FASTWORK STAFF

PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ NHÂN SỰ

Phần mềm giúp số hóa toàn bộ hồ sơ nhân sự bằng giấy trong doanh nghiệp lên hệ thống phần mềm.
null

Giới thiệu

Phần mềm quản lý hồ sơ nhân sự giúp nhà quản lý, quản lý, lưu giữ tập trung thông tin nhân sự, không thất lạc thông tin và dễ dàng tìm kiếm thông tin hồ sơ nhân sự.

Khả năng quản lý của Phần mềm quản lý hồ sơ nhân sự

null
Quản lý trạng thái hồ sơ nhân viên
null
Quản lý thông tin nhân viên
null
Quản lý quá trình công tác của nhân viên
null
Quản lý thông tin bảo hiểm của nhân viên
Phần mềm quản trị và điều hành
Quản lý hợp đồng làm việc của nhân viên
null
Quản lý lịch sử lương của nhân viên
Phần mềm HRM
Quản lý thông tin thành phần gia đình của nhân viên
Phần mềm HRM
Quản lý thông tin bằng cấp của nhân viên
Phần mềm HRM
Quản lý thông tin chứng chỉ, giấy tờ khác của nhân viên
Phần mềm HRM
Quản lý các tài liệu đính kèm hồ sơ nhân viên
Quản lý email marketing
Quản lý trạng thái hồ sơ nhân viên
Quản lý hỗ trợ khách hàng
Quản lý thông tin nhân viên
Giải pháp quản lý dự án
Quản lý quá trình công tác của nhân viên
Quản lý email marketing
Quản lý thông tin bảo hiểm của nhân viên
Phần mềm quản trị và điều hành
Quản lý hợp đồng làm việc của nhân viên
Giải pháp quản lý dự án
Quản lý lịch sử lương của nhân viên

quản lý hợp đồng
Quản lý thông tin thành phần gia đình của nhân viên
Phần mềm HRM
Quản lý thông tin bằng cấp của nhân viên
Phần mềm HRM
Quản lý thông tin chứng chỉ, giấy tờ khác của nhân viên
Phần mềm HRM
Quản lý các tài liệu đính kèm hồ sơ nhân viên

Các tính năng nổi bật của Phần mềm quản lý hồ sơ nhân sự

Dashboard tổng quan tình hình nhân sự

✔️ Giao diện Dashboard giúp nhà quản lý có cái nhìn tổng quan về tỉ lệ nhân sự theo trình độ học vấn, độ tuổi, quê quán, giới tính… của toàn bộ nhân viên trong doanh nghiệp.

Cảnh báo liên quan tới nhân sự

✔️ Cảnh báo nhân sự có biến động, sự kiện như: sinh nhật, đến hạn nghỉ hưu, hết hạn hợp đồng, đến hạn bổ nhiệm, hạn thử việc của toàn bộ nhân viên

Cảnh báo liên quan tới nhân sự

✔️ Cảnh báo nhân sự có biến động, sự kiện như: sinh nhật, đến hạn nghỉ hưu, hết hạn hợp đồng, đến hạn bổ nhiệm, hạn thử việc của toàn bộ nhân viên

Quản lý hồ sơ nhân sự

✔️ Giúp nhà quản lý quản lý chi tiết thông tin từng nhân sự: chức danh, vị trí công việc, phòng ban, chi nhánh, giới tính, email, số điện thoại…

Báo cáo

✔️ Các báo cáo chính xác, đầy đủ về một nhân sự: thời hạn hợp đồng, lương, thưởng, kỷ luật, thâm niên và các chế độ phúc lợi, tài sản cung cấp cho mỗi nhân sự,…

✔️ Theo dõi sự biến động nhân sự thông qua các báo cáo tăng, giảm nhân sự qua các năm

✔️ Báo cáo tình trạng đủ / thiếu hồ sơ của nhân sự công ty

Báo cáo

✔️ Các báo cáo chính xác, đầy đủ về một nhân sự: thời hạn hợp đồng, lương, thưởng, kỷ luật, thâm niên và các chế độ phúc lợi, tài sản cung cấp cho mỗi nhân sự,…

✔️ Theo dõi sự biến động nhân sự thông qua các báo cáo tăng, giảm nhân sự qua các năm

✔️ Báo cáo tình trạng đủ / thiếu hồ sơ của nhân sự công ty

Các tiện ích Phần mềm quản lý hồ sơ nhân sự hỗ trợ người dùng

Phần mềm HRM

Nhập/xuất hồ sơ nhân viên bằng Excel

Phần mềm HRM

Đính kèm tài liệu từ máy tính

Quản lý chăm sóc khách hàng

Giúp theo dõi các sự kiện: sinh nhật, hồ sơ đến hạn và hết hạn

Quản lý email marketing

Hỗ trợ trích xuất thông tin hồ sơ, danh sách hợp đồng, bằng cấp… theo chiều dọc.

Quản lý hỗ trợ khách hàng
Nhập/xuất hồ sơ nhân viên bằng Excel
Quản lý báo giá
Đính kèm tài liệu từ máy tính
Quản lý chăm sóc khách hàng
Giúp theo dõi các sự kiện: sinh nhật, hồ sơ đến hạn và hết hạn

Quản lý email marketing
Hỗ trợ trích xuất thông tin hồ sơ, danh sách hợp đồng, bằng cấp… theo chiều dọc.

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

Các tính năng khác của phần mềm FastWork HRM