GIẢI PHÁP ĐƯỢC ỨNG DỤNG NHIỀU NHẤT

null

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CÔNG VIỆC BẰNG DI ĐỘNG

✅ Giao việc, giám sát thực hiện công việc và quản lý thông minh bằng Gantt chart, Kanban, Bảng phân bổ nguồn lực

✅ Giúp CEO/ Manager luôn nắm bắt được tổng công việc, thực tế triển khai và chất lượng công việc của từng nhân sự

null

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CÔNG VIỆC THEO QUY TRÌNH WORKFLOW

✅ Giúp nhân viên làm việc ĐÚNG QUY TRÌNH, làm đúng việc. Giúp CEO/ Manager dễ dàng giám sát triển khai công việc tại các phòng ban

✅ TỰ ĐỘNG HÓA mọi quy trình làm việc trong doanh nghiệp: tự động chuyển bước và giám sát thực hiện tại từng bước công việc

null

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DỰ ÁN BẰNG DI ĐỘNG

✅ Quản lý tổng quan dự án, quản lý đơn lẻ các hạng mục trong dự án. Giám sát thực hiện dự án theo quy trình

✅ Thiết lập sự phụ thuộc giữa các công việc/ các phòng ban. Kiểm soát tiến độ dự án và chất lượng tại từng hạng mục, giảm thiểu rủi ro

null

GIẢI PHÁP CHẤM CÔNG ONLINE TRÊN DI ĐỘNG

✅ Chấm công tích hợp định vị qua GPS & Wifi và hậu kiểm bằng nhận dạng khuôn mặt ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

✅ Quản lý dễ dàng giám sát nhân sự vắng mặt/có mặt và tự động tổng hợp bảng công của toàn bộ nhân sự theo thời gian thực

null

GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

✅ Cung cấp miễn phí dịch vụ Ladipage và Email marketing để triển khai các chiến dịch tìm kiếm khách hàng hiệu quả.

✅ Tăng trưởng khách hàng đầu vào và cải thiện chất lượng telesale bằng contact center, tổng đài vào CRM

null

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG 360

✅ Tự động thu thập dữ liệu khách hàng

✅ Quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng toàn diện và tập trung về một nơi

✅ Dễ dàng triển khai các chương trình tái tiếp thị và chăm sóc khách hàng

THƯ VIỆN GIẢI PHÁP CỦA FASTWORK

Bộ giải pháp Quản lý công việc & dự án

Giải pháp quản lý và điều hành cho doanh nghiệp SME

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CÔNG VIỆC BẰNG DI DỘNG

xem chi tiết

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CÔNG VIỆC THEO QUY TRÌNH WORKFLOW

xem chi tiết
Giải pháp quản lý và điều hành cho doanh nghiệp SME

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DỰ ÁN BẰNG DI ĐỘNG

xem chi tiết

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DỰ ÁN CHO DOANH NGHIỆP THI CÔNG XÂY DỰNG

xem chi tiết

 

Giải pháp quản lý và điều hành cho doanh nghiệp SME

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CÔNG VIỆC BẰNG DI DỘNG

xem chi tiết

 

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CÔNG VIỆC THEO QUY TRÌNH WORKFLOW

xem chi tiết

 

Giải pháp quản lý và điều hành cho doanh nghiệp SME

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DỰ ÁN BẰNG DI ĐỘNG

xem chi tiết

 

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DỰ ÁN CHO DOANH NGHIỆP THI CÔNG XÂY DỰNG

xem chi tiết

 

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DỰ ÁN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG

xem chi tiết

 

Giải pháp quản lý và điều hành cho doanh nghiệp SME

GIẢI PHÁP GIÁM SÁT THỜI GIAN LÀM VIỆC BẰNG DI ĐỘNG

xem chi tiết

 

GIẢI PHÁP CHẤM CÔNG ONLINE BẰNG DI ĐỘNG

xem chi tiết

 

Giải pháp quản lý và điều hành cho doanh nghiệp SME

GIẢI PHÁP ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN BẰNG KPI

xem chi tiết

 

Giải pháp quản lý và điều hành cho doanh nghiệp SME

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG BẰNG DI ĐỘNG

xem chi tiết

 

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÂN VIÊN KINH DOANH BẰNG DI ĐỘNG

xem chi tiết

 

Giải pháp quản lý và điều hành cho doanh nghiệp SME

GIẢI PHÁP CRM CHO DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ B2B

xem chi tiết

 

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ TƯ VẤN CỦA ĐỘI NGŨ TELESALES

xem chi tiết

 

GIẢI PHÁP TIẾP THỊ BẰNG EMAIL MARKETING

xem chi tiết

 

GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

xem chi tiết

 

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG 360

xem chi tiết

 

GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG THU THẬP VÀ ĐIỀU PHỐI LEAD

xem chi tiết

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DỰ ÁN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG

xem chi tiết

Bộ giải pháp Quản lý nhân sự HRM

Giải pháp quản lý và điều hành cho doanh nghiệp SME

GIẢI PHÁP GIÁM SÁT THỜI GIAN LÀM VIỆC BẰNG DI ĐỘNG

xem chi tiết

GIẢI PHÁP CHẤM CÔNG ONLINE BẰNG DI ĐỘNG

xem chi tiết
Giải pháp quản lý và điều hành cho doanh nghiệp SME

GIẢI PHÁP ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN BẰNG KPI

xem chi tiết
Giải pháp quản lý và điều hành cho doanh nghiệp SME

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG BẰNG DI ĐỘNG

xem chi tiết

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÂN VIÊN KINH DOANH BẰNG DI ĐỘNG

xem chi tiết

Bộ giải pháp CRM cho Marketing

Giải pháp quản lý và điều hành cho doanh nghiệp SME

GIẢI PHÁP CRM CHO DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ B2B

xem chi tiết

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ TƯ VẤN CỦA ĐỘI NGŨ TELESALES

xem chi tiết

GIẢI PHÁP TIẾP THỊ BẰNG EMAIL MARKETING

xem chi tiết

Bộ giải pháp CRM cho Sales

GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

xem chi tiết

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG 360

xem chi tiết

GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG THU THẬP VÀ ĐIỀU PHỐI LEAD

xem chi tiết