GIẢI PHÁP ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN BẰNG KPI

Bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào có nhu cầu áp dụng các chỉ số đo lường hiệu suất (KPI) để thực hiện các mục tiêu và đo lường hiệu suất làm việc thực tế của mỗi thành viên.

null

Bài toán của doanh nghiệp trong việc đo lường hiệu suất làm việc của nhân viên

✔️ Chưa có công cụ đo lường và đánh giá hiệu quả làm việc thực tế của nhân viên.

✔️  Các bộ phận thực hiện công việc kém hiệu quả, thiếu động lực và chưa hướng tới mục tiêu chung của doanh nghiệp.

✔️ Số liệu KPIs trong các báo cáo khó kiểm chứng được sự minh bạch và tính chính xác của dữ liệu.

✔️ Mất thời gian tổng hợp, làm báo cáo kết quả thực hiện KPIs

Đo lường hiệu suất làm việc của nhân viên chính xác, hiệu quả với FastWork KPI

Tư vấn xây dựng bộ chỉ tiêu KPI cho doanh nghiệp

✔️ Tư vấn xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá cho từng bộ phận, vị trí nhân sự dựa trên các viễn cảnh mục tiêu của doanh nghiệp

✔️ Đưa ra định mức phù hợp, căn cứ kết quả thực tế và định mức phổ biến của các doanh nghiệp có vị trí làm việc và quy mô tương tự

Tư vấn xây dựng bộ chỉ tiêu KPI cho doanh nghiệp

✔️ FastWork hỗ trợ chuyển đổi từ hệ thống KPI thực tế chuyển sang hệ thống KPI phần mềm để quản lý dễ dàng hơn

✔️ Tư vấn xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá cho từng bộ phận, vị trí nhân sự đối với các doanh nghiệp chưa có bộ KPI chuẩn hoặc phù hợp

✔️ Tư vấn đưa ra định mức phù hợp, căn cứ kết quả thực tế và định mức phổ biến của các doanh nghiệp có vị trí làm việc và quy mô tương tự

Tự động tổng hợp KPI

✔️  Các giá trị KPI có thể quản lý trên phần mềm:

  • Viễn cảnh: Tùy định nghĩa của doanh nghiệp có thể đưa chỉ số vào viễn cảnh nào
  • Tần suất đo: Để tính thời gian đo chỉ tiêu
  • Đơn vị đo: Đơn vị đo của chỉ tiêu
  • Chiều hướng tốt: Chiều hướng tốt khi kết quả thực hiện chỉ tiêu tăng hay giảm. Chiều hướng sẽ tính ra kết quả thực hiện
  • Tự động tính ra kết quả quý năm: Hằng quý/năm kết quả thực hiện KPIs sẽ được tính tổng hay tính trung bình cộng

✔️ Tự động tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu KPI chính xác từ báo cáo thực hiện công việc

✔️ Số liệu được tự động cập nhật hàng ngày theo thời gian thực, đảm bảo tính minh bạch và cụ thể

Tự động tổng hợp KPI

✔️ Tự động tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu KPI chính xác, minh bạch theo báo cáo thực hiện công việc, lead, khách hàng, cơ hội bán hàng, quản lý hợp đồng, quản lý yêu cầu hỗ trợ khách hàng

✔️ Số liệu được tự động cập nhật hàng ngày theo thời gian thực

Tự động xếp loại KPI

✔️ Từ kết quả thực hiện các chỉ tiêu KPI, phần mềm động đánh giá và xếp loại theo các cấp độ A (hoàn thành đạt vượt KPIs), B, C, D

✔️ Hỗ trợ thẩm định và tái đánh giá kết quả KPI lấy từ báo cáo công việc của nhân viên so với kết quả thực tế

✔️ Nhân viên theo dõi chủ động KPI cá nhân ngay trên app di động, theo dõi chiều hướng lên xuống KPI qua từ tháng để điều chỉnh hiệu suất làm việc cho phù hợp

Tự động xếp loại KPI

✔️ Từ kết quả thực hiện các chỉ tiêu KPI, phần mềm động đánh giá và xếp loại theo các cấp độ A (hoàn thành đạt vượt KPIs), B, C, D

Báo cáo phân tích kết quả KPI

✔️ Cung cấp báo cáo trực quan kết quả thực hiện KPIs của từng bộ phận, cá nhân.

✔️ Thống kê kết quả KPI của mỗi nhân viên theo dạng biểu đồ, hiển thị trực quan chiều hướng tăng giảm KPI giữa các tháng

✔️ Liên kết dữ liệu với KPI với ứng dụng FastWork Payroll để tính lương trực tuyến.

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

Lợi ích khi ứng dụng giải pháp FastWork KPI vào quản lý nhân sự

✔️Thiết lập mục tiêu hoạt động rõ ràng cho doanh nghiệp và các bộ phận

✔️ Nâng cao tinh thần tự giác và hiệu suất làm việc của đội ngũ nhân viên

✔️  Đánh giá năng lực nhân viên công bằng, khách quan

✔️ Tiết kiệm thời gian tổng hợp, đối soát các chỉ tiêu thực hiện KPIs

✔️ Giám sát việc thực hiện KPIs liên tục mọi lúc mọi nơi qua di động

Hơn 1.500+ doanh nghiệp đã tin tưởng lựa chọn FastWork

Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm tính lương trực tuyến
Phần mềm tính lương trực tuyến
Phần mềm tính lương trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến