FASTWORK WORKPLACE

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÔNG VIỆC TRỰC TUYẾN

1.500+ doanh nghiệp ứng dụng, 30.000+ người dùng hàng ngày

Giới thiệu

FastWork Workplace ứng dụng tinh hoa của các mô hình quản lý nổi tiếng trên thế giới để giải quyết bài toán điều hành công việc và dự án của doanh nghiệp. Với khả năng tùy chỉnh linh hoạt và tính đơn giản dễ sử dụng, FastWork mang đến giải pháp quản lý công việc&dự án toàn diện, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất làm việc.

Quản lý công việc

Quản lý dự án

Quản lý lịch biểu

Tích hợp API

Quản lý công việc

Thay thế toàn bộ các hình thức giao việc và báo cáo công việc truyền thống như Email, Zalo, Điện thoại, Excel, Word, bằng công cụ quản lý công việc tập trung và duy nhất. Sử dụng các mô hình quản lý nổi tiếng trên thế giới để quản lý công việc và theo dõi tiến độ hoàn thành.
✔️ Gantt chart

✔️ Kanban

✔️ Dashboard

Quản lý công việc

Thay thế toàn bộ các hình thức giao việc và báo cáo công việc truyền thống như Email, Zalo, Điện thoại, Excel, Word, bằng công cụ quản lý công việc tập trung và duy nhất. Sử dụng các mô hình quản lý nổi tiếng trên thế giới để quản lý công việc và theo dõi tiến độ hoàn thành.
✔️ Gantt chart

✔️ Kanban

✔️ Dashboard

Quản lý dự án

Phần mềm quản lý công việc FastWork WorkPlace thay thế hình thức quản lý dự án trên Excel bằng công cụ quản lý dự án hiện đại với khả năng cập nhật, trao đổi công việc dự án và theo dõi tiến độ dự án mọi lúc mọi nơi.

✔️ Lập kế hoạch dự án nhanh chóng từ các dự án mẫu

✔️ Phân quyền dự án chi tiết tới từng thành viên

✔️ Chủ động cập nhật thông tin, tiến độ dự án mọi lúc mọi bằng di động

✔️ Tăng cường tương tác trao đổi giữa các phòng ban

✔️ Chia sẻ tài liệu dùng chung

Quản lý dự án

Thay thế hình thức quản lý dự án trên Excel bằng công cụ quản lý dự án hiện đại với khả năng cập nhật, trao đổi công việc dự án và theo dõi tiến độ dự án mọi lúc mọi nơi.

✔️ Lập kế hoạch dự án nhanh chóng từ các dự án mẫu

✔️ Phân quyền dự án chi tiết tới từng thành viên

✔️ Chủ động cập nhật thông tin, tiến độ dự án mọi lúc mọi bằng di động

✔️ Tăng cường tương tác trao đổi giữa các phòng ban

✔️ Chia sẻ tài liệu dùng chung

Quản lý lịch biểu

Theo dõi công việc, sự kiện (nghỉ phép, công tác,..), lịch hẹn khách hàng tập trung trên cùng một lịch biểu. Tạo nhanh các sự kiện, theo dõi trực quan trên giao diện lịch biểu:

✔️ Lịch viếng thăm khách hàng

✔️ Lịch hẹn liên lạc khách hàng

✔️ Công việc

✔️ Lịch nghỉ phép

✔️ Lịch công tác

Quản lý lịch biểu

Theo dõi công việc, sự kiện (nghỉ phép, công tác,..), lịch hẹn khách hàng tập trung trên cùng một lịch biểu. Tạo nhanh các sự kiện, theo dõi trực quan trên giao diện lịch biểu:

✔️ Lịch viếng thăm khách hàng

✔️ Lịch hẹn liên lạc khách hàng

✔️ Công việc

✔️ Lịch nghỉ phép

✔️ Lịch công tác

Tích hợp API

Cung cấp các API hỗ trợ tích hợp FastWork Workplace với các hệ thống khác nhằm tự động đồng bộ hóa dữ liệu, ví dụ: đồng bộ các ticket từ hệ thống chăm sóc khách hàng nội bộ về tạo thành các công việc trong FastWork.

Tích hợp API

Cung cấp các API hỗ trợ tích hợp FastWork Workplace với các hệ thống khác nhằm tự động đồng bộ hóa dữ liệu, ví dụ: đồng bộ các ticket từ hệ thống chăm sóc khách hàng nội bộ về tạo thành các công việc trong FastWork.

Lợi ích của phần mềm quản lý công việc FastWork cho doanh nghiệp bạn là gì?

null

Nhân viên

Nhanh chóng nắm bắt kế hoạch công việc phải làm. Triển khai công việc theo thứ tự ưu tiên đảm bảo đúng deadline. Chủ động theo dõi KPI cá nhân

null

Quản lý

Tiết kiệm thời gian lập kế hoạch và giao việc. Phân bổ và sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn nhờ đánh giá nhân sự theo KPI.

null

Lãnh đạo

Đánh giá hiệu quả làm việc thực tế của từng phòng ban. Từ báo cáo thực tế giúp xây dựng, thay đổi các chính sách sử dụng nguồn lực phù hợp

null

Tổ chức

Góp phần cải thiện năng suất lao động của tổ chức Tạo nên môi trường làm việc lành mạnh, công bằng, văn hóa làm việc tự giác, năng động

Hơn 1.500+ doanh nghiệp đã lựa chọn FastWork cho hoạt động điều hành hàng ngày

Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm tính lương trực tuyến
Phần mềm tính lương trực tuyến
Phần mềm tính lương trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến

Tham khảo thêm các tính năng khác của FastWork