FASTWORK

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CÔNG VIỆC THEO QUY TRÌNH WORKFLOW

Tạo ra một bộ máy nhân sự làm việc có hệ thống và quy trình bài bản. Mọi công việc, dự án được triển khai trơn tru và hiệu quả

Giải pháp quản lý thời gian làm việc

Quản lý công việc theo quy trình ngay trên di dộng

Tổ chức công việc theo quy trình

null

Thiết lập danh sách các việc cần làm tại mỗi bước, nhân sự phụ trách, thời gian thực hiện (duration). Định nghĩa kết quả cho mỗi quy trình: Fail hay Done

null

Thiết lập trình tự thực hiện các công việc, phân chia vai trò, nhiệm vụ của các thành viên cùng tham gia thực hiện

Tổ chức công việc theo quy trình

null

Thiết lập danh sách các việc cần làm tại mỗi bước, nhân sự phụ trách, thời gian thực hiện (duration). Định nghĩa kết quả cho mỗi quy trình: Fail hay Done

null

Thiết lập trình tự thực hiện các công việc, phân chia vai trò, nhiệm vụ của các thành viên cùng tham gia thực hiện

Cấu hình quy trình công việc tự động

null

Cấu hình tự động chuyển bước thực hiện một quy trình. Các công việc nối tiếp nhau và có thể đặt điều kiện chuyển bước cho từng giai đoạn

null

Cho phép tự động cho điểm, giao hạn thực hiện khi công việc chuyển đến các bước tương ứng

Tự động chuyển bước công việc, giao việc và nhắc việc

null

Cho phép tự động giao việc, nhắc việc cho nhân sự phụ trách các bước khi đến lượt thực hiện

null

Hệ thống thông báo thời gian thực giúp người phụ trách ngay lập tức cập nhật công việc được giao

Tự động giao việc và nhắc việc

null

Cho phép tự động giao việc, nhắc việc cho nhân sự phụ trách các bước khi đến lượt thực hiện

null

Hệ thống thông báo thời gian thực giúp người phụ trách ngay lập tức cập nhật công việc được giao.

Theo dõi và thực hiện công việc theo quy trình

null

Xem nhanh danh sách các công việc phải làm: công việc của tôi, công việc tôi giao

null

Cập nhật tiến độ, trạng thái thực hiện công việc và báo cáo chi tiết công việc theo plain text hoặc biểu mẫu động

null

Ngay lập tức, từ xa Quản lý cũng có thể cập nhật được tiến độ và kết quả công việc

Tăng cường trao đổi, tương tác kết hợp làm việc đội nhóm

null

Môi trường tương tác xuyên suốt, dễ dàng bình luận trao đổi với Sếp hoặc đồng nghiệp về từng công việc hoặc nhóm làm việc

null

Tự động gửi thông báo theo thời gian thực mỗi khi được tag tên trong các bình luận hoặc có thông báo mới về công việc

Giám sát tình trạng thực hiện công việc trên di động

null

Giám sát tổng quan tiến độ thực hiện công việc của các bộ phận: số công việc đã hoàn thành, số công việc đang thực hiện, số công việc đang quá hạn,…

null

Giám sát tiến độ thực hiện công việc của từng nhân viên trực quan theo: tỷ lệ hoàn thành công việc, tỷ lệ công việc quá hạn, tỷ lệ công việc chưa thực hiện,….

Giám sát tình trạng thực hiện công việc trên di động

null

Giám sát tổng quan tiến độ thực hiện công việc của các bộ phận: số công việc đã hoàn thành, số công việc đang thực hiện, số công việc đang quá hạn,…

null

Giám sát tiến độ thực hiện công việc của từng nhân viên trực quan theo: tỷ lệ hoàn thành công việc, tỷ lệ công việc quá hạn, tỷ lệ công việc chưa thực hiện,….

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

Quay số: 0983.089.715 hoặc email đến hotro@fastwork.vn

để được tư vấn và dùng thử miễn phí

Ứng dụng ngay giải pháp Quản lý công việc theo quy trình của FastWork giúp tăng hiệu suất gấp 3 lần!

Quản lý công việc tinh gọn

Tiết kiệm thời gian lập kế hoạch và giao việc.
Quản lý giám sát chặt chẽ tiến độ, hiệu suất làm việc của nhân sự và đo lường kết quả làm việc thực tế bằng KPIs

Cộng tác làm việc hiệu quả

Chủ động cập nhật tiến độ mọi lúc mọi nơi.
Cộng tác làm việc giờ đây đã không còn khó khăn khi mọi tính năng cần thiết đã được tích hợp trên một nền tảng chung duy nhất

Quản lý công việc tinh gọn

Tiết kiệm thời gian lập kế hoạch và giao việc.

Quản lý giám sát chặt chẽ tiến độ, hiệu suất làm việc của nhân sự và đo lường kết quả làm việc thực tế bằng KPIs

Cộng tác làm việc hiệu quả

Chủ động cập nhật tiến độ mọi lúc mọi nơi.

Cộng tác làm việc giờ đây đã không còn khó khăn khi mọi tính năng cần thiết đã được tích hợp trên một nền tảng chung duy nhất

Hơn 1.500+ doanh nghiệp đã tin tưởng lựa chọn FastWork

Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng
Phần mềm tính lương trực tuyến
Phần mềm tính lương trực tuyến
Phần mềm tính lương trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến
Phần mềm quản lý công văn, văn bản trực tuyến

Các giải pháp khác của FastWork cho doanh nghiệp