Quản lý thi công xây dựng công trình: Quy trình & Giải pháp

By 5 Tháng Một, 2022Tháng Hai 3rd, 2023Case Study, Quản lý thi công Xây dựng

Từ kinh nghiệm tư vấn, triển khai thành công cho hơn 300 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, thi công hệ thống điện, xây dựng công trình,…. FastWork phát triển Bộ giải pháp chuyên sâu FastCons trên cả 2 nền tảng Web App và Mobile App, giúp giải quyết triệt để những khó khăn trong công tác quản lý thi công tại công trình, khách hàng mà bất cập lớn nhất là thiếu tính kết nối và khả năng cập nhật thông tin thiếu tức thời.

Quản lý thi công là gì?

Theo Khoản 2 Điều 2 Nghị định 06/2021/NĐ-CP nêu rõ, Quản lý thi công xây dựng công trình là sự tham gia quản lý của các chủ thể thực hiện hoạt động xây dựng theo quy định của Nghị định 06/2021 & pháp luật khác có liên quan để việc thi công xây dựng công trình đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của thiết kế & mục tiêu đề ra.

Nội dung quản lý thi công xây dựng công trình bao gồm:

 • Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình;
 • Quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình;
 • Quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình;
 • Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng trong thi công xây dựng công trình;
 • Quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong quá trình thi công xây dựng;
 • Quản lý các nội dung khác theo quy định của hợp đồng xây dựng.

Về cốt lõi, một dự án xây dựng vốn bao gồm ba bên (không bao gồm CM):

 • Chủ sở hữu, người cấp vốn trực tiếp cho dự án hoặc cấp vốn cho dự án thông qua nhiều phương thức khác nhau.
 • Kiến trúc sư / kỹ sư, người thiết kế dự án.
 • Tổng thầu, người giám sát hoạt động hàng ngày và quản lý các nhà thầu phụ.

Quy trình quản lý thi công xây dựng công trình

Quy trình Quản lý thi công xây dựng cần thực hiện theo trình tự 12 bước tiêu chuẩn được quy định tại Nghị định:

 • Tiếp nhận mặt bằng thi công xây dựng; thực hiện việc quản lý công trường xây dựng.
 • Quản lý vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng.
 • Quản lý thi công xây dựng công trình của nhà thầu.
 • Giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư, kiểm tra và nghiệm thu công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng công trình.
 • Giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình.
 • Thí nghiệm đối chứng, thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình và kiểm định xây dựng trong quá trình thi công xây dựng công trình.
 • Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng, bộ phận công trình xây dựng (nếu có).
 • Nghiệm thu hạng mục công trình, công trình hoàn thành để đưa vào khai thác, sử dụng.
 • Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
 • Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình.
 • Hoàn trả mặt bằng.
 • Bàn giao công trình xây dựng.

Những quy định mới trong quản lý thi công xây dựng

Nghị định 06/2021/NĐ-CP ban hành một số quy định mới trong công tác quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

– Quản lý chất lượng công tác khảo sát, thiết kế xây dựng công trình không còn quy định trong Nghị định này.

– Nội dung, danh mục của hồ sơ nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn được viết chi tiết, đầy đủ rõ ràng thể hiện tại Khoản 5 Điều 12 như sau:

“ 5. Hồ sơ quản lý chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình, bao gồm:

 • Chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất theo yêu cầu của hợp đồng và quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa;
 • Chứng chỉ xuất xứ phải phù hợp với quy định của hợp đồng giữa nhà thầu cung ứng, bên mua hàng và phù hợp với danh mục vật tư, vật liệu đã được chủ đầu tư chấp thuận, phê duyệt đối với trường hợp nhập khẩu theo quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa;
 • Giấy chứng nhận hợp quy theo quy định của các quy chuẩn kỹ thuật và pháp luật có liên quan đối với vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị thuộc đối tượng phải thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa;
 • Các thông tin, tài liệu có liên quan tới vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình theo quy định của hợp đồng xây dựng;
 • Các kết quả thí nghiệm, thử nghiệm, kiểm định vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và yêu cầu của thiết kế được thực hiện trong quá trình thi công xây dựng công trình;
 • Các biên bản nghiệm thu vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình theo quy định;
 • Các tài liệu khác có liên quan theo quy định của hợp đồng xây dựng.”

