FASTWORK OFFICE+

Bộ ứng dụng phục vụ Quản trị nội bộ toàn diện cho doanh nghiệp

1.500+ doanh nghiệp đã ứng dụng và 30.000+ người dùng FastWork OFFICE hàng ngày

Danh sách ứng dụng OFFICE+

Quản trị nội bộ và điều hành doanh nghiệp từ những nghiệp vụ nhỏ nhất
null

FastWork Timesheet

Ứng dụng chấm công di động FaceID

Chấm công và quản lý thời gian làm việc của nhân sự trên di động

null

FastWork Payroll

Tự động hóa tính lương

Phần mềm tính lương trực tuyến, hỗ trợ tùy chỉnh công thức linh hoạt

null

FastWork Request

Quản trị đề xuất và phê duyệt điện tử

Thiết lập, đề xuất & phê duyệt các đề xuất một cách có tổ chức

null

FastWork News

Thông báo và truyền thông nội bộ

Quản lý và ban hành các thông báo nội bộ một cách nhất quán

null

FastWork Home

Ứng dụng bàn làm việc

Bàn làm việc thu nhỏ với giao diện Calendar thống kê mọi công việc xung quanh bạn

null

FastWork Dispatch

Quản lý văn bản, công văn đi đến

Quản lý, phê duyệt, thực thi, số hóa mọi công văn, văn bản

null

FastWork Booking

Đăng ký sử dụng phòng họp, thiết bị dùng chung

Đơn giản hóa việc đăng ký sử dụng tài nguyên trong doanh nghiệp

null

FastWork Asset

Quản lý tài sản và trang thiết bị

Xây dựng cơ sở dữ liệu tài sản để quản lý chuyên nghiệp hơn

null

FastWork Expense

Quản lý thu chi nội bộ

 Theo dõi sổ quỹ và quản lý dòng tiền vào ra trong doanh nghiệp

null

FastWork Meeting

Quản lý cuộc họp

Hỗ trợ hiệu quả trong việc tổ chức và quản lý, lưu trữ nội dung các cuộc họp

null

FastWork for Chain Store

Quản lý nhân sự chuỗi cửa hàng

Giải quyết trọn vẹn bài toán phân ca/ kíp và quản lý nhân sựp

null
null

FastWork Timesheet

Ứng dụng chấm công di động FaceID
Chấm công và quản lý thời gian làm việc của nhân sự trên di động

null

FastWork Payroll

Tự động hóa tính lương

Phần mềm tính lương trực tuyến, hỗ trợ tùy chỉnh công thức linh hoạt
null

FastWork Request

Quản trị đề xuất và phê duyệt điện tử

Thiết lập, đề xuất & phê duyệt các đề xuất một cách có tổ chức
null

FastWork News

Thông báo và truyền thông nội bộ

Quản lý và ban hành các thông báo nội bộ một cách nhất quán
null

FastWork Home

Ứng dụng bàn làm việc

Bàn làm việc thu nhỏ với giao diện Calendar thống kê mọi công việc xung quanh bạn
null

FastWork Dispatch

Quản lý văn bản, công văn đi đến
Quản lý, phê duyệt, thực thi, số hóa mọi công văn, văn bản
null

FastWork Booking

Đăng ký sử dụng phòng họp, thiết bị dùng chung
Đơn giản hóa việc đăng ký sử dụng tài nguyên trong doanh nghiệp
null

FastWork Asset

Quản lý tài sản và trang thiết bị
Xây dựng cơ sở dữ liệu tài sản để quản lý chuyên nghiệp hơn
null

FastWork Expense

Quản lý thu chi nội bộ
Theo dõi sổ quỹ và quản lý dòng tiền vào ra trong doanh nghiệp
null

FastWork Meeting

Quản lý cuộc họp
hỗ trợ hiệu quả trong việc tổ chức và quản lý, lưu trữ nội dung các cuộc họp
null

FastWork for Chain Store

Quản lý nhân sự chuỗi cửa hàng
Giải quyết trọn vẹn bài toán phân ca/ kíp và quản lý nhân sự
null
null

FastWork Meeting

Quản lý cuộc họp
hỗ trợ hiệu quả trong việc tổ chức và quản lý, lưu trữ nội dung các cuộc họp

FastWork OFFICE dễ dàng kết nối hàng nghìn ứng dụng

FastWork cho phép bạn tích hợp liền mạch với tất cả các ứng dụng khác giúp đồng bộ hóa dữ liệu thật dễ dàng!

 

null
null
null
null
null
null
null
null
null
null

Kết nối hàng nghìn ứng dụng nổi tiếng

FastWork cho phép bạn tích hợp liền mạch với tất cả các ứng dụng khác giúp đồng bộ hóa dữ liệu thật dễ dàng!

 

Hơn 1.500+ doanh nghiệp đã lựa chọn bộ công cụ FastWork OFFICE cho hoạt động điều hành và quản trị trong nội bộ doanh nghiệp

Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm tính lương trực tuyến
Phần mềm tính lương trực tuyến
Phần mềm tính lương trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến