá nhập/ giá bán, tồn kho sản phẩm theo thời gian thực
 • null
  Quản lý kho hàng: kho tổng, kho chi nhánh, theo dõi tồn kho, nắm bắt hàng tồn để bổ sung hàng hóa kịp thời
 • null
  Dễ dàng kiểm kho định kỳ, chuyển tồn giữa các kho, xuất tồn theo SKU
 • null
  Theo dõi quá trình xuất – nhập hàng bằng các phiếu online ngay trên phần mềm
ĐĂNG KÝ NGAY

Quản lý thông tin hàng hóa & kho hàng

 • null
  Quản lý danh mục hàng hóa thuận tiện, khai báo hàng ngàn mã sản phẩm khác nhau được phân loại theo danh mục & nhóm hàng
 • null
  Cập nhật, khai báo danh mục hàng hóa đầy đủ, chi tiết theo SKU (thuộc tính sản phẩm), theo hình thức đóng gói…
 • null
  Cập nhật giá nhập/ giá bán, tồn kho sản phẩm theo thời gian thực
 • null
  Quản lý kho hàng: kho tổng, kho chi nhánh, theo dõi tồn kho, nắm bắt hàng tồn để bổ sung hàng hóa kịp thời
 • null
  Dễ dàng kiểm kho định kỳ, chuyển tồn giữa các kho, xuất tồn theo SKU
 • null
  Theo dõi quá trình xuất – nhập hàng bằng các phiếu online ngay trên phần mềm
ĐĂNG KÝ NGAY

Quản lý & xử lý hệ thống đơn hàng trực tuyến

 • null
  Tính năng đặt hàng: 

  • – Quy trình khép kín từ tạo đơn đến xử lý đơn hàng. Hỗ trợ đặt đơn nhanh chóng
  • – Báo cáo số liệu thực bán để thống kê doanh thu/ công nợ phải thu
  • – Theo dõi quá trình xuất kho, thanh toán của đơn hàng
  • – Liên kết tính năng Quản lý khách hàng trên FastWork CRM để tạo trực tiếp đơn hàng từ báo giá, hợp đồng, ..
  • – Hỗ trợ tìm kiếm đơn đặt hàng theo khách hàng, mã đơn & theo bộ lọc thời gian (ngày tạo đơn)
 • null
  Tính năng đặt mua: 

  • – Lập kế hoạch mua hàng. Quản lý danh sách đơn đặt mua & đơn thực mua. 
  • – Lập và phê duyệt các phiếu mua hàng, theo dõi quá trình mua hàng/ nhập hàng theo đơn.
  • – Thống kê, cập nhật realtime báo cáo mua hàng, công nợ phải trả
ĐĂNG KÝ NGAY

Hệ thống báo cáo bán hàng, tồn kho realtime

 • null
  Ghi nhận các hoạt động cung ứng hàng hóa hàng ngày bằng phiếu online gồm:
  – Phiếu nhập kho
  – Phiếu xuất kho
  – Phiếu chuyển kho
  – Thông tin đính kèm hình ảnh chi tiết
  – Theo dõi hàng tồn tại từng kho
 • null
  Cập nhật tổng giá trị nhập, xuất & tổng giá trị tồn kho tới thời điểm hiện tại tại từng kho hàng, kho chi nhánh
 • null
  Kiểm soát chặt chẽ tình trạng công nợ tại từng kho. Toàn bộ số liệu đều được cập nhật theo thời gian thực
 • null
  Quản lý các loại chi phí nhập hàng, các khoản thu khác ngoài tiền hàng bao gồm: chi phí giao hàng, chi phí lắp đặt, chi phí khác…
 • null
  Báo cáo chi tiết nguồn khách đặt hàng chủ yếu từ các kênh nào, phát hiện kênh bán hàng tiềm năng
ĐĂNG KÝ NGAY

Hệ thống báo cáo bán hàng, tồn kho realtime

 • null
  Ghi nhận các hoạt động cung ứng hàng hóa hàng ngày bằng phiếu online gồm:
  – Phiếu nhập kho
  – Phiếu xuất kho
  – Phiếu chuyển kho
  – Thông tin đính kèm hình ảnh chi tiết
  – Theo dõi hàng tồn tại từng kho
 • null
  Cập nhật tổng giá trị nhập, xuất & tổng giá trị tồn kho tới thời điểm hiện tại tại từng kho hàng, kho chi nhánh
 • null
  Kiểm soát chặt chẽ tình trạng công nợ tại từng kho. Toàn bộ số liệu đều được cập nhật theo thời gian thực
 • null
  Quản lý các loại chi phí nhập hàng, các khoản thu khác ngoài tiền hàng bao gồm: chi phí giao hàng, chi phí lắp đặt, chi phí khác…
 • null
  Báo cáo chi tiết nguồn khách đặt hàng chủ yếu từ các kênh nào, phát hiện kênh bán hàng tiềm năng
ĐĂNG KÝ NGAY

