Triển vọng cạnh tranh doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2020: Hệ sinh thái kinh doanh cho kỷ nguyên số

ebook

“Làn sóng chuyển đổi số đang từng ngày tác động mạnh mẽ tới sự phát triển của nền kinh tế, thay đổi nhanh chóng cách thức các công ty kinh doanh. Một hệ sinh thái kinh doanh mạnh mẽ là cần thiết để quản lý sự thay đổi này.

“TRIỂN VỌNG CẠNH TRANH DOANH NGHIỆP VỪA & NHỎ 2020″ sẽ cho biết cách chúng ta xây dựng hệ sinh thái này!

Được tổng hợp phân tích từ những báo cáo nghiên cứu khoa học chuyên sâu, những quan điểm từ các nhà lãnh đạo xuất sắc và nghiên cứu những case điển hình từ những nền kinh tế phát triển trên thế giới, để từ đó hướng dẫn các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ thương mại & đầu tư trong việc thiết kế hệ sinh thái kinh doanh cần thiết cho các doanh nghiệp vừa & nhỏ có thể nhanh chóng nắm bắt và hưởng lợi từ ngành công nghiệp 4.0!”

                             Sách bản quyền từ ITC – International Trade Center