Bảng giá dịch vụ

Nền tảng quản trị doanh nghiệp FastWork Cloud

null

FastWork WORK+

Gói Small

( Tối đa 30 users )

ƯU ĐÃI: 50% OFF

350.000 VND/tháng

Giá gốc: 700.000 VND/Tháng

Gói Medium

( Tối đa 60 users )
ƯU ĐÃI: 50% OFF

700.000 VND/tháng

Giá gốc: 1.400.000 VND/Tháng

Gói Big

( Trên 60 users )
ƯU ĐÃI: 50% OFF

700.000 VND/tháng

+ 10.000 VND/User/tháng

từ tài khoản 61 trở lên

Giá gốc: 1.400.000 VND/Tháng

+ 20.000 VND/User/tháng

từ tài khoản 61 trở lên

✅ Miễn phí lưu trữ 01Gb/User

✅ Hỗ trợ trong giờ hành chính

✅ Miễn phí cập nhật tính năng mới

FastWork OFFICE+

Gói Small

( Tối đa 30 users )

ƯU ĐÃI: 50% OFF

350.000 VND/tháng

Giá gốc: 700.000 VND/Tháng

Gói Medium

( Tối đa 60 users )
ƯU ĐÃI: 50% OFF

700.000 VND/tháng

Giá gốc: 1.400.000 VND/Tháng

Gói Big

( Trên 60 users )

ƯU ĐÃI: 50% OFF

700.000 VND/tháng

+ 10.000 VND/User/tháng

từ tài khoản 61 trở lên

Giá gốc: 1.400.000 VND/Tháng

+ 20.000 VND/User/tháng

từ tài khoản 61 trở lên

✅ Miễn phí lưu trữ 01Gb/User

✅ Hỗ trợ trong giờ hành chính

✅ Miễn phí cập nhật tính năng mới

FastWork CRM+

Gói Small

( Tối đa 30 users )

700.000 VND/tháng

Gói Medium

( Tối đa 60 users )

1.400.000 VND/tháng

Gói Big

( Trên 60 users )

1.400.000 VND/tháng

+ 20.000 VND/user/tháng

từ tài khoản 61 trở lên

✅ Miễn phí lưu trữ 01Gb/User

✅ Hỗ trợ trong giờ hành chính

✅ Miễn phí cập nhật tính năng mới

FastWork HRM+

Gói Small

( Tối đa 30 users )

700.000 VND/tháng

Gói Medium

( Tối đa 60 users )

1.400.000 VND/tháng

Gói Big

( Trên 60 users )

1.400.000 VND/tháng

+ 20.000 VND/user/tháng

từ tài khoản 61 trở lên

✅ Miễn phí lưu trữ 01Gb/User

✅ Hỗ trợ trong giờ hành chính

✅ Miễn phí cập nhật tính năng mới

*Bảng giá trên chưa bao gồm VAT

*Thanh toán tối thiểu 12 tháng

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

*Bảng giá trên chưa bao gồm VAT

*Thanh toán tối thiểu 12 tháng

null
Miễn phí lưu trữ 01Gb/User
null
Hỗ trợ trong giờ hành chính
null
Miễn phí cập nhật tính năng mới

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí