FastWork for Chain Store

Quản lý nhân sự chuỗi cửa hàng

 • null

  Tính năng quản lý chuỗi giải quyết trọn vẹn bài toán phân ca/ kíp và quản lý nhân sự cho các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình chuỗi cơ sở, chuỗi cửa hàng/chi nhánh.

 • null

  Sử dụng linh hoạt trên cả Mobile & Web App.

FastWork for Chain Store

Quản lý nhân sự chuỗi cửa hàng

 • null

  Tính năng quản lý chuỗi giải quyết trọn vẹn bài toán phân ca/ kíp và quản lý nhân sự cho các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình chuỗi cơ sở, chuỗi cửa hàng/chi nhánh.

 • null

  Sử dụng linh hoạt trên cả Mobile & Web App.

ĐĂNG KÝ NGAY

FastWork for Chain store là module được thiết kế chuyên sâu, phục vụ nhu cầu quản lý nhân sự dành riêng cho doanh nghiệp kinh doanh chuỗi cửa hàng, chuỗi bán lẻ, chuỗi dịch vụ…

Với tính năng chính là quản lý hệ thống cơ sở,cửa hàng, quản lý và lập lịch phân ca, xử lý ca xoay/ca gãy. Và nhiều tính năng khác:

 • Quản lý chấm công
 • Quản lý thu chi tại cửa hàng
 • Quản lý trang thiết bị cửa hàng…
null

Quản lý cơ sở

Cung cấp các tính năng hỗ trợ CEO quản lý tập trung tình hình nhân sự, điều động ca kíp, quản lý CSVC trang thiết bị, báo cáo thu/chi tại các cửa hàng/chi nhánh
null

Quản lý nhân viên

Quản lý chi tiết danh sách, lịch làm việc của từng nhân viên. Theo dõi tình trạng chấm công, quản lý quân số có mặt/ vắng mặt tại từng cửa hàng/chi nhánh
null

Đăng ký và phân ca/kíp

Nhân viên dễ dàng đăng ký ca online và quản lý duyệt ca/điều phối/ lên lịch làm việc cho nhân viên chỉ với vài giây thao tác trên app
null

Quản lý cơ sở

Cung cấp các tính năng hỗ trợ CEO quản lý tập trung tình hình nhân sự, điều động ca kíp, quản lý CSVC trang thiết bị, báo cáo thu/chi tại các cửa hàng/chi nhánh
null

Quản lý nhân viên

Quản lý chi tiết danh sách, lịch làm việc của từng nhân viên. Theo dõi tình trạng chấm công, quản lý quân số có mặt/ vắng mặt tại từng cửa hàng/chi nhánh
null

Đăng ký và phân ca/kíp

Nhân viên dễ dàng đăng ký ca online và quản lý duyệt ca/điều phối/ lên lịch làm việc cho nhân viên chỉ với vài giây thao tác trên app

Tính năng nổi bật của FastStore

Ứng dụng quản lý chuỗi cửa hàng chuyên biệt – toàn diện

Quản lý thông tin các cơ sở/chi nhánh

null

Quản lý nhân sự

 • Lập, theo dõi định biên nhân sự theo khối, phòng ban, nhà máy, cửa hàng và vị trí làm việc. Dựa trên định biên, quản lý và đối soát hoạt động tuyển dụng nhân sự
 • Kiểm soát danh sách, chức vụ, số lượng nhân sự tại mỗi cửa hàng/ chi nhánh
 • Thống kê realtime tình hình chấm công/ có mặt của nhân viên tại cửa hàng/chi nhánh
null

Quản lý CSVC, trang thiết bị

 • Kiểm soát số lượng, thông tin trang thiết bị, CSVC tại mỗi cửa hàng/chi nhánh
 • Lưu lại đầy đủ lịch sử mua sắm, thanh toán, bảo hành thiết bị
null

Quản lý hoạt động thu/chi

 • Lập phiếu thu/ đề nghị chi ngân sách và phê duyệt online ngay trên app
 • Thống kê, theo dõi tình hình sử dụng ngân quỹ tại cửa hàng/chi nhánh
ĐĂNG KÝ NGAY

Quản lý thông tin các cơ sở/chi nhánh

null

Quản lý nhân sự

 • Kiểm soát danh sách, chức vụ, số lượng nhân sự tại mỗi cửa hàng/ chi nhánh
 • Thống kê realtime tình hình chấm công/ có mặt của nhân viên tại cửa hàng/chi nhánh
null

Quản lý CSVC, trang thiết bị

 • Kiểm soát số lượng, thông tin trang thiết bị, CSVC tại mỗi cửa hàng/chi nhánh
 • Lưu lại đầy đủ lịch sử mua sắm, thanh toán, bảo hành thiết bị
null

Quản lý hoạt động thu/chi

 • Lập phiếu thu/ đề nghị chi ngân sách và phê duyệt online ngay trên app
 • Thống kê, theo dõi tình hình sử dụng ngân quỹ tại cửa hàng/chi nhánh

