Thông báo: Nâng cấp các tính năng trong Module FastWork Office+

1. FastWork Timesheet – Ứng dụng chấm công di động

Trên web app

 • Bổ sung tiện ích trừ công khi nghỉ không lương đối với trường hợp tự động chấm công

Tiện ích hỗ trợ với những trường hợp chấm công tự động, có đơn từ nghỉ phép thì sẽ trừ phép, nghỉ không lương sẽ trừ công theo ngày nghỉ không lương

 • Bổ sung cấu hình chọn khoảng thời gian làm mốc giờ làm thêm ngày và đêm

Tiện ích giúp cấu hình chọn khoảng thời gian quy định để dễ tính công – chế độ cho khoảng thời gian làm việc đó. 

Cấu hình chọn khoảng thời gian làm mốc giờ làm thêm ngày và đêm

 • Bổ sung tiện ích cấu hình tính phép từ bao nhiêu năm trở lên mỗi năm được thêm 1 phép

Tiện ích hỗ trợ cộng thêm 1 phép đối với nhân viên có thâm niên lâu năm (thời gian theo quy định của công ty)

Cấu hình tính phép từ bao nhiêu năm trở lên mỗi năm được thêm 1 phép

 • Bổ sung Cấu hình hiển thị ký hiệu lý do đơn xin nghỉ phép trên bảng công

Tiện ích giúp hiển thị lý do xin nghỉ phép trên bảng công, tất cả các thành viên liên quan đều nắm bắt được lý do nghỉ thay vì click chi tiết vào đơn xin nghỉ

Cấu hình hiển thị ký hiệu lý do đơn xin nghỉ phép trên bảng công

 • Thêm mới tiện ích Báo cáo thống kê số công xin nghỉ theo đơn

Giúp ban lãnh đạo, nhân viên nắm bắt được số công nghỉ theo đơn phép – không phép

Báo cáo thống kê số công xin nghỉ theo đơn

 • Bổ sung tiện ích Nhập File excel hoạt động chấm công nhân viên khi xuất từ máy chấm công lên hệ thống phần mềm

Tiện ích giúp cán bộ nhân sự có thể nhập nhanh thông tin bảng công xuất từ máy chấm công lên hệ thống phần mềm FastWork.

Nhập File excel hoạt động chấm công nhân viên khi xuất từ máy chấm công lên hệ thống phần mềm

 • Thêm mới tiện ích Bổ sung chọn người quản lý trực tiếp trong tùy chọn người nhận thông báo đơn từ

Nhân viên dễ dàng chọn người nhận đơn từ là người quản lý trực tiếp thay vì ban lãnh đạo cấp cao hoặc cán bộ nhân sự.

Bổ sung chọn người quản lý trực tiếp trong tùy chọn người nhận thông báo đơn từ

 • Bổ sung tiện ích In đơn từ thông tin duyệt theo trình tự

Tiện ích hỗ trợ In được thông tin đơn từ theo trình tự được duyệt

Trên Mobile app

 • Thêm mới tiện ích lọc đơn từ theo nhân viên của tôi trên mobile

Tiện ích giúp nhà quản lý, quản lý các đơn của nhân viên mình quản lý trực tiếp ngay trên app Mobile dễ dàng

Lọc đơn từ theo nhân viên của tôi trên mobile

 • Bổ sung thông tin công tăng ca, giờ tăng ca khi xem bảng công

Giúp nhân viên xem được thông tin tăng ca, giờ tăng ca khi xem bảng công ngay trên app điện thoại như trên web app

Bổ sung thông tin công tăng ca, giờ tăng ca khi xem bảng công

2. FastWork Asset – Quản lý tài sản và trang thiết bị

 • Bổ sung tiện ích Nhập thông tin từ file Excel

Tiện ích giúp nhân viên có thể nhập các trường cơ bản trong tính năng quản lý tài sản từ file excel

Bổ sung tiện ích Nhập thông tin từ file Excel

 • Bổ sung tiện ích Thống kê Loại tài sản theo Phòng ban

Giúp Ban lãnh đạo nắm bắt chi tiết số lượng tài sản theo từng phòng ban

Thống kê Loại tài sản theo Phòng ban

 • Bổ sung lọc trao đổi theo Meeting, booking, asset

Tiện ích giúp lọc trao đổi theo module

lọc trao đổi theo Meeting, booking, asset

3. FastWork Request – Quản trị đề xuất và phê duyệt điện tử

 • Bổ sung tiện ích Thêm mới nhiệm vụ (job) từ đề xuất

Giúp nhân viên dễ dàng tạo nhiệm vụ từ 1 đề xuất

Thêm mới nhiệm vụ (job) từ đề xuất

 • Tiện ích Hiển thị nhiệm vụ trong giao diện chi tiết đề xuất

Giúp nhân viên biết được đề xuất này đã phát sinh bao nhiêu nhiệm vụ, tình trạng thực hiện ra sao. 

Hiển thị nhiệm vụ trong giao diện chi tiết đề xuất

 • Bổ sung chức danh nhân viên khi in đề xuất

Giúp Bổ sung dữ liệu chức danh nhân viên trong cây đơn vị để có thể đưa vào mẫu in đề xuất, tránh trường hợp nhầm lẫn, trùng tên…..

Bổ sung chức danh nhân viên khi in đề xuất

 • Cấu hình tự động bổ sung người nhận thông báo (quản lý trực tiếp, người bất kỳ)

Tiện ích giúp tất cả đề xuất trong phòng ban nào đó gửi đi đều cần thông báo tới người quản lý trực tiếp biết và nắm được thông tin (tương tự cấu hình của đơn từ)

Cấu hình tự động bổ sung người nhận thông báo

4. FastWork Expense – Quản lý thu/chi

 • Thêm tiện ích cho phép các thành viên nhập dữ liệu phiếu thu/chi trong 1 quỹ

Giúp tất cả các thành viên trong quỹ được quyền up file Excel dữ liệu phiếu thu phiếu chi nhưng vẫn phải thông qua bước Duyệt của ban lãnh đạo bởi các danh sách quản lý các phiếu thu, phiếu chi đã có trên file excel, và thành viên đưa dữ liệu lên phần mềm vẫn cần người quản lý phê duyệt

Nhập dữ liệu phiếu thu/chi trong 1 quỹ

5. FastWork Booking – Đăng ký sử dụng tài nguyên

 • Thêm tiện ích In đăng ký tài nguyên theo mẫu

Thiết lập mẫu in, thực hiện in cho từng loại tài nguyên. Tiện ích giúp giải quyết 1 số trường hợp như in phiếu điều động xe, phiếu đăng ký họp…

Đăng ký tài nguyên theo mẫu

6. FastWork Payroll – Tự động hóa tính lương

 • Thêm mới tiện ích Sao chép bảng lương lặp lại

Giúp cán bộ nhân sự rút ngắn thời gian làm bảng lương cho nhân viên

Sao chép bảng lương lặp lại

7. FastWork New –  Quản lý thông báo nội bộ

 • Ẩn người duyệt và button Trình duyệt khi tạo mới, cập nhật thông báo nội bộ khi người duyệt là người tạo

Tiện ích giúp nâng cao trải nghiệm người dùng thông qua việc bỏ trường người duyệt nếu người duyệt là người gửi, và bỏ luôn nút trình duyệt ở phía dưới.

Ẩn người duyệt và button Trình duyệt khi tạo mới

Đăng ký tư vấn

Leave a Reply