Tính năng quản lý lịch biểu

Phần mềm quản lý công việc FastWork

Phần mềm quản lý lịch biểu

Giới thiệu

Phần mềm quản lý lịch biểu là công cụ giúp quản lý chi tiết toàn bộ sự kiện, công việc của một cá nhân theo ngày, tuần, tháng… Căn cứ vào lịch biểu, cả quản lý và nhân viên có thể dễ dàng theo dõi và có kế hoạch thực hiện công việc một cách khoa học.

Khả năng quản lý của phần mềm quản lý lịch biểu FastWork

null
Quản lý lịch công tác
Phần mềm quản lý lịch biểu
Quản lý các lịch hẹn khách hàng
Phần mềm quản lý lịch biểu
Quản lý kế hoạch công việc
null
Quản lý lịch nghỉ

Phần mềm quản lý lịch biểu

Quản lý sự kiện cá nhân theo ngày, tuần, tháng, lịch biểu tuần, lịch biểu tháng

Các tiện ích phần mềm quản lý lịch biểu hỗ trợ người dùng

null
Thêm nhanh kế hoạch công việc cá nhân

null
Thêm nhanh lịch hẹn khách hàng

null
Thêm nhanh lịch nghỉ

Phần mềm quản lý lịch biểu
Thêm nhanh lịch công tác
Phần mềm quản lý lịch biểu

Tùy chọn lọc để theo dõi các sự kiện cá nhân: Công việc, lịch hẹn, lịch nghỉ, lịch công tác

null
Thêm nhanh kế hoạch công việc cá nhân

null
Thêm nhanh lịch hẹn khách hàng

null
Thêm nhanh lịch nghỉ

null
Thêm nhanh lịch công tác

null

Tùy chọn lọc để theo dõi các sự kiện cá nhân: Công việc, lịch hẹn, lịch nghỉ, lịch công tác

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

Các tính năng khác của phần mềm quản lý công việc FastWork