Giá thành sản xuất là gì? Hướng dẫn cách tính chính xác

Giá thành sản xuất được xem là số liệu quan trọng để hạch toán chi phí, đánh giá lợi nhuận doanh nghiệp. Với sự trợ giúp của các công thức tính toán, bạn có thể dễ dàng ước chừng được giá thành để biến nguyên vật liệu thô thành thành phẩm & chi phí sản xuất từng loại mặt hàng doanh nghiệp đang sản xuất.

Trong bài viết này, chúng tôi thảo luận về giá thành sản xuất là gì, nó khác với chi phí sản xuất như thế nào và cách tính toán giá thành sản xuất một cách chính xác nhất!

Giá thành sản xuất là gì?

Giá thành sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về lao động, thiết bị & nguyên vật liệu có liên quan đến khối lượng sản phẩm, dịch vụ đã hoàn thành trong kỳ.

Giá thành sản xuất là tiền hao phí lao động, thiết bị & nguyên liệu cho những sản phẩm đã hoàn thành
Giá thành sản xuất là tiền hao phí lao động, thiết bị & nguyên liệu cho những sản phẩm đã hoàn thành

Tất cả những khoản chi phí phát sinh (phát sinh trong kỳ, kỳ trước chuyển sang) và các chi phí trích trước có liên quan đến khối lượng sản phẩm, dịch vụ đã hoàn thành trong kỳ sẽ tạo nên chỉ tiêu giá thành sản phẩm.

Tùy theo nhu cầu quản lý và cách thức phân loại của từng doanh nghiệp mà chia giá thành thành nhiều loại khác nhau bao gồm:

 • Giá thành kế hoạch
 • Giá thành định mức
 • Giá thành thực tế
 • Giá thành sản xuất
 • Giá thành toàn bộ của sản phẩm tiêu thụ

Sự khác biệt giữa chi phí sản xuất và giá thành sản xuất là gì?

Chi phí sản xuất và giá thành sản xuất đều là đều biểu hiện bằng tiền của toàn bộ những hao tổn về lao động sống và lao động vật hóa, tuy nhiên chúng vẫn tồn tại một số khác biệt nổi bật.

Trong khi chi phí sản xuất tham gia vào một chu kì nhất định có thể là tháng, quý hoặc năm, không liên quan tới việc sản phẩm đã hoàn thành hay chưa thì giá thành sản xuất chỉ tính cho sản phẩm hoàn thành, bao gồm cả chi phí sản xuất từ kỳ trước chuyển sang.  

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy một ví dụ về chi phí sản xuất.

Chi phí cố định là một ví dụ về chi phí sản xuất

Chi phí cố định bao gồm những thứ như tiền thuê, thiết bị kinh doanh, chi phí quảng cáo và các chi phí khác không thay đổi khi bạn tăng hoặc giảm sản lượng. Chi phí cố định này là căn cứ để doanh nghiệp xác định tổng chi phí sản xuất cho mỗi mặt hàng và giúp họ định giá bán buôn cho từng sản phẩm.

Giá thành sản xuất và chi phí sản xuất có sự khác biệt rõ nét liên quan đến sản phẩm đã hoàn thành
Giá thành sản xuất và chi phí sản xuất có sự khác biệt rõ nét liên quan đến sản phẩm đã hoàn thành

Chi phí từng mặt hàng ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và giá thành sản xuất khác nhau như thế nào?

Khi một công ty sản xuất nhiều sản phẩm hơn, tổng doanh thu tăng lên trong khi chi phí cố định không đổi. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp  thu được nhiều lợi nhuận hơn bởi chi phí sản xuất mỗi mặt hàng giảm xuống. 

Ngược lại, sản xuất bổ sung sẽ dẫn đến sự gia tăng giá thành sản xuất. Ví dụ, để tăng sản lượng, công ty có thể cần mua thêm máy móc hoặc thuê thêm nhân viên để vận hành máy móc.

Ví dụ về giá thành sản xuất

Giá thành sản xuất được cấu thành bởi 3 khoản mục chi phí sau:

 • Chi phí nhân công trực tiếp: Chi phí nhân công trực tiếp như tiền lương của nhân viên làm việc trong nhà máy, trên dây chuyền sản xuất hay đội ngũ quản lý trên sàn. 
 • Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Là các bộ phận và nguyên liệu thô mà bạn sử dụng để sản xuất thành phẩm. 
 • Chi phí sản xuất chung: Chi phí chung về cơ bản bao gồm tất cả các chi phí cần thiết để tạo ra sản phẩm không phải là nhân viên hoặc vật liệu như chi phí dịch vụ, chi phí tiện ích, thanh toán tiền thuê nhà và chi phí thiết bị.

Một số khoản mục chi phí liên quan đến giá thành sản xuất là gì?

