Thông báo: Nâng cấp các tiện ích trong Module FastWork CRM+

1. Viết API thêm mới khách hàng từ một hệ thống khác

 Giới hạn các trường thông tin của API dựa vào form thêm mới khách hàng từ cơ hội khách hàng. Các danh mục (VD: Loại khách hàng) lấy theo tên hoặc mã danh mục. Bổ sung liên hệ nếu có.

Giúp người dùng dễ dàng thêm mới khách hàng từ một hệ thống khác vào hệ thống FastWork (Tích hợp FastWork thông qua API)

2. Xây dựng queue export dữ liệu lớn

Định nghĩa queue, đẩy dữ liệu vào queue, thực hiện queue. Lưu bản ghi vào collection Export, udpate trạng thái khi thực hiện xong #nghiant

Tiện ích giúp ban lãnh đạo giám đốc, trưởng phòng dễ dàng xuất toàn bộ dữ liệu của tổ chức nhanh chóng

3. Gán nhanh trạng thái khách hàng

Bổ sung bulk action Trạng thái khách hàng trong menu Gán trên danh sách khách hàng.

– Bổ sung dịch vụ cập nhật trạng thái khách hàng cho nhiều khách hàng

Giúp trưởng nhóm gán nhanh – chuyển trạng thái của nhiều khách hàng cùng lúc

4. Nâng cấp tiện ích tìm kiếm nhiều tiêu chí trên 1 Lead

Tiện ích giúp chọn nhiều điều kiện tìm kiếm trên 1 tiêu chí Lead

Tìm kiếm nhiều tiêu chí trên 1 Lead

5. Thêm mới tiện ích nhập trường thông tin trạng thái khi nhập khách hàng từ File Excel

Tiện ích giúp nhân viên nhập danh sách khách hàng bằng excel, có thể nhập danh mục trạng thái

Nhập trường thông tin trạng thái khi nhập khách hàng từ File Excel

6. Lưu trữ, xem lịch sử hoạt động kế hoạch chăm sóc khách hàng

Tiện ích giúp Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng nhóm, Nhân viên… Theo dõi được các lịch sửa, thêm, sửa cập nhật khách hàng, lịch chăm sóc trong kế hoạch chăm sóc khách hàng

Xem lịch sử hoạt động kế hoạch chăm sóc khách hàng

7. Bổ sung Tab thu chi trong chi tiết hợp đồng

Tiện ích giúp Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng nhóm, Nhân viên, Quản trị hệ thống… dễ dàng thêm mới phiếu thu – phiếu chi trong mỗi hợp đồng

Bổ sung Tab thu chi trong chi tiết hợp đồng

8. Xem thông tin chi tiết deal thất bại từ dashboard

Tiện ích giúp trưởng phòng xem nhanh các deal lost

Xem thông tin chi tiết deal thất bại từ dashboard

Đăng ký tư vấn

Leave a Reply

slot online situs slot gacor slot online slot gacor slot gacor situs judi slot gacor situs judi slot online slot gacor toto togel tototogel situs slot gacor slot gacor 4d toto slot gacor situs judi slot slot online situs toto togel slot gacor situs toto togel slot gacor 4d toto slot gacor 4d situs toto togel slot gacor 4d situs toto togel slot gacor 4d situs toto togel slot gacor 4d situs toto togel slot gacor 4d situs judi slot gacor gampang maxwin 2022 situs toto slot gacor 4d situs judi slot gacor gampang maxwin 2022 situs judi slot gacor gampang maxwin 2022 situs judi slot gacor gampang maxwin 2022 situs bandar togel terpercaya terbesar 100 pasaran resmi situs judi slot gacor gampang maxwin 2022