GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DỰ ÁN TRỰC TUYẾN
FastWork
Lập kế hoạch dự án
Khởi tạo nhanh dự án

Bằng việc sao chép từ dự án mẫu hoặc nhập file excel giúp tiết kiệm thời gian lập kế hoạch dự án cho Nhà quản lý

Giao nhanh công việc trên Kanban, Gantt

Trực quan hóa công việc đang làm đến đâu, bây giờ phải làm gì để giao việc.

Giao nhanh công việc trên bảng phân bổ nguồn lực

Tìm nhanh trong một khoảng thời gian những nhân viên nào chưa có lịch làm việc và giao việc

Giao nhanh công việc trên lịch biểu của nhân viên

Tìm nhanh trong lịch biểu của một nhân viên khoảng thời gian chưa có lịch làm việc và giao việc

Khởi tạo nhanh dự án

Bằng việc sao chép từ dự án mẫu hoặc nhập file excel giúp tiết kiệm thời gian lập kế hoạch dự án cho Nhà quản lý

Giao nhanh công việc trên Kanban, Gantt

Trực quan hóa công việc đang làm đến đâu, bây giờ phải làm gì để giao việc.

Giao nhanh công việc trên bảng phân bổ nguồn lực

Tìm nhanh trong một khoảng thời gian những nhân viên nào chưa có lịch làm việc và giao việc

Giao nhanh công việc trên lịch biểu của nhân viên

Tìm nhanh trong lịch biểu của một nhân viên khoảng thời gian chưa có lịch làm việc và giao việc

Hoàn toàn kiểm soát dự án
Dashboard cung cấp một cái nhìn tổng quan và nhanh chóng về tất cả dự án của bạn.
  • Xem nhanh tình trạng hoàn thành các công việc trong dự án
  • Xem nhanh tình trạng sử dụng nguồn lực để thực hiện các công việc trong dự án
  • Xem nhanh tổng quan tiến độ thực hiện dự án
Liên tục thông báo và cập nhật cho bạn những thông tin liên quan đến dự án
  • Cập nhật liên tục tất cả các hoạt động trên Task và Task list
  • Thường xuyên nhận báo cáo tiến độ thực hiện công việc
Môi trường cộng tác, trao đổi gắn với công việc

Giúp kết nối trực tuyến các thành viên trong một dự án xuyên suốt quá trình thực hiệ

Chia sẻ tài liệu

Thư viện lưu trữ tài liệu được chia sẻ hỗ trợ thực hiện công việc

Đánh giá kết quả thực hiện công việc

Thiết lập điểm đánh giá theo trọng số, chấm điểm kết quả thực hiện công việc và tổng hợp.

Môi trường cộng tác, trao đổi gắn với công việc

Giúp kết nối trực tuyến các thành viên trong một dự án xuyên suốt quá trình thực hiệ

Chia sẻ tài liệu

Thư viện lưu trữ tài liệu được chia sẻ hỗ trợ thực hiện công việc

Đánh giá kết quả thực hiện công việc

Thiết lập điểm đánh giá theo trọng số, chấm điểm kết quả thực hiện công việc và tổng hợp.

Hiển thị trực quan dự án của bạn
Quản lý và phân chia công việc trong dự án theo mô hình WBS (Work Breakdown Structure)

Giúp bạn khoanh vùng phạm vi dự án, chỉ ra được các yếu tố then chốt để hoàn thành dự án và làm rõ các phần công việc mơ hồ. Ngoài ra WBS còn giúp phân bổ tốt hơn nguồn lực thực hiện dự án.

Làm rõ trình tự và tính chất phụ thuộc của các công việc trong dự án

Chỉ ra cụ thể công việc nào phụ thuộc vào việc phải hoàn thành hoặc bắt đầu một công việc khác giúp cho dự án diễn ra đúng quy trình

Minh họa và hiển thị dự án thông qua các mô hình Gantt, Kanban, bảng phân bổ nguồn lực

Cung cấp cho người quản lý một cái nhìn tổng quan ngay lập tức về dự án, các nhiệm vụ liên quan, và thời điểm mỗi nhiệm vụ phải được hoàn thành

Quản lý và phân chia công việc trong dự án theo mô hình WBS (Work Breakdown Structure)

Giúp bạn khoanh vùng phạm vi dự án, chỉ ra được các yếu tố then chốt để hoàn thành dự án và làm rõ các phần công việc mơ hồ. Ngoài ra WBS còn giúp phân bổ tốt hơn nguồn lực thực hiện dự án.

