Thông báo: nâng cấp các tính năng trong Module FastWork Office + 

By 15 Tháng Mười Hai, 2020Tháng Mười Hai 31st, 2020Cập nhật phần mềm, Chưa được phân loại, Tin tức

I. FastWork Timesheet – Ứng dụng chấm công di động

1. Báo cáo chấm công

Bổ sung tính năng thống kê được số lượng nhân viên làm việc theo cùng 1 ca nào đó: theo ngày, theo tuần, theo tháng

Thống kê số lượng nhân viên làm việc theo cùng 1 ca

2. Bảng chấm công

 • FastWork bổ sung thêm thông tin cột giờ nghỉ ngày và nghỉ đêm/ giờ nghỉ; lễ ngày và lễ đêm/ giờ lễ; ngày và đêm/ giờ ngày trong bảng công.

Ngoài hỗ trợ quản lý các thông tin: Mã đăng nhập tài khoản; Tên nhân viên; Chức danh; Phòng ban; Tổng công (bao gồm số giờ và số công); Ngày làm việc cụ thể, Số giờ đi muộn – về sớm; Số lần quên chốt công; Số ngày nghỉ (không lý do, nghỉ phép; Công chính (công ca, công lễ, công tác); Ngày – giờ tăng ca; Ngày làm thêm; Tổng số giờ làm việc tại các ca (ca sáng, ca chiều, ca hành chính) và số ngày chấm công. FastWork bổ sung thêm thông tin cột giờ nghỉ ngày và nghỉ đêm/ giờ nghỉ; lễ ngày và lễ đêm/ giờ lễ; ngày và đêm/ giờ ngày trong bảng công. Giúp cấp quản lý nắm bắt được chính xác giờ giấc làm thêm ngày/đêm của đội ngũ nhân viên

Thêm cột thông tin thời gian làm thêm ngày và đêm trong Bảng chấm công

 • Điều chỉnh cột tổng công lên đầu tiên trong các báo cáo bảng công, bảng lương, thay vì đang để dưới cùng. Giúp cấp quản lý xem nhanh kết quả cuối cùng thay vì kéo xuống dưới như hiện tại.

Điều chỉnh cột tổng công lên đầu trong bảng công, bảng lương

3. Đơn từ chấm công

 • Bổ sung tính năng thống kê số đơn xin nghỉ của nhân viên theo lý do

Thống kê đơn xin nghỉ theo lý do

 • Bổ sung tính năng cấu hình mặc định người nhận thông báo trong đơn điện tử

Cấu hình mặc định người nhận thông báo trong hệ thống đơn

 • Bổ sung tính năng cho phép chọn nhân viên gửi hộ đơn tăng ca/làm thêm theo phòng ban

Nhân viên được phép gửi hộ đơn tăng ca – làm thêm cho nhau

 • Bổ sung tiện ích làm hộ đơn xin nghỉ

Chỉ nhà quản lý mới có thể làm hộ đơn xin nghỉ cho nhân viên

 • Thêm tiện ích Điều chỉnh thời gian in đơn từ

Tiện ích hỗ trợ cấp quản lý In đơn, làm gọn danh sách ngày xin. Trường hợp ngày xin nghỉ dài, không có ngắt quãng hỗ trợ cơ chế từ ngày, đến ngày thay vì mẫu phiếu in đơn nghỉ nhiều ngày rất dài và xấu.

Điều chỉnh thời gian in đơn từ

 • Bổ sung thông tin ca làm việc (thời gian bắt đầu – thời gian kết thúc) khi chọn tạo đơn từ.

Tiện ích giúp người tạo – gửi đơn từ dễ dàng chọn ca nghỉ với thời gian cụ thể không bị nhầm lẫn ca dẫn đến việc đơn được duyệt mà công không được cập nhật vào bảng công. 

 • Bổ sung tiện ích hiển thị cảnh báo khi duyệt đơn được tạo cho tháng trước.

Tiện ích giúp ban lãnh đạo đưa ra quyết định có duyệt hay không đơn tại tháng này tạo cho tháng trước.

Hiển thị cảnh báo khi duyệt đơn được tạo cho tháng trước

 • Thêm tiện ích Duyệt đơn từ theo nhiều cấp.

Tiện ích giúp phân quyền chi tiết đến từng cấp quản lý phụ trách thời gian nghỉ của nhân viên. Ví dụ, đơn nghỉ 1 ngày sẽ là trưởng phòng duyệt; Đơn nghỉ 3 – 5 ngày do GĐ và phòng nhân sự tham gia duyệt cùng.

Duyệt đơn từ theo nhiều cấp

 • Bổ sung tiện ích cho phép lọc đơn từ trong giám sát đơn từ trên App Mobile.

Tiện ích giúp cấp quản lý xem được các đơn “tôi duyệt” riêng và tất cả các đơn khác thay vì đang xem tổng quan tất cả các đơn như hiện tại. 

Lọc đơn từ trong giám sát đơn từ trên App Mobile

II. Quản trị phân hệ Office+

1. Thêm mới tiện ích phân ca làm việc bằng cách nhập dữ liệu trực tiếp từ File Excel

Ngoài cách phân ca làm việc thông thường trong tính năng Phân ca làm việc, FastWork bổ sung thêm tính năng Phân ca (sửa ca làm việc) bằng cách nhập dữ liệu trực tiếp từ File Excel từ máy tính lên hệ thống phần mềm trong tính năng Bảng phân ca. 

Thêm mới ca làm việc trên tính năng Phân ca làm việc

 

Thực hiện phân ca

 

Chọn nhân viên có ca làm việc muốn phân

 

Xem lại ca làm việc của nhân viên tại Bảng phân ca

 

Cách 1 – Thay đổi ca làm việc của nhân viên tại Bảng phân ca

Cách này cho phép nhà quản lý chỉnh sửa lại ca làm việc đã phân cho nhân viên ngay trên hệ thống phần mềm bằng cách Click vào ca làm việc của nhân viên đó và chỉnh sửa. Tuy nhiên, cách này mỗi lần Click nhà quản lý chỉ sửa được 1 ca làm việc duy nhất.

Cách 2 – Sửa ca làm việc của nhân viên trên File Excel

Cách này nhà quản lý sẽ tải dữ liệu ca làm việc từ Bảng phân ca trên hệ thống phần mềm xuống và thực hiện chỉnh sửa trực tiếp trên File Excel.

Bảng Excel cho phép chỉnh sửa thông tin nhiều ca làm việc của một hoặc nhiều nhân viên sau đó ấn lưu thay vì Click chỉnh sửa 1 ca của 1 nhân viên – ấn lưu, rồi mới chỉnh sửa các ca làm việc tiếp theo như cách 1.

Note: Nhà quản lý cũng có thể phân ca trực tiếp bằng cách này nếu chưa phân ca tại tính năng Phân ca làm việc.

Chỉnh sửa xong trên File Excel sẽ chọn Nhập dữ liệu để đẩy File Excel từ máy tính lên hệ thống

Đăng ký tư vấn

Leave a Reply