FASTWORK

GIẢI PHÁP GIÁM SÁT NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG BẰNG DI ĐỘNG

Quản lý hiệu quả và hỗ trợ kịp thời đội ngũ nhân viên làm việc ngoài hiện trường

Giải pháp quản lý thời gian làm việc

Giám sát nhân viên dịch vụ khách hàng mọi lúc mọi nơi ngay trên di động

Nhân viên dịch vụ theo dõi kế hoạch, thực hiện công việc ngoài hiện trường

null

Giải pháp giám sát nhân viên dịch vụ giúp nhân viên dịch vụ xem nhanh danh sách các khách hàng có công việc cần thực hiện trong ngay qua di động

null

Nhân viên dịch vụ thực hiện check-in khai báo viếng thăm khách hàng và bắt đầu công việc

null
Tại khách hàng, nhân viên dịch vụ có thể cập nhật tiến độ, báo cáo kết quả thực hiện công việc vào biểu mẫu thu thập

Nhân viên dịch vụ theo dõi kế hoạch, thực hiện công việc ngoài hiện trường

null

Giải pháp giám sát nhân viên dịch vụ giúp nhân viên dịch vụ xem nhanh danh sách các khách hàng có công việc cần thực hiện trong ngay qua di động

null

Nhân viên dịch vụ thực hiện check-in khai báo viếng thăm khách hàng và bắt đầu công việc

null
Tại khách hàng, nhân viên dịch vụ có thể cập nhật tiến độ, báo cáo kết quả thực hiện công việc vào biểu mẫu thu thập

Quản lý giám sát thực hiện công việc ngoài hiện trường

null

Quản lý nhận thông báo theo thời gian thực mỗi khi nhân viên vào/ ra khách hàng

null
Giám sát vị trí, thời gian làm việc ngoài hiện trường của nhân viên dịch vụ
null

Tra cứu lịch sử và lộ trình di chuyển ngoài hiện trường của nhân viên

Quản lý giám sát thực hiện các kế hoạch triển khai dịch vụ tại khách hàng

null

Theo dõi tổng quan danh sách các kế hoạch làm việc tại  khách hàng theo trạng thái: Đang thực hiện, kế hoạch, hoàn thành

null

Giám sát tình hình thực hiện công việc của từng kế hoạch: số lịch làm việc tại khách hàng đã được thực hiện, chưa thực hiện

null

Theo dõi lịch biểu viếng thăm khách hàng của nhân viên trên di động

Quản lý giám sát thực hiện các kế hoạch triển khai dịch vụ tại khách hàng

null

Theo dõi tổng quan danh sách các kế hoạch làm việc tại  khách hàng theo trạng thái: Đang thực hiện, kế hoạch, hoàn thành

null

Giám sát tình hình thực hiện công việc của từng kế hoạch: số lịch làm việc tại khách hàng đã được thực hiện, chưa thực hiện

null

Theo dõi lịch biểu viếng thăm khách hàng của nhân viên trên di động

Trao đổi, tương tác xuyên suốt giữa nhân viên và quản lý

null

Các thành viên trong nhóm có thể trao đổi, thảo luận xuyên suốt trong từng kế hoạch thực hiện công việc tại khách hàng

null

Cập nhật ghi chú gắn với khách hàng sau mỗi lần làm việc tạo cơ sở cho các kế hoạch sau

Quản lý nhân viên dịch vụ tại khách hàng trên Web App

Tạo lập và quản lý tập trung các kế hoạch triển khai dịch vụ tại khách hàng

null
Giải pháp giám sát nhân viên dịch vụ giúp lập nhanh các kế hoạch chăm sóc khách hàng từ danh sách khách hàng
null

Dễ dàng tạo lập và theo dõi các lịch hẹn với khách hàng ngay trên lịch biểu làm việc

null
Theo dõi tổng quan tất cả các kế hoạch trong một màn hình Dashboard
null
Dễ dàng nắm bắt lịch làm việc của các đội nhóm, nhân viên
Giải pháp giám sát nhân viên dịch vụ
Giải pháp giám sát nhân viên dịch vụ

Theo dõi kết quả thực hiện công việc tại khách hàng

null
Biểu đồ mô tả trực quan kết quả thực hiện từng kế hoạch triển khai dịch vụ tại khách hàng
null

Theo dõi các báo cáo khách hàng được thu thập từ thị trường của nhân viên dịch vụ

Theo dõi kết quả thực hiện công việc tại khách hàng

null
Biểu đồ mô tả trực quan kết quả thực hiện từng kế hoạch triển khai dịch vụ tại khách hàng
null

