Bảng giá theo gói

Đăng ký theo gói để được hưởng mức giá hấp dẫn với nhiều ưu đãi kèm theo

Gói SME+

Đầy đủ 4 phân hệ WORK+, OFFICE+, HRM+, CRM+ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Giá khi mua theo combo
230.000 đ (Giảm 83%)

39.000 đ

230.000 đ (Giảm 80%)

46.000 đ

/user/tháng
*Chọn kỳ thanh toán
 • Sử dụng đầy đủ 4 phân hệ WORK+, HRM+, CRM+, OFFICE+
 • Không bao gồm tính năng FastCons

Gói WORK+

Đầy đủ các chức năng phân hệ WORK+ giải quyết bài toán quản trị công việc & hiệu suất
Giá khi mua theo combo
60.000 đ (Giảm 48%)

31.000 đ

60.000 đ (Giảm 40%)

36.000 đ

/user/tháng
*Chọn kỳ thanh toán
 • Tặng phân hệ OFFICE+
 • Sử dụng đầy đủ tính năng thuộc phân hệ WORK+
 • Không bao gồm tính năng FastCons

Gói HRM+

Đầy đủ các chức năng phân hệ HRM+ giải quyết bài toán quản trị & phát triển nhân sự
Giá khi mua theo combo
60.000 đ (Giảm 48%)

31.000 đ

60.000 đ (Giảm 40%)

36.000 đ

/user/tháng
*Chọn kỳ thanh toán
 • Tặng phân hệ OFFICE+
 • Sử dụng đầy đủ tính năng thuộc phân hệ HRM+

Gói CRM+

Đầy đủ các chức năng phân hệ CRM+ giải quyết bài toán tăng trưởng doanh thu, khách hàng
Giá khi mua theo combo
80.000 đ (Giảm 61%)

31.000 đ

80.000 đ (Giảm 55%)

36.000 đ

/user/tháng
*Chọn kỳ thanh toán
 • Tặng phân hệ OFFICE+
 • Sử dụng đầy đủ tính năng thuộc phân hệ CRM+

Gói FastCons

FastWork for Construction

Gói giải pháp dành cho doanh nghiệp lĩnh vực Xây dựng
 • Đầy đủ chức năng dành cho doanh nghiệp thi công xây dựng, cơ điện
 • Quản lý dự án chuyên sâu với module FastWork project for contractors
 • Tặng phân hệ OFFICE+, HRM+, CRM+, WORK+ cho users đăng ký gói FastCons