 • Tiền lương, tiền công cho người lao động trực tiếp sản xuất sản phẩm để đảm bảo chất lượng, vận hành thiết bị như kỹ sư công nghiệp và quản lý nhà máy
 • Nguyên liệu thô
 • Tiền thuê nhà sản xuất
 • Tiện ích nhà máy
 • Hệ thống thông tin liên lạc và máy tính được sử dụng trong cơ sở sản xuất
 • Khấu hao thiết bị sản xuất
 • Bộ phận thiết bị và vật tư
 • Bảo hiểm và thuế liên quan đến nhà máy

Có thể bạn quan tâm: Quản lý sản xuất là gì? Gợi ý giải pháp phần mềm quản lý sản xuất hiệu quả

Cách tính giá thành sản xuất

Công thức mà bạn sử dụng để tính giá thành sản xuất là:

Giá thành đơn vị sản xuất sản phẩm = Tổng giá thành sản phẩm đã hoàn thành / Tổng số lượng sản phẩm đã hoàn thành

Trong đó, 

Tổng giá thành sản phẩm đã hoàn thành = (giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ công) + (chi phí sản xuất trong kỳ) – (giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ) 

Sản phẩm dở dang là sản phẩm chưa hoàn thành, còn đang tiến hành sản xuất trên dây chuyền hay ở các phân xưởng sản xuất.

Dưới đây là các bước cơ bản bạn nên sử dụng để tính toán chi phí sản xuất trong kỳ.

Chi phí sản xuất trong kỳ gồm các chi phí nhân công, nguyên liệu & các chi phí chung khác, trừ các khoản chi phí hành chính
Chi phí sản xuất trong kỳ gồm các chi phí nhân công, nguyên liệu & các chi phí chung khác, trừ các khoản chi phí hành chính

1. Xác định chi phí nguyên vật liệu

Chi phí nguyên vật liệu = tồn kho đầu kỳ + mua thêm – tồn kho cuối kỳ

Ví dụ: nếu bạn xác định rằng ban đầu bạn có tổng cộng $ 19,000 nguyên vật liệu thô và mua thêm $ 20,000 nguyên vật liệu, bạn sẽ có tổng cộng $ 39,000 trong kho nguyên vật liệu thô. Nếu vào cuối chu kỳ sản xuất, bạn xác định rằng bạn có một kho nguyên vật liệu thô là 17.000 $, điều đó có nghĩa là tổng chi phí nguyên vật liệu của bạn là 22.000$.

Chi phí nguyên vật liệu = $ 19,000 + $ 20,000 – $ 17,000 = $ 22,000

2. Tính giá nhân công

Tiếp theo, bạn cần tính toán tổng chi phí lao động của mình. Điều này có nghĩa là bạn cần thêm chi phí lao động cho nhân viên bảo trì, nhân viên vệ sinh, nhân viên kế toán tham gia vào quá trình sản xuất, nhân viên xử lý vật liệu, nhân viên dây chuyền sản xuất và quản lý nhà máy, ngoài tiền lương và tiền thưởng của bất kỳ nhân viên nào khác có liên quan đến quy trình sản xuất. Hãy nhớ rằng bạn chỉ cần xác định lao động cho thời kỳ sản xuất mà bạn đang tính toán. 

3. Xác định chi phí sản xuất chung

Cuối cùng, bạn phải xác định chi phí chung mà công ty cần phải chi trả trong giai đoạn sản xuất bao gồm tiền điện, khấu hao thiết bị, thuế tài sản – bảo hiểm cho thiết bị và các tiện ích khác.

4. Tính toán tổng chi phí sản xuất

Chi phí sản xuất là tổng chi phí nguyên vật liệu, nhân công và chi phí chung (mục 1,2,3 cộng lại), không bao gồm các chi phí hành chính, tiền thuê văn phòng, lương hành chính, thiết bị văn phòng và lương điều hành.

Ví dụ, chúng tôi sẽ có $ 22,000 nguyên liệu thô. Nếu chúng tôi có 15.000$ chi phí lao động liên quan đến sản xuất (không bao gồm chi phí quản lý chung) và 10.000$ chi phí sản xuất khác (chẳng hạn như thuế, bảo hiểm và khấu hao thiết bị), tổng chi phí sản xuất sẽ tính như sau:

22.000 + 15.000 đô la + 10.000 đô la = 47.000 đô la tổng chi phí sản xuất

5. Xác định chi phí cho mỗi mặt hàng

Bước này không bắt buộc, tùy vào nhu cầu doanh nghiệp bạn có thể tính giá sản xuất cho mỗi mặt hàng. Điều này giúp bạn đưa ra quyết định có cần giảm thiểu chi phí liên quan đến sản xuất hay không? Để tính giá cho mỗi mặt hàng, hãy chia tổng chi phí sản xuất cho số lượng sản phẩm bạn đã sản xuất trong kỳ sản xuất.

Việc xác định chính xác giá thành sản xuất không chỉ góp phần tăng trưởng doanh thu mà còn giúp doanh nghiệp cắt giảm tối đa các chi phí dư thừa trong quy trình sản xuất để đạt được lợi nhuận cao nhất.

FastWork – Nền tảng quản trị và điều hành doanh nghiệp thống nhất đồng hành cùng hơn 3500+ khách hàng ở mọi quy mô, lĩnh vực trên chặng đường số hóa.

fastwork platform
FastWork Platform bao gồm 4+ phân hệ, 20+ ứng dụng chuyên biệt giải quyết trọn vẹn bài toán quản lý & vận hành doanh nghiệp

Để được tư vấn giải pháp quản trị phù hợp từ đội ngũ chuyên gia, quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ Hotline 0983-089-715 hoặc điền thông tin đăng ký vào Form bên dưới!

Đăng ký tư vấn

Leave a Reply