PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHẤM CÔNG TRỰC TUYẾN
FastWork
Tính năng dành cho nhà quản lý

Giám sát vị trí, thời gian làm việc của nhân viên tại hiện trường, biết được nhân viên đang ở đâu, làm gì? có thực sự đang đi làm việc?

Theo dõi chuyên cần của nhân viên qua hoạt động chấm công, xem nhanh hôm nay có bao nhiêu nhân viên đi làm, bao nhiêu nhân viên đi muộn, về sớm?,…

Tiếp nhận và phê duyệt các đơn xin nghỉ phép, đi trễ, làm thêm, công tác của nhân viên ngay trên di động

Phân ca, giám sát quân số, chấm công làm việc theo ca

Giám sát vị trí, thời gian làm việc của nhân viên tại hiện trường, biết được nhân viên đang ở đâu, làm gì? có thực sự đang đi làm việc?

Theo dõi chuyên cần của nhân viên qua hoạt động chấm công, xem nhanh hôm nay có bao nhiêu nhân viên đi làm, bao nhiêu nhân viên đi muộn, về sớm?,…

Tiếp nhận và phê duyệt các đơn xin nghỉ phép, đi trễ, làm thêm, công tác của nhân viên ngay trên di động

Phân ca, giám sát quân số, chấm công làm việc theo ca

Tính năng dành cho nhân viên

Chấm công online ngay trên di động, tự động nhắc nhở chấm công

Gửi đơn xin nghỉ phép, đi trễ, làm thêm, công tác ngay trên di động

Theo dõi bảng công của bản thân ngay trên di động

Theo dõi tình hình sử dụng quỹ phép, còn bao nhiêu ngày phép?

Tính năng dành cho cán bộ nhân sự - kế toán

Quản lý hoạt động chấm công của các bộ phận giúp giám sát việc tuân thủ quy định của công ty về thời gian làm việc

Có thể tiếp nhận và phê duyệt các đơn xin nghỉ phép, đi trễ của các nhân sự trong từng bộ phận ngay trên di động

Quản lý và theo dõi quỹ phép của nhân sự trong từng bộ phận

Tự động tổng hợp thành các báo cáo chấm công của từng nhân viên, phòng ban

Hỗ trợ xuất dữ liệu bảng công của từng nhân viên, phòng ban để tính lương

Quản lý hoạt động chấm công của các bộ phận giúp giám sát việc tuân thủ quy định của công ty về thời gian làm việc

Có thể tiếp nhận và phê duyệt các đơn xin nghỉ phép, đi trễ của các nhân sự trong từng bộ phận ngay trên di động

Quản lý và theo dõi quỹ phép của nhân sự trong từng bộ phận

Tự động tổng hợp thành các báo cáo chấm công của từng nhân viên, phòng ban

Hỗ trợ xuất dữ liệu bảng công của từng nhân viên, phòng ban để tính lương

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

YÊU CẦU TƯ VẤN
Quản lý chấm công bằng phần mềm FastWork FaceID mang lại lợi ích gì?
Quản lý

– Phần mềm chấm công trực tuyến giám sát chặt chẽ vị trí, thời gian làm việc của nhân viên

– Nhanh chóng nắm được tình hình thực hiện chuyên cần của nhân viên mỗi ngày

– Tăng tính chủ động và chuyên cần của đội ngũ nhân viên

– Dễ dàng quản lý các ca kíp, phân ca làm việc

Nhân viên

– Dễ dàng tra cứu thông tin về quỹ phép, tình hình sử dụng phép, bảng chấm công ngay trên di động

– Được phần mềm tự động nhắc nhở chấm công tránh lãng quên

– Dễ dàng nhận lịch và tra cứu phân ca đối với nhân viên làm việc theo ca

Cán bộ nhân sự

– Dễ dàng quản lý và theo dõi quỹ phép của từng nhân sự

– Giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện chấm công

– Dễ dàng tiếp nhận, xử lý và quản lý tập trung tất cả các đơn xin nghỉ phép, đi trễ

– Tiết kiệm thời gian tổng hợp bảng tính công

Kế toán

– Tiết kiệm thời gian truy xuất dữ liệu tính công phục vụ cho việc làm bảng lương

– Dễ dàng tra cứu để đối chiếu, kiểm tra các thông tin về công, phép của các nhân sự

Điểm khác biệt hình thức Chấm công trực tuyến AI so với các hình thức khác
null
Chấm công bằng di động có hình ảnh và đi kèm vị trí làm việc
null
Gửi đơn từ và phê duyệt ngay trên di động
null
Hỗ trợ giám sát thực hiện công việc tại hiện trường
null
Hỗ trợ thiết lập ca kíp, quản lý phân ca làm việc thông minh
Thang Máy Hoa Hoa Gỡ “Nút Thắt” Trong Quản Lý Công Việc Thi Công Lắp Đặt Bảo Trì Từ Xa Như Thế Nào?
Bảng giá

SMALL

700.000 VND

/Tháng

Sử dụng tối đa 30 tài khoản

✔️ Miễn phí khởi tạo phần mềm

✔️ Miễn phí đào tạo từ xa

✔️ Miễn phí hỗ trợ vận hành từ xa

✔️ Sử dụng toàn bộ tính năng

✔️ Miễn phí cập nhật tính năng mới

✔️ Hỗ trợ trong giờ hành chính

Miễn phí:

– Phân hệ quản lý công việc
– Phân hệ quản lý & chăm sóc KH (CRM)

MEDIUM

1.400.000 VND

/Tháng

Sử dụng tối đa 60 tài khoản

✔️ Miễn phí khởi tạo phần mềm

✔️ Miễn phí đào tạo từ xa

✔️ Miễn phí hỗ trợ vận hành từ xa

✔️ Sử dụng toàn bộ tính năng

✔️ Miễn phí cập nhật tính năng mới

✔️ Hỗ trợ trong giờ hành chính

Miễn phí:

– Phân hệ quản lý công việc
– Phân hệ quản lý & chăm sóc KH (CRM)

BIG

23.000 VND

/Tài khoản/Tháng

Sử dụng từ 60 tài khoản trở lên

✔️ Miễn phí khởi tạo phần mềm

✔️ Miễn phí đào tạo trực tiếp

✔️ Miễn phí hỗ trợ vận hành từ xa

✔️ Sử dụng toàn bộ tính năng

✔️ Miễn phí cập nhật tính năng mới

✔️ Hỗ trợ trong giờ hành chính

Miễn phí:

– Phân hệ quản lý công việc
– Phân hệ quản lý & chăm sóc KH (CRM)

Khách hàng đã tin tưởng sử dụng