BẢNG GIÁ PHẦN MỀM FASTWORK

SMALL

700.000 VND

/Tháng

Sử dụng tối đa 30 tài khoản

Dung lượng lưu trữ tệp: 30GB

Miễn phí khởi tạo phần mềm

Miễn phí đào tạo từ xa

Miễn phí hỗ trợ vận hành từ xa

Sử dụng toàn bộ tính năng

Miễn phí cập nhật tính năng mới

Hỗ trợ trong giờ hành chính

MEDIUM

1.400.000 VND

/Tháng

Sử dụng tối đa 60 tài khoản

Sử dụng lưu trữ tệp: 60GB

Miễn phí khởi tạo phần mềm

Miễn phí đào tạo từ xa

Miễn phí hỗ trợ vận hành từ xa

Sử dụng toàn bộ tính năng

Miễn phí cập nhật tính năng mới

Hỗ trợ trong giờ hành chính

BIG

23.000 VND

/Tài khoản/Tháng

Sử dụng từ 61 tài khoản trở lên
Dung lượng lưu trữ tệp: 1GB/user

Miễn phí khởi tạo phần mềm

Miễn phí đào tạo trực tiếp

Miễn phí hỗ trợ vận hành từ xa

Sử dụng toàn bộ tính năng

Miễn phí cập nhật tính năng mới

Hỗ trợ trong giờ hành chính