FASTWORK OFFICE+

Bộ ứng dụng Quản trị nội bộ & Văn phòng

Hướng tới xây dựng mô hình văn phòng điện tử chuyên nghiệp – hiện đại, nói không với giấy tờ

Danh sách ứng dụng OFFICE+

Quản trị nội bộ và điều hành doanh nghiệp từ những nghiệp vụ nhỏ nhất
null

FastWork Home

Ứng dụng bàn làm việc

Bàn làm việc thu nhỏ với giao diện Calendar thống kê mọi công việc xung quanh bạn
null

FastWork Dispatch

Quản lý, xử lý văn bản, công văn đi/ đến

Tiếp nhận và xử lý văn bản đi /đến nhằm tránh thất thoát văn thư. Đảm bảo an toàn, bảo mật văn bản.
null

FastWork Booking

Đăng ký phòng họp, phương tiện, thiết bị

Quản lý thông tin và lịch đăng ký sử dụng tài nguyên dùng chung tập trung trực tuyến trên một hệ thống.
null

FastWork Expense

Quản lý thu chi quỹ nội bộ

Quản lý và lưu trữ tập trung các Phiếu thu/chi ngân sách nội bộ, kiểm soát quỹ, giảm rủi ro chi phí.
null

FastWork Request

Gửi, duyệt tờ trình, đề xuất điện tử

Số hóa toàn bộ quy trình soạn thảo – gửi – phê duyệt các đề xuất nội bộ . Phân loại chi tiết, lưu trữ tập trung đề xuất hỗ trợ tìm kiếm nhanh chóng
null

FastWork Meeting

Quản lý lịch họp, cuộc họp

Hỗ trợ hiệu quả việc tổ chức, quản lý & lưu trữ nội dung các cuộc họp nội bộ.
null

FastWork Request

Gửi, duyệt tờ trình, đề xuất điện tử
Số hóa toàn bộ quy trình soạn thảo – gửi – phê duyệt các đề xuất nội bộ . Phân loại chi tiết, lưu trữ tập trung đề xuất hỗ trợ tìm kiếm nhanh chóng.
null

FastWork Booking

Đăng ký phòng họp, phương tiện, thiết bị
Quản lý thông tin và lịch đăng ký sử dụng tài nguyên dùng chung tập trung trực tuyến trên một hệ thống.
null

FastWork Home

Ứng dụng bàn làm việc
Bàn làm việc thu nhỏ với giao diện Calendar thống kê mọi công việc xung quanh bạn
null

FastWork Dispatch

Quản lý, xử lý văn bản, công văn đi/ đến
Tiếp nhận và xử lý văn bản đi /đến nhằm tránh thất thoát văn thư. Đảm bảo an toàn, bảo mật văn bản.
null

FastWork Expense

Quản lý thu chi quỹ nội bộ
Quản lý và lưu trữ tập trung các Phiếu thu/chi ngân sách nội bộ, kiểm soát quỹ, giảm rủi ro chi phí.
null

FastWork Meeting

Quản lý lịch họp, cuộc họp
Hỗ trợ hiệu quả việc tổ chức, quản lý & lưu trữ nội dung các cuộc họp nội bộ.

FastWork OFFICE dễ dàng kết nối hàng nghìn ứng dụng

FastWork cho phép bạn tích hợp liền mạch với tất cả các ứng dụng khác giúp đồng bộ hóa dữ liệu thật dễ dàng!

 

null
null
null
null
null
null
null
null
null
null

Kết nối hàng nghìn ứng dụng nổi tiếng

FastWork cho phép bạn tích hợp liền mạch với tất cả các ứng dụng khác giúp đồng bộ hóa dữ liệu thật dễ dàng!

 

3.500+ doanh nghiệp Việt tin tưởng sử dụng FastWork

Xây dựng môi trường làm việc gắn kết – hiệu quả với chi phí tối ưu