Làm rõ trình tự và tính chất phụ thuộc của các công việc trong dự án

Chỉ ra cụ thể công việc nào phụ thuộc vào việc phải hoàn thành hoặc bắt đầu một công việc khác giúp cho dự án diễn ra đúng quy trình

Minh họa và hiển thị dự án thông qua các mô hình Gantt, Kanban, bảng phân bổ nguồn lực

Cung cấp cho người quản lý một cái nhìn tổng quan ngay lập tức về dự án, các nhiệm vụ liên quan, và thời điểm mỗi nhiệm vụ phải được hoàn thành

Quản lý chặt chẽ tiến độ dự án
Quản lý điều chỉnh tiến độ công việc dự án

Cho phép tự động điều chỉnh tiến độ các công việc trong dự án nhưng giới hạn theo milestone

Giám sát tiến độ thực hiện dự án theo % khối lượng hoàn thành công việc

Tiến độ dự án được đo lường và đánh giá bằng việc hoàn thành bao nhiêu công việc trên tổng số các công việc phải thực hiện.

Quản lý điều chỉnh tiến độ công việc dự án

Cho phép tự động điều chỉnh tiến độ các công việc trong dự án nhưng giới hạn theo milestone

Giám sát tiến độ thực hiện dự án theo % khối lượng hoàn thành công việc

Tiến độ dự án được đo lường và đánh giá bằng việc hoàn thành bao nhiêu công việc trên tổng số các công việc phải thực hiện.

Báo cáo tổng hợp
Báo cáo tổng hợp kết quả hoàn thành công việc
Báo cáo tiến độ KPIs theo tỷ lệ hoàn thành công việc
Giúp Quản lý dự án và Lãnh đạo công ty nắm được tổng quan tình hình thực hiện và kiểm soát tốt hơn các dự án

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

YÊU CẦU TƯ VẤN
Quản lý dự án bằng phần mềm FastWork mang lại lợi ích gì?
Nhân viên

– Nhanh chóng nắm bắt kế hoạch công việc phải làm

– Biết được công việc nào phải ưu tiên hoàn thành trước

– Được nhắc nhở tránh bỏ sót, lãng quên công việc

– Được hỗ trợ kịp thời từ quản lý, đồng nghiệp

– Theo dõi kết quả thực hiện KPIs công việc của bản thân

Quản lý

– Tiết kiệm thời gian lập kế hoạch và giao việc

– Phân bổ và sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn

– Giám sát chặt chẽ tiến độ, kết quả thực hiện công việc của các thành viên dự án

– Giám sát chặt chẽ tiến độ hoàn thành dự án

Lãnh đạo

– Nắm bắt tổng quan tình hình triển khai các dự án

– Đánh giá được hiệu quả làm việc của từng thành viên trong dự án

– Có số liệu thực tế đo lường, đánh giá, dự báo tình hình thực hiện dự án từ đó có những điều chỉnh kịp thời

Tổ chức

– Giảm thiểu rủi ro triển khai dự án

– Góp phần cải thiện năng suất lao động, đẩy nhanh tiến độ dự án

– Đánh giá kết quả thực hiện công việc minh bạch, công bằng

Điểm khác biệt
null
Hỗ trợ điều chỉnh tiến độ dự án
null
Hỗ trợ quản lý sự phụ thuộc các công việc trong dự án
null
Hỗ trợ báo cáo công việc, thu thập dữ liệu bằng biểu mẫu động
null
Giám sát tiến độ dự án theo bảng phân bổ nguồn lực thực hiện công việc
Thang Máy Hoa Hoa Gỡ “Nút Thắt” Trong Quản Lý Công Việc Thi Công Lắp Đặt Bảo Trì Từ Xa Như Thế Nào?
Khách hàng đã tin tưởng sử dụng