Tính năng quản lý đơn từ

Phần mềm quản lý nhân sự FastWork

Phần mềm HRM đơn từ

Giới thiệu

Việc quản lý hàng trăm đơn từ xin nghỉ/ đi muộn/ công tác… trên giấy tờ khiến nhà quản lý khó khăn để kiểm soát và đối chiếu khi cần. Với phần mềm HRM đơn từ FastWork, mọi đơn từ liên quan đều được tạo lập, phê duyệt và lưu trữ trên phần mềm, giúp minh bạch trong công tác tính công cho nhân sự.

Khả năng quản lý của phần mềm HRM đơn từ FastWork

null
Quản lý đơn xin nghỉ phép
null
Quản lý đơn xin công tác
Phần mềm HRM đơn từ
Quản lý đơn xin vắng mặt
null
Quản lý đơn xin tăng ca
Phần mềm HRM đơn từ
Quản lý đơn xin làm thêm
Phần mềm HRM đơn từ
Quản lý đơn xin đổi ca
Phần mềm HRM đơn từ
Quản lý đơn xin làm chế độ
null
Quản lý đơn xin giải trình chấm công
Phần mềm HRM đơn từ
Quản lý lý do gửi đơn
Phần mềm HRM đơn từ
Quản lý thời gian cần xin
Phần mềm HRM đơn từ
Quản lý người gửi đơn
Phần mềm HRM đơn từ
Quản lý người duyệt đơn

Thực hiện nghiệp vụ với phần mềm HRM đơn từ

Thực hiện gửi đơn từ online

null

Hỗ trợ tạo và gửi nhanh các mẫu đơn từ có sẵn trên phần mềm

null
Hỗ trợ chọn nhanh thời gian và lý do đã được cấu hình từ trước
null
Dễ dàng gửi đơn cho người duyệt (quản lý bộ phận đã được cấu hình sẵn) và gửi thông báo cho các thành viên khác nếu cần.

Quản lý xét duyệt đơn từ online

null

Kiểm tra và duyệt/không duyệt đơn từ ngay trên di động hoặc web app

null

Dễ dàng theo dõi lịch sử đơn từ của nhân viên khi cần tra cứu

Quản lý xét duyệt đơn từ online

null

Kiểm tra và duyệt/không duyệt đơn từ ngay trên di động hoặc web app

null

Dễ dàng theo dõi lịch sử đơn từ của nhân viên khi cần tra cứu

Các tiện ích phần mềm HRM đơn từ hỗ trợ người dùng

null

Nhận thông gửi và duyệt đơn từ báo qua app di động và email

null

Tìm lọc đơn từ nhanh chóng

null

Tự động trừ ngày phép khi tạo đơn xin nghỉ

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

Các tính năng khác của phần mềm FastWork HRM