FASTWORK HOME

Ứng dụng bàn làm việc

1.500+ doanh nghiệp ứng dụng, 30.000+ người dùng hàng ngày

Phần mềm quản lý lịch biểu

Giới thiệu

Phần mềm quản lý lịch biểu là công cụ giúp quản lý chi tiết toàn bộ sự kiện, công việc của một cá nhân theo ngày, tuần, tháng… Căn cứ vào lịch biểu, cả quản lý và nhân viên có thể dễ dàng theo dõi và có kế hoạch thực hiện công việc một cách khoa học.

Khả năng quản lý của phần mềm quản lý lịch biểu FastWork

 • Quản lý chăm sóc khách hàng

  Quản lý lịch công tác

 • Phần mềm HRM đơn từ

  Quản lý các lịch hẹn khách hàng

 • Giải pháp quản lý dự án

  Quản lý kế hoạch công việc

 • Giải pháp quản lý dự án

  Quản lý lịch nghỉ

 • Phần mềm quản lý lịch biểu

  Quản lý sự kiện cá nhân theo ngày, tuần, tháng, lịch biểu tuần, lịch biểu tháng

 • Phần mềm quản lý lịch biểu

  Quản lý sự kiện cá nhân theo ngày, tuần, tháng, lịch biểu tuần, lịch biểu tháng

 • Quản lý chăm sóc khách hàng

  Quản lý lịch công tác

 • Phần mềm HRM đơn từ

  Quản lý các lịch hẹn khách hàng

 • Giải pháp quản lý dự án

  Quản lý lịch nghỉ

 • Giải pháp quản lý dự án

  Quản lý kế hoạch công việc

Các tiện ích phần mềm quản lý lịch biểu hỗ trợ người dùng

 • Quản lý email marketing

  Thêm nhanh kế hoạch công việc cá nhân

 • icon FastWork quản trị doanh nghiệp

  Thêm nhanh lịch hẹn khách hàng

 • icon FastWork quản trị doanh nghiệp

  Thêm nhanh lịch nghỉ

 • quản lý hợp đồng

  Thêm nhanh lịch công tác

 • Quản lý email marketing

  Tùy chọn lọc để theo dõi các sự kiện cá nhân: Công việc, lịch hẹn, lịch nghỉ, lịch công tác

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

Các tính năng khác của phần mềm quản lý công việc FastWork