Thông báo: Nâng cấp các tính năng trong Module FastWork HRM+

1. FastWork Staff

  • Tiện ích bổ sung tổng hợp tăng trưởng nhân sự theo tháng và quý

Giúp ban lãnh đạo, cán bộ nhân sự nắm bắt được nhanh tình hình nhân sự của công ty để có những điều chỉnh kịp thời

Tổng hợp tăng trưởng nhân sự theo tháng/quý/năm

  • Nâng cấp cấu hình hồ sơ nhân sự

Giúp cài đặt danh mục giấy tờ đính kèm, Bổ sung cài đặt thông tin quản lý

Nâng cấp cấu hình hồ sơ nhân sự

  • Nâng cấp giao diện chi tiết hồ sơ nhân sự dành cho HR

  •  Xây dựng giao diện Hồ sơ của tôi

Tiện ích giúp nhân viên quản lý được thông tin hồ sơ của mình khi tài khoản nhân viên đã được liên kết mã chấm công.

Xây dựng giao diện Hồ sơ của tôi

2. FastWork KPI

  • Thêm mới tiện ích sao chép phiếu giao KPI

Tiện ích giúp cán bộ nhân sự, trưởng phòng tối ưu thời gian làm phiếu KPI của nhân viên

Sao chép phiếu giao KPI

  • Nhập danh mục chỉ tiêu KPI bằng excel

Tiện ích hỗ trợ thêm nhanh nhiều chỉ tiêu KPI từ File Excel

Nhập danh mục chỉ tiêu KPI bằng excel

Đăng ký tư vấn

Leave a Reply