Nhật ký cập nhật phần mềm tháng 12/2020

Cập nhật thông tin mới nhất về tính năng mới - nâng cấp - sửa lỗi hệ thống phần mềm quản trị và điều hành doanh nghiệp FastWork