Thông báo: Nâng cấp các tính năng trong Module FastWork Work+ 

By 21 Tháng Mười Hai, 2020Tháng Mười Hai 31st, 2020Cập nhật phần mềm, Tin tức

1. FastWork Workplace 

Trên Web app

 • Bổ sung tiện ích tạo công việc độc lập cho mỗi thành viên gán vào người thực hiện công việc.

Thêm tùy chọn checkbox “ Mỗi người tạo một công việc” dưới trường thông tin “Người thực hiện” vào Form thêm mới công việc. Tiện ích hỗ trợ cơ chế giao thành nhiều việc độc lập cho từng người khi gán nhiều người vào 1 công việc. 

Giải thích: Trong trường hợp trưởng nhóm giao việc cho nhân viên kinh doanh đặt lịch vạn niên tặng khách hàng, mỗi nhân viên sẽ có nhiệm vụ gửi lại cho trưởng nhóm 1 list danh sách khách hàng riêng tư thì sẽ không thể xử lý bằng cách một công việc gán với nhiều người được.

Tạo công việc độc lập cho mỗi thành viên gán vào người thực hiện công việc

 • Bổ sung tính năng lọc theo quy trình (Workflow) vào bộ lọc công việc

Lọc theo quy trình (Workflow) vào bộ lọc công việc

 • Bổ sung vào tất cả các view, short lọc nhanh: tất cả các công việc, công việc của tôi, công việc tôi theo dõi, nhân viên của tôi.

Bổ sung vào tất cả các view, short lọc nhanh

 • Bổ sung Quản lý cấp trên vào danh sách người được gắn thẻ @ trong tính năng trao đổi công việc nội bộ và công khai.

Bổ sung Quản lý cấp trên vào danh sách người được gắn thẻ @ trong tính năng trao đổi công việc

 • Bổ sung tùy chọn “ Người chỉ định” vào trường “Người đánh giá” trong Form thêm mới, cập nhật công việc lặp lại. 

Bổ sung tùy chọn “ Người chỉ định” vào trường “Người đánh giá”

Note: Khi chọn “Người chỉ định” đánh giá thì danh sách người đánh giá hiện lên tương tự khi tạo công việc.

 • Thêm mới tiện ích đánh giá nhiều công việc một lúc

Người quản lý dễ dàng đánh giá nhiều công việc cùng một lúc bằng cách lọc công việc theo trạng thái như: công việc chờ đánh giá, công việc hoàn thành, công việc… hệ thống sẽ hiển thị giao diện các công việc “Chờ đánh giá” – Click chọn các công việc cần đánh giá và đánh giá. 

Đánh giá nhiều công việc một lúc

Note: Nếu muốn đánh giá các công việc có kết quả khác nhau, nhà quản lý sẽ phải click vào từng công việc để đánh giá như thông thường. 

Trên Mobile app 

 • Bổ sung tính năng Sao chép công việc trong chi tiết công việc. Gồm các tùy chọn tương tự trên web như:

+ Thành viên

+ Thời gian thực hiện

+ Việc cần làm

+ Biểu mẫu

+ Khách hàng

+ Hạng mục (đối với công việc dự án)

+ Bước thực hiện (đối với công việc quy trình)

Sao chép công việc trong chi tiết công việc

 • Bổ sung tính năng nhận trao đổi tức thời khi có người khác trao đổi tại công việc. 

Tiện ích giúp các thành viên đang xem công việc đó có thể nhận ngay trao đổi tức thời khi có người khác trao đổi tại công việc

Nhận trao đổi tức thời khi có người khác trao đổi tại công việc

 

 • Bổ sung hiển thị thông tin hoàn thành trước hạn trong chi tiết công việc bên góc phải cùng hàng với Tên công việc

Giải thích: Thông tin quá hạn là label label-success gồm 1 icon fa-thumbs-up hoặc fa-thumbs-o-up và text Hoàn thành sớm x phút/x giờ/x ngày. Nguyên tắc quá 60 phút chuyển sang giờ, trên 24h chuyển sang ngày.

Bổ sung hiển thị thông tin hoàn thành trước hạn trong chi tiết công việc

Bổ sung hiển thị thông tin hoàn thành trước hạn trong chi tiết công việc

2. FastWork WorkProject

 • Bổ sung tính năng In phiếu thu và phiếu chi trong chi tiết phiếu thu/phiếu chi

In phiếu thu và phiếu chi trong chi tiết phiếu thu/phiếu chi

 • Bổ sung tiện ích tạo công việc độc lập cho mỗi thành viên gán vào người thực hiện công việc 

Tạo công việc độc lập cho mỗi thành viên gán vào người thực hiện công việc

3. FastWork Workflow 

 • Bổ sung tiện ích tạo công việc độc lập cho mỗi thành viên gán vào người thực hiện công việc

Tạo công việc độc lập cho mỗi thành viên gán vào người thực hiện công việc

4. FastWork FieldForce

 • Thêm tiện ích cấu hình trong Khu vực chấm công Có hoặc Không trong cấu hình Công Việc hiện trường. 

Thêm tiện ích cấu hình trong Khu vực chấm công Có hoặc Không

 • Bổ sung tiện ích cấu hình Khu vực chấm công vào Form thêm mới công việc, cập nhật địa điểm làm việc.

Bổ sung tiện ích cấu hình Khu vực chấm công vào Form thêm mới công việc

Tính năng FastWork FieldForce, phù hợp với những doanh nghiệp có đội ngũ nhân viên: Sales, Kỹ sư công trường, nhân viên dịch vụ khách hàng, kỹ thuật viên bảo hành – bảo trì … Cho phép nhân viên linh động và dễ dàng thực hiện chấm công khi thực hiện công việc tại khách hàng. Giúp nhà quản lý nắm bắt được thời gian làm việc và địa điểm làm việc thực tế của nhân viên. 

Đăng ký tư vấn

Leave a Reply