“Tại thời điểm cả nước đang gắng sức chống dịch Corona (Covid-19), tôi quyết định tặng miễn phí sử dụng phần mềm chấm công online bằng di động cho những doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng như một cách để FastWork cùng chung tay chống lại đại dịch Corona” – Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Giám đốc FastWork miền Bắc nói.

17/02/2020

FastWork miễn phí giải pháp chấm công di động mùa dịch Covid-19

vnexpress.net

Với FastWork, lãnh đạo doanh nghiệp sẽ nắm bắt nhanh tình hình nhân sự, địa điểm, thời gian làm việc của nhân viên mọi lúc bằng smartphone kết nối Internet.

18/02/2020

FastWork miễn phí giải pháp chấm công di động mùa dịch Covid-19

vnexpress.net

Với FastWork, lãnh đạo doanh nghiệp sẽ nắm bắt nhanh tình hình nhân sự, địa điểm, thời gian làm việc của nhân viên mọi lúc bằng smartphone kết nối Internet.

18/02/2020

FastWork miễn phí giải pháp chấm công di động mùa dịch Covid-19

vnexpress.net

Với FastWork, lãnh đạo doanh nghiệp sẽ nắm bắt nhanh tình hình nhân sự, địa điểm, thời gian làm việc của nhân viên mọi lúc bằng smartphone kết nối Internet.

18/02/2020