9 bộ tài liệu chọn lọc Chuyển đổi số cho Doanh nghiệp

Chuyển đổi số nghe nói nhiều nhưng Doanh nghiệp chưa biết bắt đầu từ đâu, thiếu định hướng lộ trình trong tiếp cận các giải pháp chuyển đổi cũng như không nắm rõ hiện tại thị trường đang có những giải pháp chuyển đổi nào?

Xuất phát từ những vấn đề cơ bản trên, FastWork tổng hợp có chọn lọc 9 bộ Tài liệu chuyển đổi số Doanh nghiệp cơ bản – Tiếp cận từ lý thuyết đến thực tiễn.

1.Ebook Chuyển đổi Kỹ thuật số & Covid 19: Nhìn lại sự chuyển dịch của thị trường, nhu cầu khách hàng sau Covid 19, những sai lầm phổ biến trong Chuyển đổi số. Doanh nghiệp nên bắt đầu chuyển đổi số từ đâu? (Lời khuyên cho DN vừa & nhỏ)

2. Hướng dẫn Chuyển đổi số cho Doanh nghiệp Việt Nam (Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư): cung cấp các khái niệm, lộ trình CĐS phổ biến để giúp doanh nghiệp hiểu rõ về CĐS là gì; CĐS được thực hiện ở đâu trong mô hình kinh doanh, quản trị; các bước thực hiện; cáchthức đánh giá mức độ sẵn sàng CĐS

3. Sổ tay Chuyển đổi số Doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động sản xuất công nghiệp (Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư): Sổ tay này nhằm cung cấp kiến thức nền tảng và thông tin tổng quan với mục tiêu nâng cao nhận thức và đưa ra các chỉ dẫn cho DNNVV áp dụng công nghệ số trong sản xuất công nghiệp. Từ đó khuyến nghị lộ trình phù hợp áp dụng công nghệ, giải pháp theo các cấp độ khác nhau, gắn với mục tiêu sản xuất, kinh doanh và nguồn lực hiện có của doanh nghiệp.

4. Sổ tay chuyển đổi số cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp (Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch Đầu tư với sự hỗ trợ của USAID/LinkSME) Sổ tay này nhằm cung cấp kiến thức nền tảng và thông tin tổng quan với mục tiêu nâng cao nhận thức và đưa ra các chỉ dẫn cho DNNVV, doanh nghiệp khởi nghiệp, các hợp tác xã cũng như các hộ nông dân triển khai áp dụng công nghệ số trong sản xuất và kinh doanh nông sản.

5. Ebook Những đổi mới kỹ thuật định hình tương lai ngành Xây dựng (do đội ngũ FastWork biên soạn & tổng hợp): Cung cấp kiến thức toàn diện về 5 công nghệ dẫn đầu chuyển đổi số đang tác động lên ngành Xây dựng toàn thế giới. Đồng thời tư vấn chiến lược và giải pháp chuyển đổi số dành cho các công ty E&C tại Việt Nam. (Doanh nghiệp Xây dựng tham khảo chia sẻ lộ trình Chuyển đổi số của BLD Xây lắp Cát Tường)

6. Rào cản và nhu cầu chuyển đổi số (Báo cáo thường niên Chuyển đổi số doanh nghiệp 2021): miêu tả các nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số thông qua các cuộc khảo sát và phỏng vấn doanh nghiệp do các chuyên gia tư vấn của dự án USAID LinkSME thực hiện. Báo cáo cũng trình bày các hoạt động hỗ trợ của Bộ KH&ĐT để đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số thông qua kế hoạch 5 năm kéo dài đến năm 2025.

7. Ebook English Industry 4.0: Managing The Digital Transformation: Cuốn sách này cung cấp một hướng dẫn toàn diện cho các ứng dụng Công nghiệp 4.0, không chỉ giới thiệu các khía cạnh thực hiện mà còn đề xuất một khung khái niệm liên quan đến các nguyên tắc thiết kế. Ngoài ra, nó thảo luận về tác động của Công nghiệp 4.0, được phản ánh trong các mô hình kinh doanh mới và chuyển đổi lực lượng lao động.

8. Cẩm nang Chuyển đổi số (Bộ Thông tin và Truyền thông) Cuốn Cẩm nang này được xây dựng trên cơ sở các bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, thực tiễn của những người đã trăn trở, đã trực tiếp tham gia hoạch định cơ chế, chính sách, chiến lược và thực thi chuyển đổi số, với sự chung tay, giúp sức, kế thừa tri thức của nhiều chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học và doanh nhân Việt Nam.

9. Digital Transformation (Thomas M.Soebel) phân tích một trong những rủi ro lớn nhất, đồng thời cũng là cơ hội lớn nhất mà bất kỳ tổ chức công và tư nào trên thế giới cũng sẽ phải đối mặt: chuyển đổi số. Cuốn sách “Chuyển đổi số” của Tom Siebel đã làm sáng tỏ một chủ đề quan trọng, một khái niệm mặc dù đã được thảo luận rộng rãi khắp nơi, nhưng cho đến nay vẫn chưa được hiểu một cách tường tận.

(Bộ Tài liệu vẫn đang được cập nhật…)

Tải bộ Tài liệu Chuyển đổi số Doanh nghiệp

Với bộ Tài liệu chọn lọc trên FastWork hy vọng cung cấp cho Doanh nghiệp nguồn thông tin, nền tảng, bước đệm để nghiên cứu & triển khai số hóa, chuyển đổi số Doanh nghiệp.

Tải miễn phí Bộ 9 Tài liệu Chuyển đổi số

Tìm hiểu & trải nghiệm miễn phí Demo bộ giải pháp Chuyển đổi số Doanh nghiệp SMEs được PC1, Metro Mart, CMC, WASECO, Vietchem, Vĩnh Cát Gia,… và hơn 3500 doanh nghiệp khác triển khai thành công.

Đăng ký tư vấn

Leave a Reply

slot online situs slot gacor slot online slot gacor slot gacor situs judi slot gacor situs judi slot online slot gacor toto togel tototogel situs slot gacor slot gacor 4d toto slot gacor situs judi slot slot online situs toto togel slot gacor situs toto togel slot gacor 4d toto slot gacor 4d situs toto togel slot gacor 4d situs toto togel slot gacor 4d situs toto togel slot gacor 4d situs toto togel slot gacor 4d situs judi slot gacor gampang maxwin 2022 situs toto slot gacor 4d situs judi slot gacor gampang maxwin 2022 situs judi slot gacor gampang maxwin 2022 situs judi slot gacor gampang maxwin 2022 situs bandar togel terpercaya terbesar 100 pasaran resmi situs judi slot gacor gampang maxwin 2022