BẢNG GIÁ NỀN TẢNG QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP TRỰC TUYẾN FASTWORK

QUẢN LÝ CÔNG VIỆC, DỰ ÁN

Tổng quan công việc, Lịch biểu, Quản lý dự án, Quản lý quy trình công việc,…

SMALL

(Sử dụng tối đa 30 tài khoản)
700.000 VND/ tháng

MEDIUM

(Sử dụng tối đa 60 tài khoản)
1.400.000 VND/ tháng

BIG

(Sử dụng trên 60 tài khoản)
23.000 VND/ tài khoản/ tháng

QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Chấm công di động nhận dạng bằng FaceID. Quản lý thời gian làm việc. Quản lý nhân viên và hồ sơ nhân sự,…

SMALL

(Sử dụng tối đa 30 tài khoản)
700.000 VND/ tháng

MEDIUM

(Sử dụng tối đa 60 tài khoản)
1.400.000 VND/ tháng

BIG

(Sử dụng trên 60 tài khoản)
23.000 VND/ tài khoản/ tháng

QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

Email Marketing, LadiPage, TeleSale, Lead, Khách hàng, Sale Pipeline, Ticket, Chăm sóc khách hàng, Viếng thăm khách hàng, Báo giá, Hợp đồng, Bán hàng, Tồn kho, Công nợ

SMALL

(Sử dụng tối đa 30 tài khoản)
700.000 VND/ tháng

MEDIUM

(Sử dụng tối đa 60 tài khoản)
1.400.000 VND/ tháng

BIG

(Sử dụng trên 60 tài khoản)
23.000 VND/ tài khoản/ tháng

Lưu ý

✔️ Phần mềm và dịch vụ phần mềm của FastWork không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 

✔️ Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/03/2020