FASTWORK

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÂN VIÊN KINH DOANH BẰNG DI ĐỘNG

Chỉ với chiếc Smartphone bạn luôn biết chính xác nhân viên đang ở đâu? gặp khách hàng nào? kết quả ra sao?

Giải pháp quản lý thời gian làm việc

Quản lý nhân viên kinh doanh mọi lúc mọi nơi ngay trên di động

Nhân viên kinh doanh thực hiện viếng thăm chăm sóc khách hàng

null

Đầu ngày làm việc nhân viên Kinh doanh xem nhanh danh sách các lịch hẹn viếng thăm khách hàng trên di động

null

Nhân viên Kinh doanh thực hiện check-in khai báo viếng thăm khách hàng và bắt đầu công việc

null

Tại khách hàng, nhân viên Kinh doanh có thể cập nhật các kết quả, phản hồi của khách hàng vào biểu mẫu thu thập

Nhân viên kinh doanh thực hiện viếng thăm chăm sóc khách hàng

null

Đầu ngày làm việc nhân viên Kinh doanh xem nhanh danh sách các lịch hẹn viếng thăm khách hàng trên di động

null

Nhân viên Kinh doanh thực hiện check-in khai báo viếng thăm khách hàng và bắt đầu công việc

null

Tại khách hàng, nhân viên Kinh doanh có thể cập nhật các kết quả, phản hồi của khách hàng vào biểu mẫu thu thập

Quản lý giám sát viếng thăm khách hàng

null

Giải pháp quản lý nhân viên kinh doanh giúp quản lý nhận thông báo theo thời gian thực mỗi khi nhân viên vào/ ra khách hàng

null

Giám sát vị trí, thời gian viếng thăm khách hàng của nhân viên kinh doanh

null

Tra cứu lịch sử viếng thăm khách hàng và lộ trình di chuyển của nhân viên ngoài thị trường

Quản lý giám sát thực hiện chăm sóc khách hàng

null

Theo dõi tổng quan danh sách các kế hoạch chăm sóc khách hàng theo trạng thái: Đang thực hiện, kế hoạch, hoàn thành

null

Giám sát tình hình thực hiện của từng kế hoạch chăm sóc khách hàng: số khách hàng đã chăm sóc, chưa chăm sóc, không chăm sóc được

null
Theo dõi lịch biểu viếng thăm khách hàng của nhân viên trên di động

Quản lý giám sát thực hiện chăm sóc khách hàng

null

Theo dõi tổng quan danh sách các kế hoạch chăm sóc khách hàng theo trạng thái: Đang thực hiện, kế hoạch, hoàn thành

null

Giám sát tình hình thực hiện của từng kế hoạch chăm sóc khách hàng: số khách hàng đã chăm sóc, chưa chăm sóc, không chăm sóc được

null
Theo dõi lịch biểu viếng thăm khách hàng của nhân viên trên di động

Trao đổi, tương tác xuyên suốt giữa nhân viên và quản lý

null

Các thành viên trong nhóm có thể trao đổi, thảo luận xuyên suốt trong từng kế hoạch chăm sóc khách hàng

null

Cập nhật ghi chú gắn với khách hàng sau mỗi lần chăm sóc tạo cơ sở cho các kế hoạch sau

Quản lý nhân viên Kinh doanh trực tuyến trên Web app

Giải pháp quản lý nhân viên kinh doanh

Tạo lập và quản lý tập trung các kế hoạch chăm sóc khách hàng

null

Giải pháp quản lý nhân viên kinh doanh bằng di động giúp lập các kế hoạch chăm sóc khách hàng nhanh chóng từ danh sách khách hàng

null

Dễ dàng tạo lập và theo dõi các lịch hẹn với khách hàng ngay trên lịch biểu làm việc

null
Theo dõi tổng quan tất cả các kế hoạch trong một màn hình Dashboard
null

Dễ dàng nắm bắt lịch làm việc của các đội nhóm, nhân viên

Tạo lập và quản lý tập trung các kế hoạch chăm sóc khách hàng

null

Giải pháp quản lý nhân viên kinh doanh bằng di động giúp lập các kế hoạch chăm sóc khách hàng nhanh chóng từ danh sách khách hàng

null

Dễ dàng tạo lập và theo dõi các lịch hẹn với khách hàng ngay trên lịch biểu làm việc

null
Theo dõi tổng quan tất cả các kế hoạch trong một màn hình Dashboard
null

Dễ dàng nắm bắt lịch làm việc của các đội nhóm, nhân viên

Giải pháp quản lý nhân viên kinh doanh

Theo dõi kết quả chăm sóc khách hàng

null

Biểu đồ mô tả trực quan kết quả thực hiện từng kế hoạch chăm sóc khách hàng

null

Theo dõi các báo cáo khách hàng được thu thập từ thị trường của nhân viên kinh doanh

