FASTWORK OFFICE+

Bộ ứng dụng Quản trị nội bộ & Văn phòng

Hướng tới xây dựng mô hình văn phòng điện tử chuyên nghiệp – hiện đại, nói không với giấy tờ

Danh sách ứng dụng OFFICE+

Quản trị nội bộ và điều hành doanh nghiệp từ những nghiệp vụ nhỏ nhất
null

FastWork Home

Ứng dụng bàn làm việcBàn làm việc thu nhỏ với giao diện Calendar thống kê mọi công việc xung quanh bạn

null

FastWork Dispatch

Quản lý, xử lý văn bản, công văn đi/đếnTiếp nhận và xử lý văn bản đi /đến nhằm hạn chế thất thoát. Đảm bảo an toàn, bảo mật văn bản.

null

FastWork Booking

Đăng ký phòng họp, phương tiện, thiết bịQuản lý thông tin và lịch đăng ký sử dụng tài nguyên chung trực tuyến trên một hệ thống.

null

FastWork Expense

Quản lý thu chi quỹ nội bộQuản lý & lưu trữ tập trung Phiếu thu/chi ngân sách nội bộ. Giảm thiểu rủi ro chi phí.

null

FastWork Meeting

Quản lý lịch họp, cuộc họpHỗ trợ hiệu quả việc tổ chức, quản lý & lưu trữ nội dung các cuộc họp nội bộ.

null

FastWork Drive

Quản lý tài liệu nội bộQuản lý hiệu quả, sắp xếp & lưu trữ tập trung toàn bộ tài liệu nội bộ của doanh nghiệp trên một nền tảng

null

FastWork Workflow

Quản lý công việc cá nhân & phòng banGiao việc & kiểm soát tiến độ thực hiện công việc của từng cá nhân trên một hệ thống trực tuyến

null

FastWork FieldForce

Quản lý công việc cá nhân & phòng banGiao việc & kiểm soát tiến độ thực hiện công việc của từng cá nhân trên một hệ thống trực tuyến

null

FastWork Home

Ứng dụng bàn làm việcBàn làm việc thu nhỏ với giao diện Calendar thống kê mọi công việc xung quanh bạn

null

FastWork Dispatch

Quản lý, xử lý văn bản, công văn đi/ đếnTiếp nhận và xử lý văn bản đi /đến nhằm hạn chế thất thoát. Đảm bảo an toàn, bảo mật văn bản.

null

FastWork Booking

Đăng ký phòng họp, phương tiện, thiết bịQuản lý thông tin và lịch đăng ký sử dụng tài nguyên chung trực tuyến trên một hệ thống.

null

FastWork Expense

Quản lý thu chi quỹ nội bộQuản lý & lưu trữ tập trung Phiếu thu/chi ngân sách nội bộ. Giảm thiểu rủi ro chi phí.

null

FastWork Meeing

Quản lý lịch họp, cuộc họpHỗ trợ hiệu quả việc tổ chức, quản lý & lưu trữ nội dung các cuộc họp nội bộ.

null

FastWork Drive

Quản lý tài liệu nội bộQuản lý tài liệu nội bộ

Kết nối hàng nghìn ứng dụng nổi tiếng

FastWork cho phép bạn tích hợp liền mạch với tất cả các ứng dụng khác giúp đồng bộ hóa dữ liệu thật dễ dàng!

 

null
null
null
null
null
null
null
null
null

3.500+ doanh nghiệp Việt tin tưởng sử dụng FastWork

Xây dựng môi trường làm việc gắn kết – hiệu quả với chi phí tối ưu