– Nghị định này quy định cụ thể về Nghiệm thu công việc xây dựng, Nhật ký thi công, Bản vẽ hoàn công, trong khi Nghị định số 46/2015/NĐ-CP cần thông tư hướng dẫn mới thực hiện được.

– Bản vẽ hoàn công được thể hiện tại Phụ lục IIB (trước đây được nêu trong Phụ lục II Thông tư số 26/2016/TT-BXD) và bổ sung thêm 2 điểm mới sau:

 • Đối với các bộ phận công trình bị che khuất phải được lập bản vẽ hoàn công hoặc được đo đạc xác định kích thước, thông số thực tế trước khi tiến hành công việc tiếp theo;
 • Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên trong liên danh có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công phần việc do mình thực hiện, không được ủy quyền cho thành viên khác trong liên danh thực hiện.”

– Một điểm đáng chú ý nữa là Nghị định bổ sung thêm nội dung về an toàn công trình được thể hiện cụ thể tại Mục 3 của Nghị định: Đánh giá an toàn công trình.

Phần mềm quản lý thi công xây dựng toàn diện đến từ FastWork.vn

Là phát súng đầu tiên trong chuỗi phần mềm cá nhân hóa theo từng lĩnh vực, FastCons thu hút sự quan tâm của rất nhiều các khách hàng thuộc lĩnh vực xây dựng. Phần lớn các đơn vị đã nhanh chóng chuyển đổi từ FastWork Project sang FastCons, giải quyết trọn vẹn những bất cập trong công tác quản lý thi công xây dựng mà phần mềm quản lý dự án cũ chưa làm được.

FastWork-Project-forr-Contractors

Phần mềm quản lý thi công xây dựng FastWork For Contractors

Quản lý dự án tập trung – phân quyền theo cây đơn vị

 • Quản lý tất cả dự án trên cùng một màn hình
 • Lập kế hoạch dự án nhanh chóng bằng cách sao chép từ dự án mẫu hoặc nhập liệu excel, nhập nhanh dữ liệu công việc và người phụ trách
 • Phân rã dự án theo cấu trúc WBS (work breakdown structrure)
 • Phân quyền truy cập cụ thể tới từng thành viên tham gia dự án

Giám sát chặt chẽ tiến độ & sức khỏe dự án

 • Giám sát tổng quan tiến độ và sức khỏe hàng loạt dự án qua Dashboard: tình trạng, tiến độ thực hiện, khối lượng % hoàn thành,…
 • Tiến độ dự án được tự động cập nhật theo điểm công việc hoặc theo thời gian thực hiện các công việc đã hoàn thành
 • Cập nhật tiến độ thi công và theo dõi tình trạng thi công tại công trường. Lập báo cáo nhật ký thi công hàng ngày trên app di động
 • Hỗ trợ tới 6 giao diện quản lý: Dashboard, Danh sách, Nguồn lực, Tiến độ, Bảng, Lịch biểu
fastcons

Giao diện FastCons trực quan, dễ sử dụng

Quản lý chi phí dự án hiệu quả, minh bạch, giảm thiểu các rủi ro tài chính

 • Lập các phiếu thu/phiếu chi ngân sách và gửi quản lý phê duyệt online ngay trên app di động
 • Nắm bắt tức thời được các khoản thu về của dự án (tạm ứng, thanh toán…)
 • Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi của dự án đảm bảo dự án hoàn thành trong khoản ngân sách cho phép
 • Dự báo các chỉ số: lãi/lỗ thực tế và lãi/lỗ kế hoạch
 • Theo dõi chi phí dự án qua khối lượng thực hiện (BOQ) & qua Vật tư sử dụng. Phần mềm tự động tính toán và trả về giá trị hạn mức ngân sách, giá trị cần chi trả, giá trị đã chi từ đó ước tính lãi lỗ công trình.

Quản lý công nợ, dòng tiền dự án

 • Quản lý công nợ theo các hoạt động trong dự án: Công nợ chủ đầu tư, Công nợ thầu phụ & Công nợ nhà cung cấp.
 • Tự động lấy dữ liệu từ các phiếu thu, phiếu chi được khai báo, tổng hợp thành biểu đồ dòng tiền thể hiện sự lưu chuyển ra vào (thu, chi) thực tế của các khoản tiền trong 1 dự án.

Báo cáo công việc, lập nhật ký thi công ngay trên app di động

 • Cập nhật hoàn thành công việc, hoàn thành hạng mục thi công dễ dàng ngay trên điện thoại
 • Ghi nhận các hoạt động cung ứng vật tư, nhập xuất vật tư, đính kèm hình ảnh bằng phiếu online trên di động
 • Lập nhật ký công trường ngay tại công trường real-time

Khởi tạo, phê duyệt và quản lý đề xuất online

 • Số hóa các quy trình đề xuất và phê duyệt theo dự án
 • Nhân viên dễ dàng lập đề xuất mua sắm công cụ, dụng cụ, lực lượng thuê ngoài,…ngay cả trên điện thoại di động
 • Lãnh đạo dễ dàng thẩm định và phê duyệt đề xuất mọi lúc mọi nơi tránh làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án

Xem thêm: Giới thiệu phần mềm quản lý dự án & tiến độ thi công xây dựng FastWork For Contractors

Tải miễn phí: 40 Tài liệu hữu ích ngành Xây dựng

3 case-study tiên phong ứng dụng FastCons chuyển đổi số doanh nghiệp xây dựng

Kể từ khi phần mềm Quản lý thi công xây dựng FastCons chính thức ra mắt và đưa vào áp dụng tại các doanh nghiệp, FastWork đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ các Giám đốc – BQL dự án về tính hữu ích khi đưa vào quản lý dự án trong thực tế. Với ngành Xây dựng, khi mà công việc luôn là phát sinh – biến động và quản lý bằng sức người đôi khi không thể đủ. Thì quyết định ứng dụng công nghệ – dù ở thời điểm nào – cũng là quyết định đúng đắn.

1. Công ty TNHH Xây dựng Quê Hương

Là một trong số ít những đơn vị Xây dựng gắn bó với FastWork từ những ngày đầu, ngay khi FastCons vừa ra mắt, Xây dựng Quê Hương đã ký kết hợp đồng chuyển đổi từ phần mềm Quản lý dự án cũ FastWork Project sang FastCons. Những tính năng Xây dựng Quê Hương sử dụng bao gồm: Quản lý thi công (WBS-Gantt), Kho vật tư, Hợp đồng thầu phụ, Quản lý thu chi & đề xuất trực tuyến.

Xây dựng Quê Hương

Được hỏi về hiệu quả nhận được khi triển khai FastCons, anh Huỳnh Thái Lel – CEO Xây dựng Quê Hương (Phó tổng Tập đoàn Xây dựng Phú Cường) cho biết “Trước đây tôi chỉ quản lý dự án một cách đơn giản thủ công qua Excel, Email. Việc áp dụng FastCons đưa toàn bộ dự án lên quản lý online giúp tôi chủ động trong việc kiểm soát tiến độ mà không phải đợi tổng hợp báo cáo từ các trưởng dự án gửi về, giảm thiểu rủi ro chậm tiến độ dự án ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh và uy tín với khách hàng”. 

Xem chi tiết bài phỏng vấn anh Huỳnh Thái Lel TẠI ĐÂY

2. Công ty Cổ phần Kỹ thuật & Xây dựng Gia Phú

Xây dựng Gia Phú cũng là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng FastCons vào hoạt động quản lý thi công đội ngũ công trình xây dựng.

Xây dựng Gia Phú

Anh Đỗ Minh Dũng – Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thuật & Xây dựng Gia Phí chia sẻ: “FastCons giúp cho việc kết nối, tương tác giữa các bộ phận, phòng ban & các nhân viên trở nên thật dễ dàng. Rõ ràng là khi áp dụng phần mềm FastWork thì các báo cáo ngày, báo cáo tuần, tháng, đã dần dần không còn cần thiết. Các câu hỏi như: đang làm gì? ở đâu? khi nào xong?… đã không còn xuất hiện trong quá trình tương tác. Việc cập nhật tiến độ, vật tư, thiết bị đã được kiểm soát 24/24 từ trên xuống dưới và tập trung trên phần mềm”

Các tính năng nổi bật trên FastCons Gia Phú sử dụng: Quản lý thi công (WBS-Gantt), Hợp đồng thầu phụ và Quản lý thu chi dự án.

Xem chi tiết bài phỏng vấn anh Đỗ Minh Dũng TẠI ĐÂY

3. Công ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật Anh Khang

Không phải là khách hàng cũ chuyển đổi từ FastWork Project sang FastCons như 2 đơn vị kể trên, Anh Khang là doanh nghiệp hoàn toàn mới tìm đến FastCons nhằm đáp ứng nhu cầu Quản lý Thi công (WBS-Gantt), Quản lý thu chi, Quản lý Đề xuất & phê duyệt trực tuyến.

Trong một cuộc phỏng vấn ngắn với Đài truyền hình Nhân dân, Anh Nguyễn Hữu Hoàng – Trưởng phòng R&D Công ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật Anh Khang cũng cho biết, việc ứng dụng FastCons mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp.

“Trong bối cảnh Covid kéo dài, toàn bộ doanh nghiệp phải tập thích ứng để sống chung với đại dịch, Anh Khang vừa tiếp tục duy trì cách quản lý cũ, vừa tiếp cận công nghệ dần dần đưa giải pháp thông minh vào quản lý nhân sự. Đặc thù công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế thi công phòng sạch nên nhân sự gần như không ở văn phòng mà làm việc tại rất nhiều địa điểm KH khác nhau. Ứng dụng FastCons, ban lãnh đạo ngồi tại văn phòng có thể nắm bắt nhanh chóng từng nhân sự đang làm việc ở dự án nào, công trình nào? Nhân sự gửi báo cáo dễ dàng bằng cách chụp ảnh hiện trường đính kèm trên phần mềm, giám đốc tức thời cập nhật được tiến độ công việc đang triển khai. Hiệu quả quản lý dự án từ đó được cải thiện đáng kể”

Tự hào là giải pháp phần mềm Quản trị doanh nghiệp số toàn diện đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế riêng cho ngành Xây dựng, hơn 3500+ doanh nghiệp đã sử dụng hài lòng với những đơn vị tiêu biểu: Delta Group, Xây dựng Quê Hương (Phú Cường group), Gia Phú, PNP Toàn Cầu, Xcons, Picons, Giao thông Sóc Trăng,…

Quý doanh nghiệp quan tâm tới bộ giải pháp, có thể liên hệ nhận tư vấn theo hotline: 0983 089 715 hoặc điền thông tin đăng ký theo Form dưới đây!

Đăng ký tư vấn

Leave a Reply

slot online situs slot gacor slot online slot gacor slot gacor situs judi slot gacor situs judi slot online slot gacor toto togel tototogel situs slot gacor slot gacor 4d toto slot gacor situs judi slot slot online situs toto togel slot gacor situs toto togel slot gacor 4d toto slot gacor 4d situs toto togel slot gacor 4d situs toto togel slot gacor 4d situs toto togel slot gacor 4d situs toto togel slot gacor 4d situs judi slot gacor gampang maxwin 2022 situs toto slot gacor 4d situs judi slot gacor gampang maxwin 2022 situs judi slot gacor gampang maxwin 2022 situs judi slot gacor gampang maxwin 2022 situs bandar togel terpercaya terbesar 100 pasaran resmi situs judi slot gacor gampang maxwin 2022