Thông báo: nâng cấp các tính năng trong Module FastWork CRM+

By 9 Tháng Mười Hai, 2020Tháng Mười Hai 31st, 2020Cập nhật phần mềm, Tin tức

1. Tính năng Quản lý cơ hội khách hàng (Lead)

Cập nhật đổi chiều tổng hợp Leads trên giao diện Dashboard theo trạng thái và theo người phụ trách

Giao diện cũ tổng hợp Lead trên Dashboard

Giao diện mới tổng hợp Lead trên Dashboard

2. Tính năng báo giá

 • Quản lý cấu hình người duyệt theo loại báo giá

Bổ sung 1 tab Người duyệt vào cấu hình báo giá. Tab này giúp quản lý người duyệt, gồm các thông tin: Loại báo giá, Người duyệt.

Bổ sung Người duyệt theo loại báo giá

 • Tạo mới báo giá

Khi tạo mới báo giá sẽ mặc định 1 số trường sau:

– Ngày báo giá: là thời điểm đang tạo báo giá

– Bộ phận kinh doanh: mặc định là bộ phận của người đang tạo báo giá

– Người báo giá: mặc định là người đang tạo

– Người phê duyệt: có thể cấu hình theo loại báo giá. Danh sách này được lấy theo:

+ Cấu hình chọn loại báo giá: Người duyệt lấy từ danh sách người duyệt trong cấu hình. Nếu có nhiều hơn 2 cấu hình thì danh sách người duyệt là người duyệt các cấu hình này gộp lại

+ Cấu hình không chọn loại báo giá thì nó được áp dụng cho tất cả các báo giá

+ Không có bất kỳ cấu hình người duyệt nào thì người duyệt là những có quyền truy cập module Báo giá

Bổ sung các trường thông tin có sẵn khi tạo mới báo giá

– Cập nhật loại báo giá: Nếu chuyển loại báo giá mà cấu hình người duyệt loại báo giá mới có người duyệt đã chọn thì giữ nguyên, trường hợp còn lại clear người duyệt đã chọn, bắt chọn người duyệt mới.

3. Tính năng chăm sóc khách hàng

 • Phân quyền xóa lịch chăm sóc khách hàng

Điều chỉnh từ bất cứ ai phụ trách kế hoạch chăm sóc khách hàng đều xóa được lịch chăm sóc sang người được phân quyền mới có thể xóa được lịch chăm sóc trong kế hoạch chăm sóc khách hàng và chỉ xóa lịch chăm sóc tôi thực hiện, tôi tạo, nhân viên tôi quản lý thực hiện, nhân viên tôi phụ trách.

Các thành viên phụ trách lịch chăm sóc khách hàng có thể xóa lịch chăm sóc trong kế hoạch chăm sóc khách hàng

 • Phân quyền xem lịch chăm sóc khách hàng

Phân quyền xem lịch chăm sóc khách hàng theo cây đơn vị và theo nhân viên phụ trách. Nhân viên chỉ thấy được lịch chăm sóc khách hàng mình phụ trách, nhà quản lý sẽ thấy được lịch chăm sóc: tôi giao, nhân viên tôi phụ trách, nhân viên tôi thực hiện.

Nhân viên chỉ được xem lịch chăm sóc mình phụ trách

 • Sắp xếp lịch chăm sóc khách hàng theo thời gian thực hiện

Thay đổi thứ tự sắp xếp lịch chăm sóc khách hàng theo thời gian tạo sang thời gian thực tế thực hiện lịch chăm sóc khách hàng.

Hệ thống sẽ tự động sắp xếp lịch chăm sóc khách hàng theo thời gian triển khai thực tế 

4. Tính năng quản lý cơ hội bán hàng

Bổ sung các thông tin Doanh thu thực tế, chi phí thực tế, nợ – chênh lệch thực tế, số dư thực tế, số dư kế hoạch

Bổ sung các thông tin Doanh thu thực tế, chi phí thực tế, nợ – chênh lệch thực tế, số dư thực tế, số dư kế hoạch vào phiếu chi

Giải thích bổ sung:

+ Doanh thu thực tế = Tổng giá trị các phiếu thu

+ Chi phí thực tế = Tổng giá trị các phiếu chi

+ Nợ – chênh lệch = Giá trị dự kiến deal – Doanh thu thực tế

+ Số dư thực tế = Doanh thu thực tế – Chi phí thực tế

+ Số dư kế hoạch = Giá trị dự kiến deal – Chi phí thực tế

5. Tính năng Quản lý chăm sóc khách hàng

Bổ sung cột Ngày dự kiến và Trễ/Sớm vào file Excel khi xuất báo cáo kết quả viếng thăm khách hàng

Bổ sung thông tin cột Ngày dự kiến

Bổ sung cột thông tin Trễ/Sớm vào báo cáo viếng thăm khách hàng

6. Hợp đồng

 • Thay đổi button “Phân quyền” trong chi tiết hợp đồng thành button “Thiết lập”

– Giao diện khi click vào button “Thiết lập” là 1 module gồm 2 tab: Phân quyền hợp đồng và Nhắc nhở thanh toán. Mặc định active tab Phân quyền hợp đồng. Tab phân quyền hợp đồng là tab hiện đang có, tab Nhắc nhở thanh toán là tab sẽ bổ sung thêm

– Tab Nhắc nhở thanh toán:

+ Header: Nhắc nhở thanh toán

+ Body gồm:

 • Các dòng là các lần nhắc nhở
 • Mỗi dòng gồm các thông tin: Đợt x (x là dòng thứ, không sửa, tự động render), Ngày nhắc nhở (input datetime, ngày giờ, bắt buộc), Người nhắc nhở (select2 multi, option gồm: Quản lý, hợp đồng, kinh doanh, triển khai, kế toán, bắt buộc), Giá trị thanh toán (input nhập số, không bắt buộc)
 • Dưới cùng là button Thêm nhắc nhở, click vào nhắc nhở này thêm 1 dòng
 • Mặc định vào tab này có 1 dòng trống để người dùng nhập thông tin luôn

+ Footer: Lưu + đóng

Tiện ích giúp cấp quản lý biết được các lần cần phải thanh toán tiền trong hợp đồng.  Ví dụ: Trường hợp doanh nghiệp  ký hợp đồng với KH. Chi phí thanh toán sẽ được chia thành nhiều lần. Nếu giá trị thanh toán hợp đồng là 10tr thì sẽ chia ra làm 3 đợt: – Đợt 1: 3tr5 – Đợt 2: 3tr5 – Đợt 3: 3tr. Mỗi đợt sẽ setup thời gian và sẽ có cảnh báo nhắc nhở. 

Thay đổi button “Phân quyền” trong chi tiết hợp đồng thành button “Thiết lập”

7. Báo cáo viếng thăm khách hàng

 • Bổ sung thông tin phòng ban/bộ phận nhân viên vào báo cáo chi tiết viếng thăm khách hàng. 

Giúp cấp quản lý biết được nhân viên đó thuộc bộ phận nào, phòng ban nào trong trường hợp công ty có nhân viên trùng tên

Bổ sung thông tin phòng ban/bộ phận nhân viên vào báo cáo chi tiết viếng thăm khách hàng

Đăng ký tư vấn

Leave a Reply