Đăng ký ca & duyệt ca online

null

Dành cho nhân viên:

 • Chủ động đăng ký ca làm việc theo ngày/ theo tuần
 • Theo dõi, quản lý bảng phân ca cá nhân, ca nào được duyệt/ không được duyệt hoặc đang chờ duyệt.
null

Dành cho quản lý/ trưởng cửa hàng:

 • Phân ca trực tiếp cho nhân viên
 • Phê duyệt/ từ chối ca nhân viên đăng ký
 • Căn cứ lịch đăng ký ca của nhân sự, dựa vào định mức nhân sự cố định cho từng ca để điều chỉnh ca làm phù hợp
null

Dành cho CEO / lãnh đạo

 • Kiểm soát lịch làm việc theo nhân viên, theo chi nhánh
 • Kiểm soát danh sách nhân viên làm việc tại từng ca (từng khung giờ) trong 1 ngày tại 1 cửa hàng/ chi nhánh. 
 • Kiểm soát số giờ làm việc theo từng nhân viên
ĐĂNG KÝ NGAY

Đăng ký ca & duyệt ca online

null

Dành cho nhân viên:

 • Chủ động đăng ký ca làm việc theo ngày/ theo tuần
 • Theo dõi, quản lý bảng phân ca cá nhân, ca nào được duyệt/ không được duyệt hoặc đang chờ duyệt.
null

Dành cho quản lý/ trưởng cửa hàng:

 • Phân ca trực tiếp cho nhân viên
 • Phê duyệt/ từ chối ca nhân viên đăng ký
 • Căn cứ lịch đăng ký ca của nhân sự, dựa vào định mức nhân sự cố định cho từng ca để điều chỉnh ca làm phù hợp
null

Dành cho CEO / lãnh đạo

 • Kiểm soát lịch làm việc theo nhân viên, theo chi nhánh
 • Kiểm soát danh sách nhân viên làm việc tại từng ca (từng khung giờ) trong 1 ngày tại 1 cửa hàng/ chi nhánh. 
 • Kiểm soát số giờ làm việc theo từng nhân viên

Lập lịch làm việc & phân ca tự động

null

Quản lý lịch làm việc của nhân viên

 • Click để thêm ca cho nhân viên 
 • Thống kê danh sách ca và chi nhánh làm việc của từng nhân viên
null

Sắp xếp, lập bảng phân ca theo tuần

 • Click đăng ký theo tuần, chọn nhanh ca cho từng ngày trong tuần
 • Sao chép lịch làm việc, bảng phân ca giữa các tuần
null

Phân ca tự động

 • Tự động cập nhật dữ liệu phân ca tuần này sang tuần khác
 • Hỗ trợ sao chép, nhân bản, chỉnh sửa nhanh chóng
ĐĂNG KÝ NGAY

Lập lịch làm việc & phân ca tự động

null

Quản lý lịch làm việc của nhân viên

 • Click để thêm ca cho nhân viên 
 • Thống kê danh sách ca và chi nhánh làm việc của từng nhân viên
null

Sắp xếp, lập bảng phân ca theo tuần

 • Click đăng ký theo tuần, chọn nhanh ca cho từng ngày trong tuần
 • Sao chép lịch làm việc, bảng phân ca giữa các tuần
null

Phân ca tự động

 • Tự động cập nhật dữ liệu phân ca tuần này sang tuần khác
 • Hỗ trợ sao chép, nhân bản, chỉnh sửa nhanh chóng

Kiểm soát nguồn lực chặt chẽ

null

Điều phối, phân bổ nguồn lực nhanh chóng

 • Theo dõi nhanh bảng phân bổ nguồn lực trong tuần, theo nhân viên từng giờ/từng ca hay số giờ làm việc theo từng nhân viên
 • Tạo bảng phân bổ nguồn lực mẫu
 • Tự động đối chiếu dữ liệu phân ca hiện tại với bảng phân bổ nguồn lực mẫu
 • Gợi ý duyệt nhanh ca theo mẫu phân bổ nguồn lực
null

Báo cáo đa chiều

 • Theo dõi tổng số nhân viên theo khung giờ
 • Tự động thống kê số nhân viên đã chấm công/số nhân viên có ca làm trong ngày
null

Cập nhật thay đổi realtime

 • Gửi thông báo realtime khi có thay đổi về ca/kíp tới nhân viên
 • Cập nhật realtime hoạt động chấm công, đơn từ tới cấp quản lý
null

Dữ liệu tập trung & đồng bộ

 • Nhân viên chấm công chủ động trên app
 • Dữ liệu chấm công, đi muộn/ về sớm được xử lý tức thời
 • Tự động hóa bảng công nhân viên 100%
ĐĂNG KÝ NGAY