82.000vnđ

96.000vnđ

/user/tháng
*Chọn kỳ thanh toán

Bảng giá theo Ứng dụng

Tùy chọn các ứng dụng theo nhu cầu của doanh nghiệp

Tổng chi phí

Theo tháng : 0 đ

Theo năm : 0 đ

null

Phân hệ FastWork WORK+

Quản trị công việc & hiệu suất

Chi phí 1 tài khoản

Số tài khoản đăng ký

Chi phí hàng tháng

null

FastWork Workplace

Giao việc & quản lý công việc, dự án

20.000 đ

0 đ

null

FastWork Workflow

Quản lý quy trình & luồng công việc

25.000 đ

0 đ

null

FastWork Request

Gửi, duyệt tờ trình, đề xuất điện tử

15.000 đ

0 đ

null

Phân hệ FastWork HRM+

Quản trị nhân sự

Chi phí 1 tài khoản

Số tài khoản đăng ký

Chi phí hàng tháng

null

FastWork Staff

Hệ thống thông tin & hồ sơ nhân sự

20.000 đ

0 đ

null

FastWork Asset

Quản lý cấp phát trang thiết bị

Free

null

FastWork Timesheet

Chấm công di động nhận dạng khuôn mặt, đơn từ chấm công, lập bảng công

20.000 đ

0 đ

null

FastWork Payroll

Quản lý bảng lương, tính lương theo công thức

10.000 đ

0 đ

null

FastWork Hiring

Quản lý tuyển dụng nhân sự

10.000 đ

0 đ

null

FastWork News

Truyền thông & thông báo nội bộ

Free

null

FastWork KPI

Quản lý & đánh giá nhân viên theo KPI

Free

null

Phân hệ FastWork OFFICE+

Quản trị nội bộ, văn phòng

Chi phí 1 tài khoản

Số tài khoản đăng ký

Chi phí hàng tháng

null

FastWork Dispatch

Quản lý, xử lý văn bản, công văn đi/đến

10.000 đ

0 đ

null

FastWork Meeting

Quản lý lịch họp, cuộc họp

10.000 đ

0 đ

null

FastWork Booking

Quản lý đăng ký, sử dụng phòng họp, phương tiện, trang thiết bị dùng chung

10.000 đ

0 đ

null

FastWork Expense

Quản lý thu chi quỹ nội bộ

Free

null

Phân hệ FastWork CRM+

Quản trị bán hàng

Chi phí 1 tài khoản

Số tài khoản đăng ký

Chi phí hàng tháng

null

FastWork Lead

Thu nhận, điều phối, theo dõi xử lý các yêu cầu về sản phẩm, dịch vụ (leads)

10.000 đ

0 đ

null

FastWork Customer

Quản lý khách hàng, các đầu mối liên hệ của khách hàng

10.000 đ

0 đ

null

FastWork Quote

Quản lý báo giá (lập, gửi, phê duyệt báo giá)

Free

null

FastWork Contract

Quản lý hợp đồng (lập, phê duyệt và theo dõi thực hiện hợp đồng)

10.000 đ

0 đ

null

FastWork Deal

Quản lý cơ hội bán hàng, quy trình bán hàng (Salepipeline)

10.000 đ

0 đ

null

FastWork Ticket

Quản lý ticket, chăm sóc khách hàng

Free

null

FastWork Saleforce

Quản lý viếng thăm & check-in khách hàng

10.000 đ

0 đ

null

FastWork Sale+

Quản lý bán hàng (hàng hoá, kho hàng, bán hàng, sổ quỹ, công nợ,…)

30.000 đ

0 đ

null

CEO Dashboard

Trang thông tin tổng hợp & hệ thống báo cáo cho CEO

Free

Tổng chi phí

Theo tháng : 0 đ

Theo năm : 0 đ

Phí khởi tạo, số hóa dữ liệu và hỗ trợ triển khai

⭐Bảng phí khởi tạo hệ thống FastWork Cloud

Số lượng người dùng

< 30 user

< 60 user

< 100 user

< 300 user

>= 300 user

Báo giá (VNĐ)

2.000.000

4.000.000

5.000.000

8.000.000

10.000.000

⭐Chi phí đào tạo:

➡️ 1.000.000VNĐ/lớp/buổi đào tạo

➡️ Miễn phí 01 buổi đào tạo quản trị hệ thống (ADMIN) cho tất cả khách hàng

➡️ Các chương trình đào tạo được thiết kế linh hoạt nhằm đảm bảo chất lượng sử dụng của khách hàng sau khi chuyển giao hệ thống

➡️ Phí đào tạo tính theo số lớp và số buổi đào tạo do khách hàng đăng ký

⭐Add-on:

➡️ Hỗ trợ bằng nhóm chat vĩnh viễn

➡️ Miễn phí nâng cấp hệ thống

➡️ Miễn phí dịch vụ Customer Success Service

Phí khởi tạo hệ thống & dữ liệu

Chi phí khởi tạo hệ thống, cấu hình hệ thống và khởi tạo dữ liệu ban đầu cho khách hàng

⭐Bảng phí khởi tạo hệ thống FastWork Cloud

Số lượng người dùng

< 30 user

< 60 user

< 100 user

< 300 user

>= 300 user

Báo giá (VNĐ)

