FASTWORK HRM

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ TRỰC TUYẾN

1.500+ doanh nghiệp ứng dụng, 30.000+ người dùng sử dụng phần mềm nhân sự FastWork hàng ngày

Giới thiệu

Phần mềm quản lý nhân sự FastWork HRM giúp doanh nghiệp thay thế các nghiệp vụ quản lý nhân sự thủ công: giấy tờ, hồ sơ… bằng công cụ quản lý trực tuyến. Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tạo ra nguồn nhân lực chất lượng và khai thác và sử dụng lao động hiệu quả hơn

Quản lý chấm công

Quản lý đơn từ

Quản lý ngày phép

Quản lý hồ sơ nhân viên

Quản lý chấm công

Phần mềm nhân sự FastWork phù hợp với doanh nghiệp có nhiều văn phòng, chi nhánh, có đội ngũ nhân viên làm việc ngoài văn phòng cần quản lý và giám sát tập trung thời gian làm việc của nhân viên.

✔️ Chấm công bằng di động thông qua hệ thống wifi và định vị GPS

✔️ Phân ca, chọn ca linh hoạt với nhiều mô hình thời gian làm việc

✔️ Tự động tổng hợp bảng công theo thời gian thực

Quản lý chấm công

Phù hợp với doanh nghiệp có nhiều văn phòng, chi nhánh, có đội ngũ nhân viên làm việc ngoài văn phòng cần quản lý và giám sát tập trung thời gian làm việc của nhân viên.

✔️ Chấm công bằng di động thông qua hệ thống wifi và định vị GPS

✔️ Phân ca, chọn ca linh hoạt với nhiều mô hình thời gian làm việc

✔️ Tự động tổng hợp bảng công theo thời gian thực

Quản lý đơn từ

Thay thế hoàn toàn các đơn từ giấy, email bằng hình thức gửi và phê duyệt các đơn điện tử. Tiết kiệm thời gian và chi phí doanh nghiệp.

✔️ Tạo nhanh đơn từ: nghỉ phép/ đi muộn/ về sớm/ tăng ca…

✔️ Quản lý phê duyệt nhanh chóng

✔️ Tự động cập nhật lên bảng công

Quản lý đơn từ

Thay thế hoàn toàn các đơn từ giấy, email bằng hình thức gửi và phê duyệt các đơn điện tử. Tiết kiệm thời gian và chi phí doanh nghiệp.

✔️ Tạo nhanh đơn từ: nghỉ phép/ đi muộn/ về sớm/ tăng ca…

✔️ Quản lý phê duyệt nhanh chóng

✔️ Tự động cập nhật lên bảng công

Quản lý ngày phép

Quản lý quỹ phép của nhân viên: phép năm, phép ứng, phép thâm niên, phép lũy kế, … và tình trạng sử dụng ngày phép. Nhân viên chủ động theo dõi tình trạng sử dụng quỹ phép của bản thân ngày trên di động.

Quản lý ngày phép

Quản lý quỹ phép của nhân viên: phép năm, phép ứng, phép thâm niên, phép lũy kế, … và tình trạng sử dụng ngày phép. Nhân viên chủ động theo dõi tình trạng sử dụng quỹ phép của bản thân ngày trên di động.

Quản lý hồ sơ nhân viên

Phần mềm nhân sự quản lý chi tiết hồ sơ nhân viên: lý lịch, hồ sơ, hợp đồng, bảo hiểm, lương, phụ cấp, đào tạo, khen thưởng,…Theo dõi hiện trạng, cảnh báo biến động nhân sự.

✔️ Số hóa toàn bộ hồ sơ và lưu trữ trực tuyến

✔️ Dễ dàng tìm kiếm, truy xuất thông tin

Quản lý hồ sơ nhân viên

Quản lý chi tiết hồ sơ nhân viên: lý lịch, hồ sơ, hợp đồng, bảo hiểm, lương, phụ cấp, đào tạo, khen thưởng,…Theo dõi hiện trạng, cảnh báo biến động nhân sự.

✔️ Số hóa toàn bộ hồ sơ và lưu trữ trực tuyến

✔️ Dễ dàng tìm kiếm, truy xuất thông tin

Lợi ích của phần mềm quản lý nhân sự FastWork cho doanh nghiệp bạn là gì?

null

Nhân viên

✔️ Nhân viên có thể tự theo dõi được chuyên cần cá nhân.

✔️Tự theo dõi được lộ trình lương, thưởng, phúc lợi…

null

Quản lý

✔️ Tiết kiệm thời gian xét duyệt đơn từ cho nhân sự

✔️ Giám sát chuyên cần và ý thức kỷ luật lao động của nhân viên

null

Lãnh đạo

✔️Quản lý bao quát và theo dõi nhanh biến động nhân sự

✔️Hỗ trợ đưa ra các quyết định phân bổ, chính sách lương thưởng,… hợp lý và kịp thời

null

Tổ chức

✔️Tiết kiệm thời gian tổng hợp công và làm bảng công

✔️Lưu trữ số hóa toàn bộ hồ sơ nhân sự, dễ dàng tìm kiếm, tra cứu, không còn bị thất lạc.

Hơn 1.500+ doanh nghiệp đã lựa chọn FastWork cho hoạt động điều hành hàng ngày

Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến

Tham khảo thêm các tính năng khác của FastWork