Kiểm soát nguồn lực chặt chẽ

null

Báo cáo đa chiều

 • Theo dõi tổng số nhân viên theo khung giờ
 • Tự động thống kê số nhân viên đã chấm công/số nhân viên có ca làm trong ngày
null

Cập nhật thay đổi realtime

 • Gửi thông báo realtime khi có thay đổi về ca/kíp tới nhân viên
 • Cập nhật realtime hoạt động chấm công, đơn từ tới cấp quản lý
null

Dữ liệu tập trung & đồng bộ

 • Nhân viên chấm công chủ động trên app
 • Dữ liệu chấm công, đi muộn/ về sớm được xử lý tức thời
 • Tự động hóa bảng công nhân viên 100%

Và nhiều tiện ích khác....

null

Bảng công tự động

Tự động tính tổng số giờ làm việc của nhân viên trong tuần. Kết hợp tự động hóa bảng công
null

So sánh phân bổ nguồn lực

So sánh bảng phân bổ nguồn lực của 1 tuần với bảng phân bổ mẫu /tiêu chuẩn để đánh giá
null

Giao diện trực quan, dễ theo dõi

Dải màu từ đậm đến nhạt thể hiện mức độ phân bổ nguồn lực từ ít – nhiều
null

Bộ lọc thuận tiện

Gom nhóm cửa hàng theo vị trí địa lý/ tỉnh thành để quản lý
null

Bảng công tự động

Tự động tính tổng số giờ làm việc của nhân viên trong tuần. Kết hợp tự động hóa bảng công
null

So sánh phân bổ nguồn lực

So sánh bảng phân bổ nguồn lực của 1 tuần với bảng phân bổ mẫu /tiêu chuẩn để đánh giá
null

Giao diện trực quan, dễ theo dõi

Dải màu từ đậm đến nhạt thể hiện mức độ phân bổ nguồn lực từ ít – nhiều
null

Bộ lọc thuận tiện

Gom nhóm cửa hàng theo vị trí địa lý/ tỉnh thành để quản lý

6 Lợi ích vượt trội của FastStore so với phương thức quản lý ca kíp truyền thống

null
Tập trung: Toàn bộ dữ liệu chấm công, phân ca được số hóa và quản lý tập trung trên một nền tảng trực tuyến
null
Real-time: Mọi hoạt động chấm công, thay đổi ca làm việc đều được cập nhật chi tiết và gửi thông báo tức thời tới các cá nhân liên quan. Chủ động nắm bắt ca kíp làm việc để sắp xếp thời gian hợp lý.
null
Minh bạch: Cho phép cá nhân chủ động theo dõi bảng chấm hàng ngày, hàng tháng. Phục vụ công tác đánh giá chuyên cần minh bạch – hiệu quả.
null
Chính xác: Dữ liệu công hoàn toàn được xử lý trên phần mềm mà không có sự can thiệp của con người, giải quyết triệt để tình trạng gian lận công, nể nang sửa công ở cách quản lý cũ.
null
Tăng sự hài lòng của nhân viên: Không còn thắc mắc, nghi ngờ về độ chính xác của bảng công – gia tăng sự hài lòng trong nhân sự, giúp họ tập trung vào công việc thay vì những vấn đề ngoài lề.
null
Tiết kiệm thời gian: Tự động hóa bảng công giúp rút ngắn tối đa thời gian truy xuất dữ liệu, tổng hợp bảng công cuối tháng của bộ phận hành chính, nhân sự
Liên hệ Hotline 0983 089 715
hoặc để lại thông tin để được tư vấn và trải nghiệm miễn phí!
ĐĂNG KÝ NGAY

Xem thêm các tính năng quản trị nội bộ khác của FastWork HRM+

null

FastWork Payroll

Tự động hóa tính lương
null

FastWork Staff

Hệ thống thông tin & hồ sơ nhân sự
null

FastWork News

Thông báo và truyền thông nội bộ
null

FastWork Timesheet

Quản lý bảng công, chấm công di động FaceID
null

FastWork Hiring

Quản lý tuyển dụng
null

FastWork KPI

Quản lý & đánh giá nhân viên theo KPI
null

FastWork Asset

Quản lý tài sản và trang thiết bị
null

FastWork for Chain Store

Quản lý nhân sự chuỗi cửa hàng
null

FastWork Payroll

Tự động hóa tính lương
null

FastWork Staff

Hệ thống thông tin & hồ sơ nhân sự
null

FastWork News

Thông báo và truyền thông nội bộ
null

FastWork Timesheet

Quản lý bảng công, chấm công di động FaceID
null

FastWork Hiring

Quản lý tuyển dụng
null

FastWork KPI

Quản lý & đánh giá nhân viên theo KPI
null

FastWork Asset

Quản lý tài sản và trang thiết bị
null

FastWork for Chain Store

Quản lý nhân sự chuỗi cửa hàng

3.500+ doanh nghiệp Việt tin tưởng sử dụng FastWork

Xây dựng môi trường làm việc gắn kết – hiệu quả với chi phí tối ưu