Tài liệu phục vụ đào tạo bồi dưỡng kiến thức áp dụng BIM (mới nhất)

By 18 Tháng Một, 2022Tháng Tám 12th, 2022E-book, Kiến thức, Tài liệu

Trong những năm gần đây, nhiều công nghệ mới trong ngành xây dựng đã được ứng dụng có hiệu quả, trong đó có Mô hình thông tin công trình – BIM (Building Information Modeling). Trên thế giới, BIM đang phát triển và được đánh giá là xu thế công nghệ chủ đạo của ngành xây dựng. Nhiều nước đã đặt vấn đề phát triển BIM là mục tiêu quốc gia, qua đó nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của ngành xây dựng nước mình.

Tại thời điểm hiện tại, BIM cũng là giải pháp quan trọng để tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 của ngành xây dựng. Việc ứng dụng BIM tại Việt Nam từ chỗ chủ yếu được thực hiện tại một số dự án có yếu tố nước ngoài tham gia (do nước ngoài đầu tư hoặc thuê tư vấn quản lý dự án, thiết kế nước ngoài) đến nay nhiều cơ quan, tổ chức trong nước (chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu xây lắp) đã bắt đầu quan tâm, xem xét, triển khai do thấy được lợi ích
mà BIM có thể mang lại.

Qua tổng kết tại một số dự án cho thấy, ứng dụng BIM đã giúp chủ đầu tư rút ngắn tiến độ, tiết kiệm chi phí thông qua việc tối ưu hóa và xử lý trước các khó khăn trong giai đoạn thiết kế, thi công, kiểm soát chặt chẽ khối lượng
thực hiện…

Quản lý thi công xây dựng công trình: Quy trình & Giải pháp
Mẫu Excel quản lý tiến độ thi công dự án xây dựng

FastWork tổng hợp 4 cuốn tài liệu Đào tạo bồi dưỡng kiến thức áp dụng BIM (mới nhất từ Bộ Xây dựng)

Cuốn 1: Tổng quan về Mô hình thông tin công trình

 • Khái niệm và sự phát triển của BIM
 • Lợi ích của BIM
 • Thực trạng áp dụng BIM
 • Thách thức của BIM
 • Lộ trình triển khai BIM trong ngành Xây dựng trên thế giới và tại Việt Nam

Cuốn 2: Môi trường, nền tảng và các công cụ BIM

 • Tổng quan về môi trường, nền tảng và công cụ BIM
 • Nền tảng BIM
 • Công cụ BIM
 • Lựa chọn công nghệ
 • Các định dạng File

Cuốn 3: Tiêu chuẩn, hướng dẫn và triển khai BIM cho dự án

 • Sự cần thiết của tiêu chuẩn và hướng dẫn BIM
 • Tiêu chuẩn, hướng dẫn về BIM trên thế giới
 • Hướng dẫn áp dụng BIM tại Việt Nam
 • Triển khai BIM cho dự án

Cuốn 4: Kiến thức, kỹ năng áp dụng BIM

 • BIM dành cho tư vấn thiết kế
 • BIM dành cho các nhà thầu thi công

(Nguồn: Bộ Xây dựng)

Tài liệu chọn lọc cho Doanh nghiệp Xây dựng

 • Tải 4 cuốn tài liệu Đào tạo bồi dưỡng kiến thức áp dụng BIM (mới nhất từ Bộ Xây dựng) TẠI ĐÂY

 

 • Đề xuất Tải Kho 40 tài liệu ngành Xây dựng: Cẩm nang kiến thức cơ bản về Quản lý dự án, Cẩm nang về kết cấu Xây dựng, Hồ sợ nghiệm thu Xây dựng, Lập kế hoạch tổ chức và chỉ đạo Thi công, Sổ tay Giám sát thi công, 2600 mẫu HATCH, 15 mẫu biện pháp thi công…

 

Leave a Reply