Hệ thống báo cáo trực quan nguồn doanh thu

 • null
  Báo cáo doanh thu theo từng khách hàng, danh sách các khách hàng có phát sinh doanh thu mới trong ngày
 • null
  Báo cáo số lượng đơn hàng & doanh thu theo từng nhân viên, liệt kê nhân viên có phát sinh đơn hàng mới trong ngày
 • null
  Báo cáo doanh thu theo từng mã sản phẩm, tổng số lượng bán ra  – tiền hàng – chiết khấu – doanh thu
 • null
  Báo cáo doanh thu theo thời gian. Tùy chỉnh thời gian xem thống kê, báo cáo chi tiết các thông tin về đơn hàng, tiền hàng, phí giao hàng, doanh thu, thuế…
 • null
  Đa dạng hệ thống báo cáo dạng biểu đồ & danh sách, trực quan, dễ theo dõi
ĐĂNG KÝ NGAY

Quản lý tình hình kinh doanh real-time trên app di động

 • null
  CEO Dashboard tổng hợp đầy đủ thông tin về: Tổng doanh số, Tổng doanh thu, Số lượng đơn bán, hợp đồng, cơ hội bán hàng, khách hàng, cơ hội khách hàng ngay trên app di động
 • null
  Báo cáo hoạt động kinh doanh theo 3 nhóm: Hôm nay, Hôm qua, Tháng này.
ĐĂNG KÝ NGAY

Hệ thống báo cáo bán hàng, tồn kho realtime

 • null
  CEO Dashboard tổng hợp đầy đủ thông tin về: Tổng doanh số, Tổng doanh thu, Số lượng đơn bán, hợp đồng, cơ hội bán hàng, khách hàng, cơ hội khách hàng ngay trên app di động
 • null
  Báo cáo hoạt động kinh doanh theo 3 nhóm: Hôm nay, Hôm qua, Tháng này.
ĐĂNG KÝ NGAY

Và nhiều tiện ích khác

null

In đơn hàng ngay trên hệ thống phần mềm hoặc xuất ra Excel

null

Xử lý đồng thời nhiều nghiệp vụ ngay trên app di động

null

Liên kết với FastWork CRM xây dựng bộ công cụ Quản lý bán hàng & Khách hàng hiệu quả

null

Phân quyền chi tiết theo chức năng/ vị trí đảm bảo tính bảo mật thông tin tuyệt đối

null

Cấu hình chuyên sâu, linh hoạt các trường dữ liệu hàng hóa, cấu hình duyệt đơn mua hàng.

null

In đơn hàng ngay trên hệ thống phần mềm hoặc xuất ra Excel

null

Xử lý đồng thời nhiều nghiệp vụ ngay trên app di động

null

Liên kết với FastWork CRM xây dựng bộ công cụ Quản lý bán hàng & Khách hàng hiệu quả

null

Phân quyền chi tiết theo chức năng/ vị trí đảm bảo tính bảo mật thông tin tuyệt đối

null

Cấu hình chuyên sâu, linh hoạt các trường dữ liệu hàng hóa, cấu hình duyệt đơn mua hàng.

Nâng cao hiệu quả quản lý bán hàng với FastWork SALE ngay hôm nay

ĐĂNG KÝ NGAY

Dành cho lãnh đạo

 • null
  Theo dõi, giám sát chặt chẽ tình trạng bán hàng của công ty theo từng ngày
 • null
  Quản lý trực quan số lượng đơn hàng, tổng xuất/ nhập, tồn kho để dự toán doanh thu chính xác
 • null
  Nắm bắt thông tin real-time ngay cả khi không có mặt tại văn phòng
 • null
  Tiết kiệm thời gian cho các báo cáo giấy, Excel hoặc các cuộc họp giao ban

Dành cho quản lý

 • null
  Tạo & điều phối đơn hàng trực tuyến
 • null
  Giám sát chi tiết lượng đơn hàng đang xử lý, đã hoàn thành, hủy hoặc đổi trả theo từng ngày
 • null
  Kiểm kê hàng hóa, tồn kho thuận tiện chỉ với 1 click
 • null
  Nắm bắt tức thời – hỗ trợ giải quyết phát sinh nhanh chóng trong quá trình bán hàng, xử lý đơn hàng.

Dành cho nhân viên

 • null
  Cập nhật thông tin nhanh chóng về số lượng đơn hàng được giao
 • null
  Chuyển đổi dễ dàng trạng thái các đơn hàng trên app di động
 • null
  Trao đổi thuận tiện, xử lý vấn đề nhanh chóng ngay dưới mỗi đơn hàng

Tham khảo bộ ứng dụng Quản lý bán hàng & nhân sự cho chuỗi cửa hàng, bao gồm:

 • null
  FastWork Sale: Ứng dụng quản lý bán hàng toàn diện
 • null
  FastWork CRM: Ứng dụng quản lý sales, khách hàng, báo giá & hợp đồng, chăm sóc khách hàng
 • null
  FastStore: Ứng dụng quản lý nhân sự chuỗi cửa hàng (Quản lý chi nhánh, Chấm công nhân viên trên app di động, tự động phân ca kíp, tự động hóa bảng công & lương) 
ĐĂNG KÝ NHẬN DEMO MIỄN PHÍ

Tự hào mang lại trải nghiệm quản lý bán hàng & vận hành doanh nghiệp tổng thể cho hơn 3500+ doanh nghiệp Việt

Liên hệ Hotline 0983 089 715
hoặc để lại thông tin để được tư vấn và trải nghiệm miễn phí!
ĐĂNG KÝ NGAY

Tham khảo các ứng dụng khác của Module Quản lý bán hàng & Khách hàng

null

FastWork CRM

Quản lý quan hệ khách hàng
null

FastWork Sale

Quản lý bán hàng