TÍCH HỢP FASTWORK API VÀ CÁC ỨNG DỤNG KHÁC

FastWork API giúp bạn có thể tích hợp với hàng nghìn ứng dụng khác trên cùng một nền tảng
FastWork tích hợp API
Tích hợp Zapier
FastWork tích hợp API
Tích hợp Ladipage
FastWork tích hợp API
Tích hợp web form
FastWork tích hợp API
FastWork API
FastWork tích hợp API
Tích hợp Zapier
FastWork tích hợp API
Tích hợp Ladipage
FastWork tích hợp API
Tích hợp web form
FastWork tích hợp API
FastWork API
FastWork tích hợp API

Tích hợp Zapier

Zapier cho phép tích hợp linh hoạt tài khoản FastWork của bạn với hàng ngàn ứng dụng khác để tự động thu thập dữ liệu. Bạn có thể tích hợp các ứng dụng như: Facebook ads, MailChimp, Google sheets, Slack,….

Tích hợp Zapier

Zapier cho phép tích hợp linh hoạt tài khoản FastWork của bạn với hàng ngàn ứng dụng khác để tự động thu thập dữ liệu. Bạn có thể tích hợp các ứng dụng như: Facebook ads, MailChimp, Google sheets, Slack,….

FastWork tích hợp API

Tích hợp Ladipage

FastWork cung cấp cho bạn một đoạn mã nhỏ, sử dụng mã này gắn vào biểu mẫu trên Ladipage. Ngay khi khách hàng truy cập Ladipage và để lại thông tin tại biểu mẫu, hệ thống sẽ gửi thẳng dữ liệu về chức năng quản lý Lead trên FastWork.

FastWork tích hợp API
FastWork tích hợp API

Tích hợp Web Form

FastWork cung cấp cho bạn một đoạn mã nhỏ, sử dụng mã này gắn vào biểu mẫu trên website. Ngay khi khách hàng truy cập website, để lại thông tin tại biểu mẫu, hệ thống sẽ gửi thẳng dữ liệu về chức năng quản lý Lead trên FastWork.

Tích hợp Web Form

FastWork cung cấp cho bạn một đoạn mã nhỏ, sử dụng mã này gắn vào biểu mẫu trên website. Ngay khi khách hàng truy cập website, để lại thông tin tại biểu mẫu, hệ thống sẽ gửi thẳng dữ liệu về chức năng quản lý Lead trên FastWork.

FastWork tích hợp API

FastWork tích hợp API

FastWork API giúp tích hợp liền mạch tất cả các ứng dụng doanh nghiệp sử dụng để dữ liệu được đồng bộ hóa từ tài khoản FastWork về các ứng dụng khác và ngược lại.

Quy trình tích hợp đơn giản như thế nào?

  • Bước 1: Đăng ký tài khoản chính thức từ FastWork
  • Bước 2: Lấy mã API trong hồ sơ công ty tại tài khoản của bạn (lưu ý, bạn chỉ lấy được mã API khi được phân quyền)
  • Bước 3: Gắn mã API đã lấy vào công cụ bạn muốn tích hợp

Quy trình tích hợp đơn giản như thế nào?

  • Bước 1: Đăng ký tài khoản chính thức từ FastWork
  • Bước 2: Lấy mã API trong hồ sơ công ty tại tài khoản của bạn (lưu ý, bạn chỉ lấy được mã API khi được phân quyền)
  • Bước 3: Gắn mã API đã lấy vào công cụ bạn muốn tích hợp

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

Các tính năng khác của phần mềm FastWork