FASTWORK

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CÔNG VIỆC TRỰC TUYẾN

Giải pháp quản lý thời gian làm việc

LẬP KẾ HOẠCH THÔNG MINH VÀ GIAO VIỆC NHANH CHÓNG

null

Khởi tạo danh sách công việc dễ dàng từ file excel, nhập liệu trực tiếp hoặc sao chép các kế hoạch

null

Thêm công việc và giao việc ngay tại các giao diện quản lý Kanban, Gantt chart, lịch biểu, bản đồ vị trí, danh sách khách hàng…

null

Phân bổ nguồn lực thực hiện các công việc hiệu quả nhờ các giao diện quản lý trực quan

null

Tạo các Reminder tự động nhắc nhở công việc khi đến hạn hoàn thành

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

GIÁM SÁT CHẶT CHẼ TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC

null

Dễ dàng theo dõi tổng quan tình hình triển khai công việc của các phòng ban, dự án trên cùng 1 giao diện

null

Nắm bắt nhanh các công việc đã hoàn thành, đang quá hạn, đang thực hiện

null

Theo dõi tiến độ dưới nhiều góc độ (số lượng, tỷ lệ), biểu đồ (Gantt chart, Kanban, nguồn lực)

null

Theo dõi và cập nhật tiến độ mọi lúc mọi nơi ngay cả trên di động

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

QUẢN LÝ CÔNG VIỆC CÓ QUY TRÌNH THỰC HIỆN

null

Tự động hóa công việc trong quy trình: tự động chuyển bước, giao việc và nhắc việc cho các thành viên tại mỗi bước

null

Thiết lập trình tự thực hiện các công việc, phân chia vai trò, nhiệm vụ của các thành viên cùng tham gia thực hiện

null

Thiết lập trình tự thực hiện các công việc, phân chia vai trò, nhiệm vụ của các thành viên cùng tham gia thực hiện

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

TƯƠNG TÁC, TRAO ĐỔI, ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC

null

Thảo luận nội bộ về từng công việc, dự án một cách dễ dàng, xuyên suốt và liền mạch

null

Gửi thông báo cho tất cả các thành viên khi có một cập nhật, bình luận mới về công việc

null

Quản lý thống nhất và dễ dàng chia sẻ mọi tài liệu tới từng thành viên trong công việc

null

Đánh giá (preview) công việc trước khi hoàn thành và chấm điểm chất lượng công việc

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Quản lý làm việc ngoài hiện trường

null
Giám sát thời gian, vị trí nhân viên kinh doanh, kỹ thuật làm việc ngoài hiện trường
null
Giám sát thực hiện công việc, cập nhật tiến độ làm việc ngoài hiện trường
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Báo cáo công việc, đánh giá hiệu quả bằng KPIs

null
Báo cáo kết quả thực hiện công việc trên mọi thiết bị với biểu mẫu động
null
Tự động tổng hợp báo cáo kết quả công việc
null
Đánh giá hiệu quả làm việc thực tế của nhân viên bằng KPIs
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến tuvan@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

QUẢN LÝ CÔNG VIỆC BẰNG PHẦN MỀM FASTWORK

mang lại lợi ích gì?

LÃNH ĐẠO

Đánh giá được hiệu quả làm việc của từng bộ phận và các Quản lý
Nắm bắt tổng quan tình hình giao việc và thực hiện công việc của tổ chức
Có số liệu thực tế để xây dựng, thay đổi các chính sách sử dụng nguồn lực phù hợp

QUẢN LÝ

Giám sát chặt chẽ tiến độ, kết quả thực hiện công việc của nhân viên
Phân bổ và sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn
Tiết kiệm thời gian lập kế hoạch và giao việc
Đo lường hiệu suất làm việc thực tế bằng KPIs

NHÂN VIÊN

Nhanh chóng nắm bắt kế hoạch công việc phải làm
Được nhắc nhở tránh bỏ sót, lãng quên công việc
Biết được công việc nào phải ưu tiên hoàn thành trước
Được hỗ trợ kịp thời từ quản lý, đồng nghiệp
Theo dõi kết quả thực hiện KPIs công việc của bản thân

TỔ CHỨC

Góp phần cải thiện năng suất lao động của tổ chức
Đánh giá kết quả thực hiện công việc minh bạch, công bằng

LÃNH ĐẠO

Đánh giá được hiệu quả làm việc của từng bộ phận và các Quản lý

Nắm bắt tổng quan tình hình giao việc và thực hiện công việc của tổ chức

Có số liệu thực tế để xây dựng, thay đổi các chính sách sử dụng nguồn lực phù hợp

QUẢN LÝ

Giám sát chặt chẽ tiến độ, kết quả thực hiện công việc của nhân viên

Phân bổ và sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn

Tiết kiệm thời gian lập kế hoạch và giao việc

Đo lường hiệu suất làm việc thực tế bằng KPIs

NHÂN VIÊN

Nhanh chóng nắm bắt kế hoạch công việc phải làm

Được nhắc nhở tránh bỏ sót, lãng quên công việc

Biết được công việc nào phải ưu tiên hoàn thành trước

Được hỗ trợ kịp thời từ quản lý, đồng nghiệp

Theo dõi kết quả thực hiện KPIs công việc của bản thân

TỔ CHỨC

Góp phần cải thiện năng suất lao động của tổ chức

Đánh giá kết quả thực hiện công việc minh bạch, công bằng

1.500+ doanh nghiệp ứng dụng, 30.000+ người dùng hàng ngày