Giải pháp quản lý nhân viên kinh doanh
Giải pháp quản lý nhân viên kinh doanh

Giám sát viếng thăm khách hàng

null

Giám sát chặt chẽ hoạt động check-in, check-out vào/ ra khách hàng

null

Theo dõi lộ trình di chuyển của nhân viên kinh doanh trên bản đồ số GPS

Giám sát viếng thăm khách hàng

null

Giám sát chặt chẽ hoạt động check-in, check-out vào/ ra khách hàng

null

Theo dõi lộ trình di chuyển của nhân viên kinh doanh trên bản đồ số GPS

Giải pháp quản lý nhân viên kinh doanh

Báo cáo viếng thăm khách hàng

null

Tự động tổng hợp thành các báo cáo chi tiết hoạt động viếng thăm khách hàng, số km di chuyển, tần suất viếng thăm khách hàng

null

Dễ dàng tra cứu, tìm kiếm, truy xuất dữ liệu phục vụ cho việc làm lương thưởng

Giải pháp quản lý nhân viên kinh doanh
Giải pháp giám sát nhân viên dịch vụ

Đánh giá hiệu quả làm việc thực tế bằng KPIs

null

Thiết lập bộ chỉ tiêu KPIs từ các viễn cảnh, thiết lập mức độ quan trọng của các chỉ tiêu, tần suất đánh giá

null

Tự động tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu KPIs, thống kê tiến độ thực hiện chỉ tiêu KPIs theo %, theo thang điểm 5. Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu KPIs.

Đánh giá hiệu quả làm việc thực tế bằng KPIs

null

Thiết lập bộ chỉ tiêu KPIs từ các viễn cảnh, thiết lập mức độ quan trọng của các chỉ tiêu, tần suất đánh giá

null

Tự động tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu KPIs, thống kê tiến độ thực hiện chỉ tiêu KPIs theo %, theo thang điểm 5. Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu KPIs.

Giải pháp giám sát nhân viên dịch vụ

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÂN VIÊN KINH DOANH FASTWORK MANG LẠI LỢI ÍCH GÌ?

NHÂN VIÊN

- Làm việc có kế hoạch
- Luôn nắm được lịch làm việc của bản thân, không lo bỏ sót khách hàng, quên lịch hẹn với khách hàng
- Dễ dàng sắp xếp công việc, phân bổ thời gian hợp lý nhờ lịch biểu
- Dễ dàng tương tác, trao đổi với các thành viên trong nhóm về các vấn đề khách hàng

QUẢN LÝ

- Luôn nắm được kế hoạch làm việc, các lịch viếng thăm khách hàng của nhân viên
- Giám sát chặt chẽ việc nghiêm túc thực hiện các kế hoạch chăm sóc khách hàng
- Luôn biết nhân viên đang đi đâu, viếng thăm khách hàng nào

LÃNH ĐẠO

- Tiết kiệm thời gian kiểm tra, giám sát
- Dễ dàng nắm bắt tổng quan tình hình triển khai các kế hoạch chăm sóc khách hàng
- Từ kết quả thực hiện các kế hoạch tạo cơ sở để đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp
- Đánh giá được hiệu quả làm việc thực tế của từng phòng ban, bộ phận

TỔ CHỨC

- Tăng tính chủ động, tự giác và trung thực của nhân viên
- Triệt tiêu hoàn toàn tình trạng gian lận thời gian làm việc
- Nâng cao hiệu quả làm việc và năng suất lao động

LÃNH ĐẠO

Đánh giá được hiệu quả làm việc của từng bộ phận và các Quản lý

Nắm bắt tổng quan tình hình giao việc và thực hiện công việc của tổ chức

Có số liệu thực tế để xây dựng, thay đổi các chính sách sử dụng nguồn lực phù hợp

QUẢN LÝ

Giám sát chặt chẽ tiến độ, kết quả thực hiện công việc của nhân viên

Phân bổ và sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn

Tiết kiệm thời gian lập kế hoạch và giao việc

Đo lường hiệu suất làm việc thực tế bằng KPIs

NHÂN VIÊN

Nhanh chóng nắm bắt kế hoạch công việc phải làm

Được nhắc nhở tránh bỏ sót, lãng quên công việc

Biết được công việc nào phải ưu tiên hoàn thành trước

Được hỗ trợ kịp thời từ quản lý, đồng nghiệp

Theo dõi kết quả thực hiện KPIs công việc của bản thân

TỔ CHỨC

Góp phần cải thiện năng suất lao động của tổ chức

Đánh giá kết quả thực hiện công việc minh bạch, công bằng

Hơn1.500+ doanh nghiệp đã tin tưởng lựa chọn FastWork

Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm tính lương trực tuyến
Phần mềm tính lương trực tuyến
Phần mềm tính lương trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến