Quản lý các khoản thu chi - dòng tiền vào ra trong doanh nghiệp

Tập trung – Minh bạch – Tiện lợi
null

Minh bạch chi tiêu

Toàn bộ thông tin phiếu thu/ chi được lưu trữ và quản lý trực tuyến. Minh bạch hóa các khoản tiền, trách nhiệm của mỗi cá nhân và tìm kiếm mọi lúc khi cần.
null

Giảm tải thất thoát

Hạn chế những thất thoát không đáng có. Lưu vết lịch sử dòng tiền vào ra của các giao dịch, cơ sở, dự án. Tiết kiệm chi phí quản lý trên giấy tờ kiểu cũ
null

Bảo mật thông tin

Bảo mật tuyệt đối thông tin các khoản thu/ chi, chỉ những người lập phiếu thu, thủ quỹ, cơ sở và những cá nhân liên quan được gắn tag theo dõi mới nắm bắt được dữ liệu thu/ chi của doanh nghiệp trên hệ thống.

FastWork Expense giúp gì?

QUẢN LÝ THU - CHI THEO PHÒNG BAN

Quản lý chi tiêu của từng cá nhân, ánh xạ vào các phòng ban

Quản lý quỹ hoạt động, tính toán chi phí vận hành cho từng phòng ban, đội nhóm

QUẢN LÝ THU - CHI THEO DỰ ÁN

Quản lý chặt chẽ thu – chi của từng dự án

Quản lý hiện trạng kinh phí, lưu vết các khoản nợ

QUẢN LÝ GIAO DỊCH GẮN VỚI KHÁCH HÀNG

Quản lý chi tiết số lượng lớn các giao dịch, đơn hàng mỗi ngày

Quản lý thu chi chi tiết, hiện trạng số dư, lãi lỗ

Tính năng nổi bật của phần mềm Quản lý thu chi nội bộ FastWork Expense

Phần mềm quản lý dòng tiền ra/ vào doanh nghiệp toàn diện 4.0

Quản lý thu - chi toàn diện và tập trung trên 1 nền tảng

null

Quản lý phiếu thu - chi

Cập nhật và lưu trữ chi tiết các khoản thu – chi của từng phòng ban, dự án, giao dịch khách hàng

null

Quản lý quỹ

Thống kê quỹ đầu kỳ, tổng thu, tổng chi và tồn quỹ cuối kỳ

null

Quản lý dòng tiền

Quản lý toàn bộ dòng tiền mặt ra, vào của doanh nghiệp

Quản lý thu - chi toàn diện và tập trung trên 1 nền tảng

null

Quản lý phiếu thu - chi

Cập nhật và lưu trữ chi tiết các khoản thu – chi của từng phòng ban, dự án, giao dịch khách hàng

null

Quản lý quỹ

Thống kê quỹ đầu kỳ, tổng thu, tổng chi và tồn quỹ cuối kỳ

null

Quản lý dòng tiền

Quản lý toàn bộ dòng tiền mặt ra, vào của doanh nghiệp

Ghi chép các khoản thu - chi - vay nợ

null

Thiết lập, cấu hình các phiếu thu – chi mẫu

null

Khởi tạo các phiếu chu – chi nhanh chóng theo mẫu có sẵn

null
Quản lý đầy đủ thông tin cần thiết:

Mã phiếu, Ngày lập phiếu, Giá trị, Dự án, Hợp đồng, Khách hàng, Phòng ban, Nhân viên, Ghi chú, có hoặc không Hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh.

Bảo mật thông tin tuyệt đối - Phân quyền quản trị rõ ràng

Chỉ những cá nhân được phân quyền mới có quyền truy cập, theo dõi chi tiết thông tin phiếu thu/ chi được thiết lập trên hệ thống.

null

Admin sẽ nắm bắt được tình trạng thu/ chi của toàn bộ quỹ cơ sở

null

Quản trị cơ sở sẽ theo dõi được tổng quỹ và quỹ cơ sở

null

Quản trị quỹ thì sẽ quản lý các phiếu thu/chi, đầu kỳ, tổng thu, tổng chi, tồn quỹ của quỹ đó

Bảo mật thông tin tuyệt đối - Phân quyền quản trị rõ ràng

Chỉ những cá nhân được phân quyền mới có quyền truy cập, theo dõi chi tiết thông tin phiếu thu/ chi được thiết lập trên hệ thống.

null

Admin sẽ nắm bắt được tình trạng thu/ chi của toàn bộ quỹ cơ sở

null

Quản trị cơ sở sẽ theo dõi được tổng quỹ và quỹ cơ sở

null

Quản trị quỹ thì sẽ quản lý các phiếu thu/chi, đầu kỳ, tổng thu, tổng chi, tồn quỹ của quỹ đó

Hạch toán vào kết quả kinh doanh

null

Cho phép gán phiếu thu/chi vào hợp đồng liên quan

null

Toàn bộ thông tin thu/chi tự động hiển thị trong báo cáo tài chính nếu bạn lựa chọn hạch toán vào kết quả kinh doanh.

null

Quản lý chính xác dòng tiền ngay cả những khoản chi tiêu nội bộ nhỏ nhất.

06 lợi ích tuyệt vời cho doanh nghiệp khi sử dụng phần mềm Quản lý thu chi nội bộ FastWork Expense

  • Quản lý, lưu trữ, lưu vết phiếu thu/ chi tập trung trên 1 nền tảng trực tuyến

  • Cập nhật tức thời biến động dòng tiền của doanh nghiệp để điều chỉnh kế hoạch chi tiêu hợp lý

  • Công khai mọi khoản thu/ chi và trách nhiệm từng cá nhân, hạn chế thất thoát không minh bạch.

  • Tiết kiệm tối đa thời gian khởi tạo, xử lý, phê duyệt phiếu thu so với cách thức quản lý thủ công bằng văn bản giấy kiểu cũ.

  • Tiết kiệm chi phí giấy tờ, mực in, trang thiết bị lưu trữ

  • Tối ưu năng suất nhân sự, đặc biệt là bộ phận kế toán

Các tiện ích hỗ trợ người dùng

icon FastWork quản trị doanh nghiệp

Khởi tạo không giới hạn các mẫu phiếu thu – chi

Phần mềm quản trị và điều hành

Cho phép sao chép, tùy chỉnh dữ liệu từ phiếu thu – chi mẫu

icon FastWork quản trị doanh nghiệp

Thông báo realtime, cập nhật tức thời cho các thành viên liên quan

icon FastWork quản trị doanh nghiệp

Tùy chọn có hoặc không hạch toán vào kết quả kinh doanh

Phần mềm quản lý dự án
Dễ dàng xuất/nhập dữ liệu Excel theo từng loại phiếu thu
icon FastWork phần mềm quản trị doanh nghiệp

Sử dụng linh hoạt, thao tác đơn giản, theo dõi báo cáo ngay trên Điện thoại

Liên hệ hotline: 0983.089.715  hoặc để lại thông tin để được tư vấn và trải nghiệm miễn phí

Liên hệ hotline: 0983.089.715  hoặc để lại thông tin để được tư vấn và trải nghiệm miễn phí

3.500+ doanh nghiệp Việt tin tưởng sử dụng FastWork

Xây dựng môi trường làm việc gắn kết – hiệu quả với chi phí tối ưu