Theo dõi các báo cáo khách hàng được thu thập từ thị trường của nhân viên dịch vụ

Giải pháp giám sát nhân viên dịch vụ

Giám sát vị trí, thời gian làm việc tại khách hàng

null
Giám sát chặt chẽ hoạt động check-in, check-out vào/ ra khách hàng
null

Theo dõi lộ trình di chuyển của nhân viên dịch vụ trên bản đồ số GPS

Giải pháp giám sát nhân viên dịch vụ
Giải pháp giám sát nhân viên dịch vụ

Báo cáo viếng thăm khách hàng

null
Tự động tổng hợp thành các báo cáo chi tiết hoạt động viếng thăm khách hàng, số km di chuyển, tần suất viếng thăm khách hàng
null

Dễ dàng tra cứu, tìm kiếm, truy xuất dữ liệu phục vụ cho việc làm lương thưởng

Báo cáo viếng thăm khách hàng

null
Tự động tổng hợp thành các báo cáo chi tiết hoạt động viếng thăm khách hàng, số km di chuyển, tần suất viếng thăm khách hàng
null

Dễ dàng tra cứu, tìm kiếm, truy xuất dữ liệu phục vụ cho việc làm lương thưởng

Giải pháp giám sát nhân viên dịch vụ

Đánh giá hiệu quả làm việc thực tế bằng KPIs

null
Thiết lập bộ chỉ tiêu KPIs từ các viễn cảnh, thiết lập mức độ quan trọng của các chỉ tiêu, tần suất đánh giá
null

Tự động tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu KPIs, thống kê tiến độ thực hiện chỉ tiêu KPIs theo %, theo thang điểm 5. Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu KPIs.

Giải pháp giám sát nhân viên dịch vụ

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

ỨNG DỤNG FASTWORK MANG LẠI LỢI ÍCH GÌ?

NHÂN VIÊN

Làm việc có kế hoạch
Luôn nắm được lịch làm việc của bản thân, không lo bỏ sót khách hàng, quên lịch hẹn với khách hàng
Dễ dàng sắp xếp công việc, phân bổ thời gian hợp lý nhờ lịch biểu
Dễ dàng tương tác, trao đổi với các thành viên trong nhóm về các vấn đề khách hàng

QUẢN LÝ

Luôn nắm được kế hoạch làm việc, các công việc tại khách hàng của nhân viên
Giám sát chặt chẽ việc nghiêm túc thực hiện các kế hoạch làm việc tại khách hàng của nhân viên
Luôn biết nhân viên đang đi đâu, thực hiện công việc tại khách hàng nào, trong thời gian bao lâu

LÃNH ĐẠO

Tiết kiệm thời gian kiểm tra, giám sát
Dễ dàng nắm bắt tổng quan tình hình triển khai các kế hoạch làm việc tại khách hàng
Đánh giá được hiệu quả làm việc thực tế của từng phòng ban, bộ phận

TỔ CHỨC

Tăng tính chủ động, tự giác và trung thực của nhân viên
Triệt tiêu hoàn toàn tình trạng gian lận thời gian làm việc
Nâng cao hiệu quả làm việc và năng suất lao động

LÃNH ĐẠO

Đánh giá được hiệu quả làm việc của từng bộ phận và các Quản lý

Nắm bắt tổng quan tình hình giao việc và thực hiện công việc của tổ chức

Có số liệu thực tế để xây dựng, thay đổi các chính sách sử dụng nguồn lực phù hợp

QUẢN LÝ

Giám sát chặt chẽ tiến độ, kết quả thực hiện công việc của nhân viên

Phân bổ và sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn

Tiết kiệm thời gian lập kế hoạch và giao việc

Đo lường hiệu suất làm việc thực tế bằng KPIs

NHÂN VIÊN

Nhanh chóng nắm bắt kế hoạch công việc phải làm

Được nhắc nhở tránh bỏ sót, lãng quên công việc

Biết được công việc nào phải ưu tiên hoàn thành trước

Được hỗ trợ kịp thời từ quản lý, đồng nghiệp

Theo dõi kết quả thực hiện KPIs công việc của bản thân

TỔ CHỨC

Góp phần cải thiện năng suất lao động của tổ chức

Đánh giá kết quả thực hiện công việc minh bạch, công bằng

Hơn 1.500+ doanh nghiệp đã tin tưởng lựa chọn FastWork

Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm tính lương trực tuyến
Phần mềm tính lương trực tuyến
Phần mềm tính lương trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến