Thông báo: Nâng cấp tính năng Giám sát công việc hiện trường – FastWork Fieldforce

By 26 Tháng Mười Một, 2020Tháng Mười Hai 23rd, 2020Cập nhật phần mềm, Tin tức

Xây dựng một phần mềm quản lý công việc toàn diện cho doanh nghiệp luôn được chú trọng và không ngừng phát triển tại FastWork. Với bản nâng cấp core tháng 11 tại module WORK +, chúng tôi tập trung vào việc nâng cấp giao diện Dashboard báo cáo tại màn hình chính của tính năng Giám sát công việc hiện trường.

Giao diện cung cấp nhiều cáo cáo với thông tin và dữ liệu quan trọng, cần thiết cho các cấp quản lý trở lên (bao gồm cả báo cáo về khách hàng, nhân viên và công việc). Đặc biệt với quản lý cấp cao và ban lãnh đạo, có thể theo dõi mọi hoạt động xảy ra ngoài hiện trường trên 1 màn hình duy nhất mà không cần phải thực hiện các thao tác tìm kiếm. 

Lưu ý: Phần Giám sát công việc hiện trường của FastWork chỉ thống kê và cập nhật dữ liệu trong ngày hôm nay (bao gồm: dữ liệu khách hàng, dữ liệu công việc, dữ liệu nhân viên có lịch làm việc ngoài hiện trường trong ngày). Các dữ liệu được tự động cập nhật realtime theo thời gian thực. 

Nội dung nâng cấp tính năng Giám sát công việc hiện trường

1. Nâng cấp Dashboard – tổng hợp và bản đồ vị trí

1.1 Bổ sung trên giao diện Dashboard

Thông tin %công việc đã hoàn thành; % khách hàng đã viếng thăm; % nhân viên đang bận; % tổng thời gian làm việc.

Giám sát công việc hiện trường

Giải thích bổ sung:

 • Công việc đã hoàn thành: Công việc hiện trường có trạng thái là Hoàn thành
 • Khách hàng đã viếng thăm: Khách hàng đã có ít nhất 1 lượt check n trong ngày (Chỉ tính khách hàng trong công việc hiện trường)
 • Nhân viên đang bận: Nhân viên đang check in hoặc nhân viên có công việc hiện trường trong thời gian hiện tại
 • Tổng thời gian làm việc: Đo tổng số giờ check in công việc hiện trường

1.2 Bổ sung trên bản đồ vị trí nhiều marker 

 • Marker (đánh dấu) vị trí nhân viên (lần check in/check out gần nhất)
 • Marker vị trí khách hàng hoặc địa điểm làm việc mới nhất (phân biệt bằng màu sắc: icon cam: chưa có lần check in; icon xanh: có ít nhất 1 lần check in). Vị trí khách hàng được lấy từ trường dữ liệu “Địa chỉ” trong phần thông tin khách hàng. 

Bổ sung trên bản đồ vị trí nhiều Marker nhân viên

2. Bổ sung dashboardtổng hợp công việc

Thêm mới trên giao diện Dashboard đồ thị thông tin công việc theo trạng thái:  % công việc chưa thực hiện, % công việc đang thực hiện, % công việc hoàn thành, % công việc khác , % công việc chưa giao, % công việc đang chờ (kèm theo thời gian bắt đầu công việc tại quá khứ), % công việc có vấn đề. 

Thay thế thông tin danh sách công việc chưa viếng thăm bằng danh sách công việc chưa thực thực hiện, đang thực hiện, hoàn thành, chưa giao, đang chờ, có vấn đề. Để xem chi tiết các công việc, chỉ cần Click trực tiếp vào công việc đó, phần mềm sẽ mở ra giao diện chi tiết thông tin công việc. 

Giám sát công việc hiện trường

Cung cấp thêm thông tin về tình trạng các công việc ngoài hiện trường trong ngày

Giải thích bổ sung:

 • Công việc chưa thực hiện: Công việc có trạng thái Chưa thực hiện.
 • Công việc đang thực hiện: Công việc có trạng thái Đang thực hiện. 
 • Công việc hoàn thành: Công việc có trạng thái Hoàn thành.
 • Công việc khác: Công việc có trạng thái đã Hủy hoặc Tạm dừng
 • Công việc chưa giao: Công việc chưa có người thực hiện. 
 • Công việc đang chờ: Công việc có trạng thái là Chưa thực hiện 
 • Công việc có vấn đề: Công việc quá hạn hoặc công việc hoàn thành nhưng thời gian thực hiện thực tế công việc > thời gian dự kiến. Trong đó, Thời gian thực hiện thực tính là khoảng thời gian checkin/checkout. Thời gian dự kiến chính là duration trong công việc.

3. Bổ sung dashboard – tổng hợp nhân viên

Thêm mới trên giao diện Dashboard thông tin thống kê chi tiết tình hình nhân viên triển khai công việc ngoài hiện trường, bao gồm:

 • Nhân viên đang bận: Những nhân viên có công việc hiện trường trong thời gian hiện tại 
 • Nhân viên đang rảnh: Nhân viên không check in vào bất kỳ công việc nào hoặc không có công việc trong khoảng thời gian hiện tại
 • Nhân viên vi phạm: Là nhân viên vi phạm vị trí, hình ảnh check in/check out. 
 • Giữ nguyên báo cáo Nhân viên check in gần nhất: Nhân viên mới khai báo hoạt động checkin hoặc check out
Giám sát công việc hiện trường

Bổ sung thông tin dữ liệu về nhân viên triển khai công việc ngoài hiện trường trong ngày

4. Bổ sung dashboard – tổng hợp khách hàng

Thêm mới thông tin về khách hàng trên giao diện Dashboard

 • Khách hàng đang chờ nhân viên đến: Danh sách thông tin khách hàng có công việc chưa thực hiện và có thời gian thực hiện là khoảng thời gian hiện tại.
 • Khách hàng chưa viếng thăm: Khách hàng chưa có lần check in nào. 
 • Khách hàng chưa có nhân viên phục vụ: Khách hàng chưa có người thực hiện chăm sóc (thực hiện công việc tại khách hàng)
 • Khách hàng đang được phục vụ: Khách hàng đã được ghi nhận hoạt động check in và chưa checkout.
 • Giữ nguyên báo cáo Khách hàng đã viếng thăm: Khách hàng có ít nhất 1 lần check in được ghi nhận 

Thêm mới thông tin về khách hàng trên giao diện Dashboard

5. Một số nâng cấp khác trong tính năng

 • Bổ sung tính năng lọc nhân viên theo trạng thái: Đang rảnh, đang bận, vi phạm

 • Tinh gọn giao diện giám sát nhân viên

Giao diện Giám sát nhân viên – Phiên bản cũ

Giám sát công việc hiện trường

Giao diện Giám sát nhân viên – Phiên bản mới

So sánh với phiên bản cũ

Với bản cập nhật này, phần mềm Quản lý công việc hiện trường giúp nhà quản lý nắm bắt tổng quan và chi tiết trạng thái thông tin các công việc, nhân viên, khách hàng ngoài hiện trường cần được thực hiện trong ngày. 

MỚI

Công việc

Quản lý Danh sách các công việc chưa thực hiện - đang thực hiện - hoàn thành - khác - chưa giao - đang chờ - có vấn đề

Quản lý danh sách công việc chưa thực hiện

Nhân viên

Nhân viên check in gần nhất, số nhân viên đi làm, nhân viên đang bận, đang rảnh và tổng số thời gian làm việc ngoài hiện trường

Nhân viên check in gần nhất

Khách hàng

Danh sách danh sách khách hàng chưa viếng thăm – đã viếng thăm – đang chờ – đang phục vụ – chưa có nhân viên phục vụ

Danh sách danh sách khách hàng đã và chưa viếng thăm

Ý nghĩa phiên bản nâng cấp

Với bản nâng cấp lần này, chúng tôi mong muốn mang đến cho các nhà quản lý có cái nhìn tổng quan về bức tranh triển khai công việc ngoài hiện trường trong ngày tại doanh nghiệp. Cụ thể là nắm bắt tình hình triển khai công việc của đội ngũ nhân viên, theo dõi tiến độ công việc ngoài hiện trường theo thời gian thực và theo dõi danh sách khách hàng có công việc cần được triển khai trong ngày. 

Case Study áp dụng cụ thể

Tính năng Giám sát công việc hiện trường – FastWork Fieldforce phù hợp với các doanh nghiệp có đội ngũ nhân viên làm việc ngoài hiện trường như: Sales, nhân viên kỹ thuật bảo hành, kỹ sư công trường, nhân viên dịch vụ khách hàng…

Một số đơn vị đã triển khai sử dụng thành công tính năng Giám sát công việc hiện trường của FastWork như: Công ty TNHH Welkin Việt Nam, Công ty cổ phần hóa chất và thiết bị máy công nghiệp Hữu Phát, Công ty cổ phần Carbon Việt Nam , Công ty TNHH kinh doanh công nghệ DNT

Xem thêm tại: Câu chuyện khách hàng triển khai FastWork thành công  

TỔNG KẾT CẬP NHẬT CẦN LƯU TÂM

1. Dashboard - báo cáo tổng hợp và bản đồ vị trí
Cung cấp thông tin tổng quan về số công việc đã hoàn thành, số khách hàng đã viếng thăm, tổng số thời gian làm việc thực tế và số nhân viên đang bận

 2. Dashboard - báo cáo tổng hợp công việc
Cung cấp chi tiết thông tin về tình hình triển khai công việc ngoài hiện trường trong ngày đến thời điểm hiện tại

3. Dashboard - báo cáo tổng hợp nhân viên
Cung cấp thông tin tình hình nhân viên làm việc ngoài hiện trường đến thời điểm hiện tại

4. Dashboard - báo cáo tổng hợp khách hàng
Cung cấp thông tin danh sách khách hàng có công việc cần được triển khai trong ngày đến thời điểm hiện tại.

Hy vọng với bản cập nhật mới, FastWork hy vọng góp phần nâng cao trải nghiệm của người dùng trên tính năng Quản lý công việc hiện trường FastWork Fieldforce trong Module Work+.

Đăng ký tư vấn

Leave a Reply