Hiểu rằng, mang lại sự hài lòng cho khách hàng sẽ giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, Công ty Bắc Hải đang thí điểm triển khai sử dụng FastWork (SmartWorker) tích hợp công nghệ hiện đại cho việc giám sát hoạt động bảo trì với mong muốn đem lại những trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp cho khách hàng.

Bắc Hải ứng dụng FastWork trong giám sát hoạt động bảo trì

Là một đơn vị được thành lập từ năm 2005, cũng là một trong những đơn vị đầu tiên phát triển sản xuất, phân phối, thi công, lắp đặt hệ thống thiết bị tự động lối ra vào tại Việt Nam, Công ty Bắc Hải ngày càng phát triển bền vững.

Sự phát triển của Bắc Hải gắn liền với số lượng khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ ngày càng đông đảo. Để kiểm soát được chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng, Bắc Hải hiểu rằng cần sử dụng công nghệ hiện đại vào công việc.

Bắc-Hải-ứng-dụng-FastWork-trong-giám-sát-hoạt-động-bảo-trìKhi biết đến FastWork Bắc Hải đã quyết định thí điểm áp dụng để kiểm soát hoạt động lắp đặt và bảo trì cho khách hàng tại Hà Nội: lập kế hoạch, lịch trình lắp đặt, sửa chữa cho đội ngũ kỹ thuật viên; giám sát thời gian nhân viên vào/ra tại khách hàng; yêu cầu báo cáo thông tin tình hình tại khách hàng cho nhà quản lý…

Với việc tích hợp công nghệ hiện đại vào giám sát hoạt động bảo trì lắp đặt, FastWork tin tưởng sẽ hỗ trợ Công ty Bắc Hải tiếp tục thành công với phương châm hoạt động của công ty: “Sự thỏa mãn của khách hàng là một trong các mục tiêu lớn nhất”.

Leave a Reply