GIẢI PHÁP ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN BẰNG KPI

Bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào có nhu cầu áp dụng các chỉ số đo lường hiệu suất (KPI) để thực hiện các mục tiêu và đo lường hiệu quả làm việc thực tế của mỗi thành viên.

null

Bài toán của doanh nghiệp trong việc đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên

✔️ Chưa có công cụ đo lường và đánh giá hiệu quả làm việc thực tế của nhân viên.

✔️  Các bộ phận thực hiện công việc kém hiệu quả, thiếu động lực và chưa hướng tới mục tiêu chung của doanh nghiệp.

✔️ Số liệu KPIs trong các báo cáo khó kiểm chứng được sự minh bạch và tính chính xác của dữ liệu.

✔️ Mất thời gian tổng hợp, làm báo cáo kết quả thực hiện KPIs

Đo lường, đánh giá chính xác hiệu quả làm việc của nhân viên với FastWork KPI

Tư vấn xây dựng bộ chỉ tiêu KPI cho doanh nghiệp

✔️ Tư vấn xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá cho từng bộ phận, vị trí nhân sự dựa trên các viễn cảnh mục tiêu của doanh nghiệp

✔️ Đưa ra định mức phù hợp, căn cứ kết quả thực tế và định mức phổ biến của các doanh nghiệp có vị trí làm việc và quy mô tương tự

Tư vấn xây dựng bộ chỉ tiêu KPI cho doanh nghiệp

✔️ Tư vấn xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá cho từng bộ phận, vị trí nhân sự dựa trên các viễn cảnh mục tiêu của doanh nghiệp

✔️ Đưa ra định mức phù hợp, căn cứ kết quả thực tế và định mức phổ biến của các doanh nghiệp có vị trí làm việc và quy mô tương tự

Tự động tổng hợp KPI

✔️ Tự động tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu KPI chính xác, minh bạch theo báo cáo thực hiện công việc, lead, khách hàng, cơ hội bán hàng, quản lý hợp đồng, quản lý yêu cầu hỗ trợ khách hàng

✔️ Số liệu được tự động cập nhật hàng ngày theo thời gian thực

quản lý KPI

Tự động tổng hợp KPI

✔️ Tự động tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu KPI chính xác, minh bạch theo báo cáo thực hiện công việc, lead, khách hàng, cơ hội bán hàng, quản lý hợp đồng, quản lý yêu cầu hỗ trợ khách hàng

✔️ Số liệu được tự động cập nhật hàng ngày theo thời gian thực

Giải pháp Đo lường KPI
Giải pháp Đo lường KPI

Tự động xếp loại KPI

✔️ Từ kết quả thực hiện các chỉ tiêu KPI, phần mềm động đánh giá và xếp loại theo các cấp độ A (hoàn thành đạt vượt KPIs), B, C, D

Tự động xếp loại KPI

✔️ Từ kết quả thực hiện các chỉ tiêu KPI, phần mềm động đánh giá và xếp loại theo các cấp độ A (hoàn thành đạt vượt KPIs), B, C, D
Giải pháp Đo lường KPI

Báo cáo phân tích kết quả KPI

✔️ Cung cấp báo cáo trực quan kết quả thực hiện KPIs của từng bộ phận, cá nhân.

✔️ Quản lý theo dõi nhanh trên web app hoặc app trên di động

Giải pháp Đo lường KPI

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

Lợi ích khi ứng dụng giải pháp FastWork KPI vào quản lý nhân sự

✔️Thiết lập mục tiêu hoạt động rõ ràng cho doanh nghiệp và các bộ phận

✔️ Nâng cao tinh thần tự giác và hiệu suất làm việc của đội ngũ nhân viên

✔️  Đánh giá năng lực nhân viên công bằng, khách quan

✔️ Tiết kiệm thời gian tổng hợp, đối soát các chỉ tiêu thực hiện KPIs

✔️ Giám sát việc thực hiện KPIs liên tục mọi lúc mọi nơi qua di động

Hơn 1.500+ doanh nghiệp đã tin tưởng lựa chọn FastWork