2.000.000

4.000.000

5.000.000

8.000.000

10.000.000

Phí triển khai & đào tạo

Phí đào tạo tính theo số lớp và số buổi đào tạo do khách hàng đăng ký

⭐Chi phí đào tạo:

1.000.000VNĐ/lớp/buổi đào tạo

Miễn phí 01 buổi đào tạo quản trị hệ thống (ADMIN) cho tất cả khách hàng

Các chương trình đào tạo được thiết kế linh hoạt nhằm đảm bảo chất lượng sử dụng sau triển khai của khách hàng

⭐Add-on:

Hỗ trợ bằng nhóm chat vĩnh viễn

Miễn phí nâng cấp hệ thống

Miễn phí dịch vụ Customer Success Service

Số lượng người dùng

< 30 user

< 60 user

< 100 user

< 300 user

>= 300 user

Báo giá (VNĐ)

2.000.000

4.000.000

5.000.000

8.000.000

10.000.000

Chi phí khởi tạo hệ thống, cấu hình hệ thống và khởi tạo dữ liệu ban đầu cho khách hàng

Chi phí đào tạo:

1.000.000VNĐ/lớp/buổi đào tạo

Miễn phí 01 buổi đào tạo quản trị hệ thống (ADMIN) cho tất cả khách hàng

Các chương trình đào tạo được thiết kế linh hoạt nhằm đảm bảo chất lượng sử dụng sau triển khai của khách hàng

Add-on:

Hỗ trợ bằng nhóm chat vĩnh viễn

Miễn phí nâng cấp hệ thống

Miễn phí dịch vụ Customer Success Service

Phí đào tạo tính theo số lớp và số buổi đào tạo do khách hàng đăng ký

Phí khởi tạo hệ thống & dữ liệu

Số lượng người dùng

< 30 user

< 60 user

< 100 user

< 300 user

>= 300 user

Báo giá (VNĐ)

2.000.000

4.000.000

5.000.000

8.000.000

10.000.000

Chi phí khởi tạo hệ thống, cấu hình hệ thống và khởi tạo dữ liệu ban đầu cho khách hàng

Phí triển khai & đào tạo

Chi phí đào tạo:

1.000.000VNĐ/lớp/buổi đào tạo

Miễn phí 01 buổi đào tạo quản trị hệ thống (ADMIN) cho tất cả khách hàng

Các chương trình đào tạo được thiết kế linh hoạt nhằm đảm bảo chất lượng sử dụng sau triển khai của khách hàng

Add-on:

Hỗ trợ bằng nhóm chat vĩnh viễn

Miễn phí nâng cấp hệ thống

Miễn phí dịch vụ Customer Success Service

Phí đào tạo tính theo số lớp và số buổi đào tạo do khách hàng đăng ký

Ghi chú:

 • null
  Bảng giá chưa bao gồm VAT
 • null
  Mua tối thiểu 10 User
 • null
  Miễn phí dung lượng lưu trữ 1GB/User
 • null
  Miễn phí cập nhật tính năng mới
 • null
  Đăng ký gói 6 tháng +30% đơn giá ứng dụng
Liên hệ Hotline 0983 089 715
hoặc để lại thông tin để được tư vấn và trải nghiệm miễn phí!
TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Khác biệt kiến tạo thành công

Công nghệ không chỉ là công cụ, công nghệ khi được áp dụng đúng và triển khai quyết liệt sẽ góp phần thay đổi tư duy và văn hóa làm việc trong nội bộ doanh nghiệp.

Với hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể FastWork, chúng tôi mong muốn bất kì doanh nghiệp nào khi mạnh mẽ áp dụng đều đạt được bước tiến mới trong quản lý, đồng thời xây dựng một văn hóa làm việc mới mẻ, sáng tạo và kết nối hơn!

null

Tư vấn chuyên nghiệp

null

Triển khai bài bản

null

Quản lý thành công khách hàng